Komentář SP ČR: Český export byl loni rekordní. Navzdory propadu významného ruského trhu

8. 2. 2016 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

motiv článku - Komentář SP ČR: Český export byl loni rekordní. Navzdory propadu významného ruského trhu Téměř 4 biliony korun (3,89 bilionu korun) dosáhnul v loňském roce export firem z ČR. Jedná se o vůbec největší objem vývozu v historii země. Vývoz meziročně stoupl o 7,2 procenta. Do zemí EU loni mířilo 83,3 procenta vývozu, nejvíce se vyvezlo do Německa zboží za 1,26 bilionu Kč, meziroční růst je 8,7 procenta. Naopak kvůli pokračujícím sankcím EU a slabší poptávce klesl vývoz do Ruska o téměř 31 procent.

Aktuální data potvrzují výraznou konkurenceschopnost našich firem v oblasti exportu a schopnost udržet si pozice na zahraničních trzích, zejména na náročných evropských trzích. Částečně situaci nahrává nízce nastavený kurz koruny a proaktivní politika vlády v ekonomické diplomacii.

„Pokud chceme udržet rekordní hodnoty českého exportu, vývozci potřebují k úspěchu více než nízkou úroveň měny. Zásadní roli hraje institucionální a finanční podpora státu,“ uvedl ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Lukáš Martin.

Za dobrý nástroj otevírání dveří na mimoevropských trzích považuje SP ČR podnikatelské mise doprovázející politiky na cestách do zahraničí. Podle šetření SP ČR největší potenciál exportéři vidí v zemích bývalého Sovětského svazu, v oblasti Dálného Východu, Latinské Ameriky a Afriky.

„Exportéři mají výrazný zájem o mimoevropské destinace a země jako je Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Vietnam, Kazachstán, Turecko a Saudská Arábie. Stát by měl proto prioritně směrovat své proexportní aktivity do těchto oblastí,“ uvedl Lukáš Martin.

SP ČR považuje za důležitý nástroj podpory exportu státní dotace na účast českých firem na mezinárodních výstavách a veletrzích, služby České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) při zajišťování exportních úvěrů a pojišťování rizik, a v neposlední řadě, zajištění dostatečně velké (a odborně vzdělané a profesně zkušené) diplomaticko-ekonomické a obchodní sítě v zahraničí.

SP ČR se problematice ekonomické diplomacie dlouhodobě věnuje a usiluje o její zkvalitnění s cílem dosáhnout srovnatelné podpory ekonomických zájmů byznysu v ČR, jaká je poskytována podnikatelům v zahraničí. „Na mnoha komplikovaných trzích a při obchodování se zahraničními státními subjekty se i konkurenceschopné výrobky často těžko uplatní bez takové pomoci,“ uvedl Lukáš Martin.

Podle zjištění SP ČR mezi TOP trhy zájmu exportérů mimo EU dominuje stále Rusko, byť meziročně došlo k poklesu přímého vývozu o zhruba 31 procent. Vláda musí udělat maximum pro to, aby ČR i přes ekonomické sankce EU dále rozvíjela obchodní vztahy ve vybraných oblastech průmyslu. SP ČR respektuje politické rozhodnutí EU, ale upozorňuje na negativní dopady pro české firmy, zejména na hluboký propad vývozu do této destinace v loňském roce.

SP ČR by dlouhodobě uvítal ještě efektivnější propojení mezi MPO a MZV v posilování jednotné zahraniční ekonomické sítě na zastupitelských úřadech ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade. „Určitě bychom uvítali více kmenových zaměstnanců MPO na zastupitelských úřadech,“ uvedl Lukáš Martin.

Co se týká pojištění vývozních rizik, které v ČR zprostředkovává EGAP, SP ČR upozorňuje na to, že některé země, které jsou z pohledu exportérů prioritní, jsou zařazeny do nejrizikovějších kategorií. Tím se zvedají i náklady vývozců na riziku oproti jiným destinacím.

SP ČR poukazuje také na to, že chybí rychlé schválení projektů podporovaných veletrhů navazující na úspěšné projekty „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ a „Design pro konkurenceschopnost“ realizované CzechTrade v letech 2009 – 2015. Nově připravené projekty byly již 30. října 2015 předloženy Řídícímu orgánu OP PIK k posouzení, doposud bohužel nebyly schváleny.

Zpoždění při schvalování projektů způsobí významnou časovou prodlevu při organizaci společné české účasti na vybraných veletrzích, které SP ČR a další profesní organizace navrhly do projektů zařadit. SP ČR apeluje na MPO, aby došlo ke schválení těchto interních projektů agentury CzechTrade v co nejkratším možném termínu a byla zajištěna kontinuita podporovaných veletrhů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek