Kiribati: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vývoz

6,28

3,89

8,60

5,82

6,68

5,40

Dovoz

67,01

73,09

91,75

108,56

97,11

95

Saldo

-60,73

-69,20

-83,15

-102,74

-90,43

-89,60

v mil. USD
Zdroj: United Nations Conference on Trade and Development, data pro rok 2015 nejsou k dispozici, nicméně ADB uvádí meziroční pokles exportu o 21%, importu o 14,4% a saldo -79 mil. USD

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největšími partnery ve vývozu jsou (údaje za r. 2013):

 • Maroko 24,2%
 • Marshallovy ostrovy 12,8%
 • Filipíny 12,5%
 • Austrálie 9,4%

Největšími partnery v dovozu jsou (údaje za r. 2013):

 • Austrálie  26,8%
 • Singapur 21,1 %
 • Fidži 14,9%
 • Nový Zéland 13,2%

Zdroj:  Zpráva australského MZV 2016

Pro EU je Kiribati zcela marginálním partnerem (celkem 202.) Co do importu pak 212., a do exportu 201. (zdroj: Eurostat). Dovoz z Kiribati do EU v roce 2014 meziročně poklesnul o 19,2%, vývoz dokonce o 72,3%. Rok 2013 byl však z hlediska objemu vzájemného obchodu mimořádný.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Mezi exportní komodity patří:

 • kopra (62 %)
 • kokosové ořechy
 • mořské řasy
 • ryby

Mezi nejdůležitější dovážené komodity patří:

 • potraviny a živá zvířata
 • stroje a zařízení
 • dopravní prostředky
 • různé hotové výrobky
 • palivo
 • tabák

Zranitelnost ekonomiky Kiribati vyplývá mj. ze závislosti na vývozu kopry; poptávka po ní je na zahraničních trzích kolísající.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle UNCTAD čítaly celkové přímé zahraniční investice za rok 2014 do teritoria 1,2 mil. USD. Nicméně dle Světové banky dosahovaly přímé zahraniční investice za rok 2014 8,2 mil. USD. Data v tomto případě nekorelují, jelikož dle zprávy australského Ministerstva zahraničních věcí jen australské přímé investice do teritoria za rok 2014 dosáhly 8,6 mil. USD:

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Příliv zahraničních investic upravuje Foreign Investment Act z roku 1985, Foreign Investment Regulation z roku 1986, Foreign Investment Policy z roku1996 a některé další dokumenty týkající se chráněných odvětví, oblastí a aktivit. Investice může být plně ve vlastnictví zahraničního subjektu nebo formou společného podniku se subjektem z Kiribati či jeho vládou. Účast státu v zahraniční investici může být formou spolufinancování, nebo poskytnutím půdy.

Foreign Investment Commission, kterou řídí státní tajemník ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, posuzuje záměry pro zahraniční investice. Tato komise vydává souhlas s investicí v objemu do 250 tis. AUD (místní měnou je australský dolar), ve větších investicích má konečné slovo vláda. Posuzování žádosti trvá 2-3 měsíce a licence schvalující investici je udělována podle objemu investovaných prostředků na 5 roků (do 2,5 mil. USD), 10 roků (do 5 mil. USD) a 20 roků (nad 5 mil. USD). Není evidován případ vyvlastnění zahraniční investice, ale ústava takovou možnost připouští v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a obrany země. Kiribati není členem Multilateral Investment Guarantee Agency ani International Center for Settlement of Investment Disputes.

Zahraničním investorům je garantováno stejné zacházení jako domácím, v zásadě žádný sektor není omezen pro zahraniční investování, ale to nebude povoleno, pokud bude konkurovat 12-ti státním podnikům a místnímu průmyslu (řemeslná výroba, doprava mezi ostrovy, chov prasat a drůbeže, velkoobchod, export salátu z humra; některé druhy zemědělství a rybolovu jsou povoleny s omezeními) nebo naruší přírodu či sociální prostředí. Ochrana nemovitého majetku je dána zákonem; cizinci nemohou vlastnit půdu, ale mohou si ji pro investiční záměr dlouhodobě pronajmout. Regulační rámec pro vytváření soukromých firem je v počátcích, zákony nejsou dobře známy či veřejně široce publikovány, ani zákon o zahraničních investicích není transparentní a byrokracie soukromé podnikání efektivně nepodporuje.

Investiční pobídky jsou udělovány případ od případu. Např. pionýrský statut umožňuje snížení sazby daně ze zisku firem z běžných 25 % na 10 % po dobu 5-ti let. Dovozy investičních technologií, zařízení, stavebních materiálů, nábytku a lodí mohou být oproštěny od cla částečně či zcela. Zvláštní postavení v systému investičních pobídek má turistický ruch.

 

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Mr. Teuarai Ereata, Senior Foreign Investment Officer Foreign Investment Promotion Secretariat Kiribati Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives PO Box 510, Betio, Tarawa Republic of Kiribati Tel: +686 26 156/157/158 Fax: +686 26 233 Email: tereata@mcic.gov.ki

případně Business Promotion Centre

Mr. Tiare Erekana                                                                                                           Director for Business Promotion                                                                             

Ministry of Commerce, Industry & Cooperatives                                                                        

PO Box 510, Betio, Tarawa, Republic of Kiribati                                                                       

Tel: (686) 26156/26157/26158                                                                                                            

Email: terekana@mcic.gov.ki;

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: