Kiribati: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální vztahy mezi ČR a Kiribati v obchodní oblasti jsou zanedbatelné. Obchodní výměna za období 2009 – 2015 dosáhla objemu 234 tis. USD. 73 % z tohoto objemu byla z Kiribati do ČR dovezena v roce 2012 (171 tis. USD). V roce 2014 byl objem vzájemného obchodu mezi ČR a Kiribati opět nulový, avšak v roce 2015 vzájemný obchod vzrostl na 19 tis. USD.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz z Kiribati do ČR 2009-2014 (v tis. USD)

Kód zboží

Název zboží

Hodnota

2711

Plyn zemní a jiné uhlovodíky plynné

163

8427

Vozíky stohovací vidlicové aj s zaříz manipul

25

3209

Barvy laky nátěrové ost založ na polymerech

22

0803

Banány vč plantejnů čerstvé sušené

5

8536

Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,

4

8482

Ložiska kuličková válečková jehlová

0

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

0

8541

Diody tranzistory ap zařízení polovodičová aj

0

Vývoz z ČR do Kiribati se v období 2009 - 2014 nerealizoval.

 Vývoz  do Kiribati v roce 2015 
Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 10
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 4

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Data nejsou známa.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné české investice ani firmy v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádné bilaterální smlouvy mezi ČR a Kiribati.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neeviduje žádný probíhající rozvojový projekt v teritoriu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: