Klastry podpoří spolupráci malých a středních podniků mezi ČR a Srbskem

4. 7. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Klastry podpoří spolupráci malých a středních podniků mezi ČR a Srbskem Národní klastrová asociace (NCA) je od června 2016 realizátorem projektu „Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, program Aid for Trade – Srbsko.

Klastry se tak stávají významným hybatelem rozvoje internacionalizačních aktivit, které jsou pro malé a střední podniky (MSP) leckdy náročné, ať už z kapacitních či finančních důvodů. Vytvořením podmínek pro navázání nebo rozšíření spolupráce mezi českými a srbskými MSP prostřednictvím klastrů tak Národní klastrová asociace přispěje k efektivnímu využití české rozvojové pomoci Srbsku, která je současně i výhodnou investicí pro ČR.

Projekt nevznikl nahodile, je úspěšným naplněním Memoranda o spolupráci mezi NCA a její partnerskou organizací Cluster House, který jejich představitelky, Pavla Břusková a Danka Milojkovič, podepsaly 2. září 2015 v Niš v rámci doprovodné podnikatelské mise premiéra Bohuslava Sobotky v Srbsku organizované Hospodářskou komorou ČR.

Protože se jedná o první česko-srbský projekt, který využívá klastry jako nástroj podpory hospodářského rozvoje stimulací obchodních vztahů mezi oběma zeměmi, má ambici zúročit přínosy klastrové koncepce pro firmy a význam klastrové politiky. Ta je v ČR již 12 let úspěšně implementována Ministerstvem průmyslu a obchodu s pomocí programu Spolupráce-klastry. Přenos zkušeností s rozvojem klastrů v ČR proto bude tvořit významnou část projektu.

Spolupracující organizace NCA a Cluster House se v projektu zaměří na zmapování exportně orientovaných klastrů a jejich MSP se zájmem o daná teritoria. Vytvoří podmínky pro zpracování případových studií úspěšné internacionalizace MSP v zapojených klastrech, uspořádání česko-srbských klastrových fór v obou zemích a přípravu internacionalizačních strategií dvou klastrů. Všechny tyto náročné úkoly se partneři zavázali splnit do konce listopadu 2016.

Klastrové organizace v ČR a jejich členské podniky tak mají možnost zapojit se do tohoto unikátního projektu a buď zahájit své obchodní aktivity v Srbsku, nebo je rozšířit, ať už se jedná o dodavatelské vztahy, export, zapojení do společných evropských projektů v oblasti výzkumu a vývoje nebo zvyšování kompetencí klastrového managementu. Aktivní spolupráce všech zájemců je vítána.

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Zuzana Polová, projektová asistentka, e-mail: polova@nca.cz, tel.: 773 032 220.

Informace poskytnuta Národní klastrovou asociací.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek