Kiribati: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Pro Kiribati je místně příslušná Delegace EU na Fidži:
Adresa: Delegation of the European Union for the Pacific  Level 6, Tappoo City Complex,  Corner of Scott & Usher St, Suva
Email:  DELEGATION-FIJI@eeas.europa.eu
Poštovní adresa:  Delegation of the European Union for the Pacific  Private Mail Bag, G.P.O. Suva
Tel: (+679) 3313633 
Fax: (+679) 3300370
Web:  http://eeas.europa.eu/delegations/fiji

Republika Kiribati je jedním z nejstarších partnerů EU. Dohoda o partnerství byla podepsána již v roce 1979.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Kiribati je zanedbatelný. Vývoz z EU za rok 2016 čítal 3 mil. EUR. Dovoz byl statisticky nevýznamný. Největší vývoz za posledních 10 let proběhl z EU v roce 2013, a to ve výši 8 mil. EUR.

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Po Austrálii a Japonsku je EU třetím největším poskytovatelem pomoci v regionu. Kiribati je jedním z nejméně rozvinutých ostrovních států v Pacifiku a jeho nízko položené korálové ostrovy jsou extrémně citlivé na dopady klimatických změn. Rozvojová pomoc se tedy zaměřuje zejména na zlepšení životních podmínek na odlehlejších ostrovech.

Kiribati je příjemcem finanční pomoci na rozvojovou spolupráci z Evropského rozvojového fondu (EDF). Z tohoto finančního nástroje bylo v rámci víceletého programovacího období na léta 2014-2020 pro země Pacifiku a zámořská území Unie v teritoriu alokováno 800 ml. EUR se zaměřením na 6 oblastí (odolnost proti klimatickým vlivům, klimatická změna, udržitelnost infrastruktury, ekonomický růst, genderová vyváženost a regionální integrace. V případě Kiribati se jedná zejména o rozvoj ostrova Kiritimati. Alokace pro tento projekt činí 23 mil. EUR, což je téměř dvojnásobná finanční podpora oproti předcházejícímu programovému období.

Regionální projekty se zaměřují na rybolov, risk management živelních katastrof, turismus, obchod, suroviny z mořského dna a klimatickou změnu.

Zdroj: Delegace EU na Fidži

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: