Kolumbie: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie je v Kolumbii zastoupena prostřednictvím Delegace Evropské unie, jejiž sídlo se nachází na adrese Calle 116 No. 7 – 15, Interior 2 – Piso 12. Více informací lze nalézt na její webové stránce.

V hlavním městě Bogotě sídlí rovněž zastupitelské úřady následujících členských zemí EU:

  • Česká republika, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Rumunsko. Pouze obchodní oddělení udržuje v Bogotě též Rakousko.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kolumbie je pro EU jedním z hlavních obchodních partnerů na jihoamerickém kontinentu. I z toho důvodu EU uzavřela s Kolumbií a Peru v roce 2010 tzv. Mnohostrannou obchodní dohoda (MOD), jež ve vztahu ke Kolumbii vstoupila v platnost k 1. srpnu 2013 a vytváří zcela nový rámec pro vzájemné obchodní vztahy a stabilní a předvídatelné prostředí pro obchodní a investiční vztahy mezi EU a Kolumbií, resp. Peru (nahrazuje do té doby platný Systém všeobecných preferencí SPG+).

Neprodleně po vstupu v platnost MOD s Kolumbií EU zrušila všechna cla na průmyslové výrobky a ryby a výrazně zvýhodnila kolumbijské exporty zemědělské produkce. Další ambiciózní zvýhodnění se projevila u obchodu službami, dále u veřejných zakázek a investic. MOD rovněž výrazně omezila či úplně zrušila technické bariéry obchodu a zpřesnila pravidla pro ochranu duševního vlastnictví, transparentnost a konkurenční politiku.

Díky MOD význam EU jako obchodního partnera Kolumbie neustále narůstá. Vzájemný obchod EU a Kolumbie dosáhl loni (2015) celkové výše 18,2 mld. USD, z toho export z EU na kolumbijský trh 8,8 mld. USD a vývoz Kolumbie na společný trh EU 9,4 mld. USD (na trhu EU bylo loni alokováno 17 % všech exportů Kolumbie, což představuje druhý nejvýznamnější trh po USA s podílem téměř 26 %)

ČR zaujímá z hlediska exportu ČS EU na kolumbijský trh 14. místo s podílem 0,9 % na celkovém vývozu EU do Kolumbie. Největším unijním exportérem  je Německo (podíl 28 %) následované Francií (14 %), Španělskem (12 %), Itálie (11 %), Nizozemsko (9 %), Belgie, Velká Británie (6 %), Rakousko, Rumunsko (2 %), Dánsko (1,5 %). 

V rámci dovozu z Kolumbie se ČR řadí na 20. místo mezi ČS EU s podílem 0,03 % na celkovém importu. Největšími importéry z Kolumbie v roce 2014 bylo Španělsko (31 %), dále Nizozemsko (22 %), Velká Británie (12 %), Itálie (10 %), Německo (9 %), Belgie (6 %), Francie (3 %), Portugalsko (2 %), Dánsko (1,6 %) a Finsko (0,7 %).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU s Kolumbií se pravidelně řídí strategickými dokumenty schválenými EU. Na období 2007 – 2013 byl schválen „Country Strategy Paper“, který vyčlenil celkovou částku 160 milionů Euro na projekty rozvojové spolupráce. Hlavním cílem těchto projektů bylo dosáhnout mírového urovnání vnitřního konfliktu v Kolumbii v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Oblastmi, do nichž se finanční zdroje soustředily, byl mír a stabilita, alternativní rozvoj, právní stát, spravedlnost a lidská práva a zlepšení produktivity a konkurenceschopnosti.

Na období let 2014 – 2017 byl schválen nový programový dokument rozvojové spolupráce počítající s finančními prostředky ve výši 67 milionů Euro. Celých 80 % z těchto prostředků je určeno na přímou rozpočtovou podporu soustřeďovanou do oblasti místního ekonomického rozvoje, na udržitelný rozvoj konfliktem nejvíce postižených oblastí, národních parků a zón zasažených migrací a na posilování místních institucí a samosprávy. 15 % celkového rozpočtu bude určeno na technickou pomoc malým podnikatelům a odvětvím vytvářejícím zaměstnanost (dokument je možné nalézt na webové adrese).

Velkým tématem poslední doby se stala myšlenka vytvoření ze strany EU zvláštního tzv. „Trust Fondu“, z něhož by bylo možné financovat projekty zaměřené na období po ukončení ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. EU je silným podporovatelem mírotvorného úsilí kolumbijského prezidenta J. M. Santose a vidí v takovém fondu nástroj pro zapojení se do dění v zemi.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: