Zrušení povinné spoluúčasti keňského kapitálu v zahraničních společnostech registrovaných v Keni

10. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zrušení povinné spoluúčasti keňského kapitálu v zahraničních společnostech registrovaných v Keni Přijetím Zákona o rozpočtu na rok 2016 ministra financí Henry Rotiche došlo ke změně nedávné kontroverzní úpravy Zákoníku o korporacích, který upravil i vlastnickou strukturu keňských firem v držení zahraničních osob. Podíl zahraniční osoby (fyzické či právnické) na základním jmění keňské korporace podle této úpravy mohl dosáhnout nejvýše 70 %.

Přijetím Zákona o rozpočtu tak Zákoník o korporacích opět umožňuje předešlou dlouholetou praxi, která povolovala zahraničním subjektům 100% vlastnictví keňských společností.

Keňa se tak vrací k předešlé praxi, která žádné omezení ohledně podílu na vlastnictví keňských firem ze strany zahraničních osob neměla. Jediným předepsaným požadavkem tak je účast keňského občana v představenstvu společnosti.

Přijetí právní úpravy omezující zahraniční vlastnictví bylo původně snad vedeno snahou keňských zákonodárců zvýšit konkurenceschopnost keňských firem tím, že budou díky spoluvlastnictví v přímém kontaktu se zahraničními investory. Dalším cílem mělo být omezit odliv dividend do zahraničí, což mělo rovněž přispět k posílení keňské ekonomiky. Zákoník rovněž pamatoval na sankce za neplnění předepsané spoluúčasti domácích firem v zahraničních společnostech. Zahraniční investoři, kteří by nesplnili právní úpravu ohledně vlastnické struktury, měli být pokutováni částkou ve výši 5 mil. KSH (50 tis. USD).   

Úspěch zahraničních investorů

Keňská exekutiva však nakonec vyslyšela námitkám zahraničních investorů působících v Keni. Například Obchodní komory Německa i Spojených států dlouhodobě upozorňovaly na to, že úprava zákoníku se mine zamýšleným účinkem. To se po necelém půlroce ukázalo jako pravdivé. Požadovaný 30% podíl byl totiž v mnoha případech za hranicemi finančních možností keňských investorů. Omezení ohledně vlastnické struktury mělo zároveň negativní dopad na ochotu zahraničních investorů realizovat své investice v Keni.

O odstranění kontroverze se velkou mírou zasadil i ministr průmyslu Adan Mohamed. Ten od samého počátku upozorňoval na možné negativní dopady přijaté úpravy a kritizoval keňskou podnikatelskou loby, které za přijetím kontroverzní úpravy stála. Vzhledem k tomu, že do portfolia ministra Mohameda spadá nově i oblast zahraničního obchodu, je pro zahraniční investory dobrou zprávou, že je v čele rezortu člověk zjevně liberálního smýšlení.

Vzhledem k tomu, že stejně jako na jiných trzích, je i na keňském trhu pro dlouhodobý úspěch potřeba počítat s nutností zřízení stálého zastoupení, je změna v zákoníku dobrou zprávou i pro české firmy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa). Autor: Michal Minčev, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek