Kiribati: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fiji
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific  Level 6, Tappoo City Complex,  Corner of Scott & Usher St, Suva
Email: DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu
Poštovní adresa:  Delegation of the European Union for the Pacific  Private Mail Bag, G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633 
Fax: (+679) 3300370
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/fiji

Kiribati patří k jedněm z nejstarších partnerů EU. Dohoda o partnerství byla podepsána již v roce 1979.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Kiribati je mizivý. Vývoz z EU za rok 20154 čítal 3 mil. EUR. Dovoz byl statisticky nevýznamný. Největší vývoz za posledních 10 let proběhl z EU v roce 2013, a to ve výši 8 mil. EUR.

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová pomoc se zaměřuje zejména na zlepšení životních podmínek na odlehlejších ostrovech. V rámci 10. bilaterální obálky Evropského rozvojového fondu (EDF) probíhá pět projektů zaměřených na vyrovnání rozdílů životní úrovně mezi městy a venkovem, obnovitelnou energetiku, vodohospodářství a kanalizaci pro odlehlé ostrovy. Cílem je přinést obyvatelům pitnou vodu a energetickou bezpečnost. Projekt ESAT přináší Kiribati udržitelný zdroj stavebního materiálu (bagrování sypkovin ze dna moře) tak, aby nedocházelo k těžbě na plážích. V roce 2014 byl spuštěn. V rámci energetického projektu byly nainstalovány fotovoltaické zdroje na všech 16 vnějších ostrovech Gilbertovy skupiny. Primárně dodávají elektřinu školám. Také byly nainstalovány rezervoáry na dešťovou vodu.

V roce 2015 byl podepsán rozpočtový rámec na léta 2014-2020, který se zaměřuje zejména na rozvoj ostrova Kiritimati. V první fázi jde o zpracování, spuštění a implementaci Plánu rozvoje Kiritimati a posílení kapacit Kiribbati ve správě veřejných financí. Předběžná alokace činí 23 mil. EUR.

Regionální projekty se zaměřují na rybolov, risk management živelních katastrof, turismus, obchod, suroviny z mořeského dna a klimatickou změnu.

Zdroj: Delegace EU na Fiji

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: