Kolumbie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Podkapitoly:

 

 

 

 

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kolumbie je pro ČR přirozeným historickým partnerem. Byť vzájemná obchodní výměna v poslední době roste, stále neodpovídá potenciálu obou ekonomik. Existuje prostor pro další rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce.

 

Roku 2016 činil obrat dvoustranného obchodu mezi ČR a Kolumbií 56,2 mil. USD, z toho vývoz ČR 28,3 mil. USD a dovoz 27,9 mil USD. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o snížení dynamiky vývozu, a to především u hlavní komodity – osobních automobilů, kde se vývoz v důsledku změny obchodní strategie importní společnosti Porsche Colombia propadl na desetinu. Na rok 2017 však Škoda Auto chystá výrazné posílení své přítomnosti v Kolumbii a prezentaci svého prvního SUV Škoda Kodiaq.

 

Pro srovnání, v roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kolumbií 87 mil. USD, z toho český export činil 63 mil. USD a dovoz 24 mil. USD. To, že ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu českého vývozu, je dáno především ukončením dodávek energetických technologií pro elektrárnu Termotasajero (společnosti Colgener). Naopak se podařilo diverzifikovat vyvážené zbožové položky a především zvýšit podíl zboží s vysokou přidanou hodnotou. Současně se zvýšil export i mléka, což bylo jednou z proexportních priorit ve snaze pomoci českým producentům postižených vysokou nadprodukcí mléčných výrobků v EU a uzavřením trhu pro tuto komoditu v Rusku. Lze očekávat, že tento trend bude ještě výrazněji pokračovat v roce 2017, neboť na podzim roku 2016 získalo dalších 22 českých mlékárenských společností certifikaci orgánů ICA a INVIMA. 

 

Obchodní výměna ČR - Kolumbie (mil. USD)

 

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 

 

 

 

 

 

 

Vývoz ČR

37,9

44,0

70,4

62,6

28,3

 

 

 

 

 

 

Dovoz ČR

37,0

31,2

28,3

24,4

27,9

 

 

 

 

 

 

Obrat

74,9

75,2

98,7

87,1

56,2

 

 

 

 

 

 

Bilance

+0,9

+12,8

+42,1

+24,5

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ

 

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo k výraznému zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech. Vzhledem ke struktuře vývozu ČR znamená výše uvedená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech pro české vývozce, a to především pro exportéry textilu a oděvů (o 30 %), automobilů a dopravních prostředků (29 %), výrobků lehkého průmyslu (20 %), potravinářského zboží (17 %) a výrobků těžkého průmyslu (15%). K úplné liberalizaci došlo dnem vstupu dohody

v platnost v odvětvích zemědělských přístrojů a zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, informačních technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Mezi nejperspektivnější obory pro obchod a investice v rámci dvoustranné spolupráce ČR a Kolumbie do budoucna patří:

 

 1. energetika-tepelné turbíny a turbosoustrojí, dodávky malých a středních vodních elektráren;

 

 1. důlní a těžební průmysl-technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl;

 

 1. infrastruktura-dálnice, silnice, mosty, tunely, MHD, plynofikace;
 2. životní prostředí-úpravny pitné vody a čističky průmyslových a odpadních vod, třídírny a spalovny odpadů;

 

 1. vojenský speciál
 2. strojírenství-zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl, ložiska, ruční a průmyslové nářadí;

 

 1. chemický průmysl (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy;

 

 1. zdravotnictví-lékařský nábytek, medicínská technika, léčiva;

 

 1. potraviny a nápoje-mléko a mléčné výrobky, pivo;

 

 1. kosmetické výrobky-přípravky na líčení.

 

Vývoz ČR do Kolumbie:

 

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR do Kolumbie, v loňském roce převládaly v českém exportu osobní automobily (HS 87, celkově 34 % CZ exportu na kolumbijský trh), dále elektronika (HS 85

– telefony a přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu), elektrické motory, generátory a komponenty generátorů(HS 84), potraviny(HS 04 - sušené mléko a syrovátka), výrobky ze železa a oceli (HS 73), plasty a výrobky z plastů (HS 39), optické přístroje, lékařské a chirurgické nástroje (HS 90), kosmetické přípravky (HS 33), sklo a výrobky ze skla (HS 70) a chemikálie(HS 28).

 

Vývoz Kolumbie do ČR:

 

V kolumbijském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky. Více než polovinu exportu představovaly banány (HS 08), dále květiny, a to především růže a karafiáty (HS 06), dále káva a kávové extrakty (HS 09), různé potravinové přípravky (HS 21), cukr a cukrovinky (HS 17).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby. Vzhledem k uzavření mírových dohod a rostoucímu zájmu o Kolumbii jakožto turistickou destinaci lze očekávat nárůst podílu zejména v oblasti turistického ruchu.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejvýznamnější kolumbijské firmy působící ve vzájemném obchodu patří dovozce a prodejce osobních vozů Škoda, firma Porsche Colombia SAS (od července 2015), která také zajišťuje servis na dodávané vozy, dodávky náhradních dílů a má vybudovanou síť dealerů po celé Kolumbii.

 

Tradiční partneři spolupracující s českými exportéry po řadu let jsou převážně firmy, které působí na provizní bázi. Působí především v oborech spotřebního zboží, textilních a galanterních výrobků, strojních zařízení, dovozu piva, skla, bižuterie nebo dětských hraček.

 

Z oboru spotřebního a průmyslového zboží patří k tradičním následující firmy:

 

 • PORSCHE COLOMBIA (distributor vozů Škoda)
 • FITNESS MARKET (sportovní oblečení a sportovní vybavení)
 • LAGER OIL (technologie pro mlékárenský průmysl)
 • BARBACUANA DE MINAS (zařízení pro těžbu vzácných kovů)
 • CENCOSUD (potraviny a piva)
 • PREMIUM BEERS (piva)
 • TECHNOLOGY 4 DEFENSE (zařízení pro bezpečnostní a obranný průmysl)

 

 • COPIDROGAS (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)

 

 • NCG IMPLANTES ORTOPEDICOS (chirurgické nástroje)

 

 

NOVO INGENIEROS (vodohospodářství)

 

 • BAIRD INGENIERÍA ESPECIALIZADA (čistírny odpadních vod)

 

 • DOOSAN POWER

 

 • IMPOFER (železářské výrobky, zvedací zařízení)

 

 • IMREMO (železářské výrobky)

 

 • SYZ COLOMBIA (ventily, měřicí přístroje, železářské výrobky)

 

 • TRASAF COLOMBIA (obranný a bezpečnostní průmysl)

 

 

 • INDUSTRIA TAYLOR (zařízení pro potravinářský průmysl)

 

 • PT Engineering Suplies S.A.S. (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)

 

 

Na kolumbijském trhu působí nebo zde mají rozjednané kontrakty následující české firmy:

 

 • Škoda Auto a.s.

 

 • Česká zbrojovka a.s.

 

 • MEDIN, a.s.

 

 

 • Wolf Invest LTD, organizační složka

 

 • KOVOBEL, výrobní družstvo
 • SunLuc s.r.o.
 • Czech Royal Beer, s.r.o.
 • Budějovický Budvar, n.p.
 • STROS Sedlčanské strojírny, a.s.

 

 • BRANO, a.s.

 

 

 • ŠKODA PRAHA a.s.

 

 • ASIO, spol. s r.o.
 • LIMESA meters s.r.o.
 • INTECHA s.r.o.

 

 

Investice ČR v Kolumbii: Podle dostupných údajů žádný z českých subjektů zahraničního obchodu v současné době v Kolumbii investice nerealizuje.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 1. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou, Bogota, 13.07.1971

 

 1. Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky, Bogota, 23.04.1979

 

 1. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót, Praha/Bogota, 03.05.1995
 2. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Bogota, 24.02.1997

 

 1. Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova, Bogota, 08.02.2002

 

 1. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu, Praha, 29.11.2004

 

 1. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu, Bogota, 03.07.2006

 

 1. Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008

 

 1. Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 2. Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Bogota, 22. 3. 2012 (v platnost vstoupila v květnu 2015, ale uplatňování jednotlivých ustanovení Smlouvy začalo až k 1. 1. 2016)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi pro poskytování rozvojové pomoci. Proto z hlediska poskytování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).

 

V roce 2016 Velvyslanectví ČR v Kolumbii realizovalo malý lokální projekt v kolumbijském departamentu La Guajira, který byl financován z prostředků oficiální rozvojové pomoci ČR. Cílem projektu byla pomoc suchem postiženým územím indiánského kmene Wayuu, který se dlouhodobě potýká s velmi špatnou humanitární situací z důvodu velmi omezeného přístupu k pitné vodě. Mimoto se v říjnu 2016 uskutečnilo pokračování transformačního projektu sdílení zkušeností ČR s pozemkovými restitucemi, který úspěšně proběhl již v roce 2015 v Bogotě ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem ČR.

 

ČR poskytuje každoročně Kolumbii v rámci rozvojové spolupráce vládní stipendia ke studiu na českých vysokých školách. Pro školní rok 2016/2017 se jednalo o 1 stipendium pro magisterské studium v českém jazyce a 2 stipendia pro doktoranské nebo navazující magisterské stadium v anglickém jazyce.

 

Oficiální rozvojová pomoc České republiky vyčlenila na rok 2012 částku 283 200 CZK na malý lokální projekt zalesňování v Národním parku Chichamocha v departamentu Santander. Cílem projektu bylo zalesnění a ekologická rekultivace Chicamochského kaňonu a zlepšení životních podmínek obyvatel v něm žijících. Realizace proběhla ve spolupráci s Honorárním konzulátem ČR v Bucaramanze, regionální vládou a správou parku. Zmínit můžeme zmínit např. projekt na dodávku technologie pro kardiovaskulární střediska pro nejvýznamnější nemocnice ve velkých městech v Kolumbii, které m.j. ošetřují oběti interního ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. Projekt se uskutečnil v Bogotě a Cartageně de Indias v roce 2008. V letech 2005 - 2008 se také uskutečnil rozvojový projekt na zalesňování v Kolumbii, který organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kolumbii.

 

 

Na rok 2017 bylo schváleno celkem 6 projektů ekonomické diplomacie, z nichž se jako první uskutečnil společný PROPED s MMR a ZK CzechTourism Mexiko na podporu cestovního ruchu, dále v červnu proběhne v Bogotě společný projekt ekonomické diplomacie s MO (seminář českých firem ze zbrojního průmyslu), který bude předvojem účasti ČR na veletrzích F-AIR 2017 (červenec) a Expodefensa 2017 (v rámci PROPED a programu podpory Novumm). Rovněž se připravuje mise českých lesnických firem do Kolumbie (říjen) a incomingová mise zástupců kolumbijského mlékařského sektoru do ČR (září). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: