Kiribati: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální vztahy mezi ČR a Kiribati v obchodní oblasti jsou nevýznamné. Obchodní výměna za období 2012 – 2016 dosáhla objemu 191 tis. USD. 89,5 % z tohoto objemu byla z Kiribati do ČR dovezena v roce 2012 (171 tis. USD). V roce 2013 byl pak obchod nulový a od té doby je vzájemný obchod stále zanedbatelný, výjimečně v roce 2015 vzájemný obchod vzrostl na 19 tis. USD. Povaha položek je náhodná a jejich účel nejistý. Není vždy jasné, zda se jedná o obchod jako takový.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Kiribati do ČR 2012-2016

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
2711 Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné 163
0803 Banány vč plantejnů čerstvé sušené 5
8536 Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů, 4
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 0
8482 Ložiska kuličková válečková jehlová 0
4011 Pneumatiky nové z pryže 0

Zdroj: ČSÚ

Vývoz z ČR do Kiribati se v období 2012 - 2016 nerealizoval, výjimkou je rok 2015.

Vývoz z ČR do Kiribati v roce 2015

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 10
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 4

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s Kiribati nezveřejňuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné české investice ani firmy v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné bilaterální smlouvy mezi ČR a Kiribati.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádný probíhající rozvojový projekt v teritoriu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: