Kolumbie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kolumbie je pro ČR přirozeným historickým partnerem. Byť vzájemná obchodní výměna v poslední době roste, stále neodpovídá potenciálu obou ekonomik. Existuje prostor pro další rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce.

V roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kolumbií hodnoty 87,1 mil. USD, z toho český export činil 62,6 mil. USD a dovoz 24,4 mil. USD. ČR vykázala přebytek téměř 25 mil. USD. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k určitému  snížení celkového bilaterálního obratu, což byl důsledek celkového propadu zahraničního obchodu Kolumbie se zahraničím. Pozitivním trendem v dvoustranné obchodní výměně je navýšení počtu vyvážených výrobků z ČR na kolumbijský trh a zvyšující se zájem českých vývozců o místní trh.

Obchodní výměna ČR - Kolumbie (mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

33,6

37,9

44,0

70,4

62,6

Dovoz ČR

41,7

37,0

31,2

28,3

24,4

Obrat

75,3

74,9

75,2

98,7

87,1

Bilance

-8,2

+0,9

+12,8

+42,1

+24,5

Zdroj: ČSÚ

Díky vstupu v platnost mnohostranné obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Peru (v srpnu 2013) došlo k výraznému zlepšení přístupu zboží a služeb na kolumbijský trh a navýšení poptávky po evropských, resp. českých dovozech. Vzhledem ke struktuře vývozu ČR znamená výše uvedená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech pro české vývozce, a to především pro exportéry textilu a oděvů (o 30 %), automobilů a dopravních prostředků (29 %), výrobků lehkého průmyslu (20 %), potravinářského zboží (17 %) a výrobků těžkého průmyslu (15%). K úplné liberalizaci došlo dnem vstupu dohody v platnost v odvětvích zemědělských přístrojů a zařízení, stavebního materiálu, lékařského vybavení, oceli, informačních technologií, textilu, oblečení, keramiky, strojírenských výrobků a optických přístrojů.

Mezi nejperspektivnější obory pro obchod a investice v rámci dvoustranné spolupráce ČR a Kolumbie do budoucna patří:

 1. energetika-tepelné turbíny a turbosoustrojí, dodávky malých a středních vodních elektráren;
 2. důlní a těžební průmysl-technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl;
 3. infrastruktura-dálnice, silnice, mosty, tunely, MHD, plynofikace;
 4. životní prostředí-úpravny pitné vody a čističky průmyslových a odpadních vod, třídírny a spalovny odpadů;
 5. vojenský speciál
 6. strojírenství-zařízení pro potravinářský zpracovatelský průmysl, ložiska, ruční a průmyslové nářadí;
 7. chemický průmysl (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy;
 8. zdravotnictví-lékařský nábytek, medicínská technika, léčiva;
 9. potraviny a nápoje-mléko a mléčné výrobky, pivo;
 10. kosmetické výrobky-přípravky na líčení.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Kolumbie:

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR do Kolumbie, v loňském roce převládaly v českém exportu osobní automobily (HS 87, celkově 34 % CZ exportu na kolumbijský trh), dále elektronika (HS 85 – telefony a přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu), elektrické motory, generátory a komponenty generátorů(HS 84), potraviny(HS 04 - sušené mléko a syrovátka), výrobky ze železa a oceli (HS 73), plasty a výrobky z plastů (HS 39), optické přístroje, lékařské a chirurgické nástroje (HS 90), kosmetické přípravky (HS 33), sklo a výrobky ze skla (HS 70) a chemikálie(HS 28).

Vývoz Kolumbie do ČR:

V kolumbijském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky. Více než polovinu exportu představovaly banány (HS 08), dále květiny, a to především růže a karafiáty (HS 06), dále káva a kávové extrakty (HS 09), různé potravinové přípravky (HS 21), cukr a cukrovinky (HS 17).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejvýznamnější kolumbijské firmy působící ve vzájemném obchodu patří dovozce a prodejce osobních vozů Škoda, firma Porsche Colombia SAS (od července 2015), která také zajišťuje servis na dodávané vozy, dodávky náhradních dílů a má vybudovanou síť dealerů po celé Kolumbii. Podíl prodeje vozů Škoda na místním trhu v polovině roku 2014 dosáhl pouze 0,1 %. Převzetím distibuce vozů Škoda firmou Porsche Colombia SAS od společnosti VAS Colombia SA se očekává zvýšení prodeje v příštích letech.

Tradiční partneři spolupracující s českými exportéry po řadu let jsou převážně firmy, které působí na provizní bázi. Působí především v oborech spotřebního zboží, textilních a galanterních výrobků, strojních zařízení, dovozu piva, skla, bižuterie nebo dětských hraček.

Z oboru spotřebního a průmyslového zboží patří k tradičním následující firmy:

 • PORSCHE COLOMBIA (distributor vozů Škoda)
 • ZETOR AGROREPUESTOS (traktory Zetor, náhradní díly a příslušenství pro zemědělské traktory)
 • PRODUCCIÓN Y GESTIÓN (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)
 • COPIDROGAS (léky, léčivé přípravky, potravinové doplňky)
 • NCG IMPLANTES ORTOPEDICOS (chirurgické nástroje)
 • PREMIUM BEERS (piva)
 • GENESCO (malé vodní eletrárny)
 • ASESORIA EN INGENIERIA DE PETROLEOS (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)
 • GALERÍA CANO (bižuterie)
 • NOVO INGENIEROS (vodní hospodářství)
 • BAIRD INGENIERÍA ESPECIALIZADA (čistírny odpadních vod)
 • IMPOFER (železářské výrobky, zvedací zařízení)
 • IMREMO (železářské výrobky)
 • TRASAF COLOMBIA (obranný a bezpečnostní průmysl)
 • REPRESENTACIONES GARCÍA POLO (kancelářské potřeby)
 • INDUSTRIA TAYLOR (zařízení pro potravinářský průmysl)
 • PT Engineering Suplies S.A.S. (technologie pro petrolejářský a petrochemický průmysl)

Na kolumbijském trhu působí nebo zde mají rozjednané kontrakty následující české firmy:

 • Škoda Auto a.s.
 • Česká zbrojovka a.s.
 • Zetor a.s.
 • MEDIN, a.s.
 • Investa Uni, spol. s r.o.
 • MATOUŠEK CZ a.s.
 • Rodinný pivovar BERNARD a.s.
 • Wolf Invest LTD, organizační složka
 • KOVOBEL, výrobní družstvo
 • BRANO, a.s.
 • DEKORA-Jeníček, a.s.
 • ŠKODA PRAHA a.s.
 • ASIO, spol. s r.o.

Investice ČR v Kolumbii: Podle dostupných údajů žádný z českých subjektů zahraničního obchodu v současné době v Kolumbii investice nerealizuje.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 1. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou, Bogota, 13.07.1971
 2. Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky, Bogota, 23.04.1979
 3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy sjednaná výměnou nót, Praha/Bogota, 03.05.1995
 4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Bogota, 24.02.1997
 5. Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova, Bogota, 08.02.2002
 6. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Kolumbijské republiky pro zavedení mechanismu politických konzultací v otázkách společného zájmu, Praha, 29.11.2004
 7. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu, Bogota, 03.07.2006
 8. Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 9. Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky, Bogota, 15.05.2008
 10. Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Bogota, 22. 3. 2012 (v platnost vstoupila v květnu 2015, ale uplatňování jednotlivých ustanovení Smlouvy začalo až k 1. 1. 2016)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V současné době Kolumbie nefiguruje mezi prioritními zeměmi pro poskytování rozvojové pomoci a proto ZÚ Bogota zde realizuje pouze projekty ekonomické diplomacie, malé lokální projkety či transformační projekty.

Pro rok 2016 se jedná o 3 projekty ekonomické diplomacie, a to technologickou misi vedenou agenturou CzechInvest (duben 2016), dále účast na mezinárodním potravinářském veletrhu Alimentec (červen 2016) a podnikatelskou misi českého železničního průmyslu pod vedením ACRI (podzim 2016). Mimoto se na říjen t.r. připravuje pokračování transformačního projektu sdílení zkušeností ČR s restitucemi půdy, který úspěšně proběhl již loni v Bogotě ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem ČR. V rámci malého lokálního projektu navíc ZÚ Bogota financuje technickou pomoc pro původní obyvatele Wayuu v departamentu La Guajira.

ČR poskytuje každoročně Kolumbii v rámci rozvojové spolupráce vládní stipendia. Pro školní rok 2015/2016 se jednalo o 3 stipendia pro magisterské studium v českém jazyce a 2 stipendia pro doktoranské nebo navazující magisterské stadium v anglickém jazyce.

Na doplnění uvádíme, že v minulosti však Kolumbie obdržela oficiální rozvojovou pomoc České republiky. Např. v roce 2012 ČR poskytla částku 283 200 CZK na malý lokální projekt zalesňování v Národním parku Chicamocha v departamentu Santander. Cílem projektu bylo zalesnění a ekologická rekultivace Chicamochského kaňonu a zlepšení životních podmínek obyvatel v něm žijících. Realizace proběhla ve spolupráci s Honorárním konzulátem ČR v Bucaramanze, regionální vládou a správou parku. Zmínil lze rovněž projekt na dodávku technologie pro kardiovaskulární střediska pro nejvýznamnější nemocnice ve velkých městech v Kolumbii, které m.j. ošetřují oběti interního ozbrojeného konfliktu v Kolumbii (projekt se uskutečnil v Bogotě a Cartageně de Indias v roce 2008). V letech 2005-2008 se uskutečnil rozvojový projekt na zalesňování v Kolumbii, který organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s ZÚ Bogota.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: