Komerční úvěrová pojišťovna EGAP zahájila činnost

1. 12. 2005 | Zdroj: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

O založení dceřiné společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. KÚP a převedení komerčního pojištění do její působnosti rozhodla v lednu roku 2005 valná hromada EGAP. V další etapě se uvažuje o prodeji akciového podílu v KÚP strategickému partnerovi s cílem získat přístup k vyspělým technologiím, produktům a především databázím a know-how.

1. října 2005 zahájila činnost dceřiná společnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. (EGAP) pod obchodním názvem Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. (KÚP). Komerční pojištění na komerčních principech, tj. se zajištěním na mezinárodních trzích úvěrového zajištění a bez podpory státu, tedy bez jakýchkoliv nároků na rozpočtové zdroje, fungovalo v EGAP od založení pojišťovny v roce 1992. Na základě zpřísněných předpisů EU, platných od konce devadesátých let, vykazoval EGAP již od roku 2000 hospodářský výsledek za komerční pojištění odděleně od pojištění se státní podporou. Začátkem roku 2004 bylo komerční pojištění organizačně soustředěno do samostatného úseku.

O založení dceřiné společnosti KÚP a převedení komerčního pojištění do její působnosti rozhodla v lednu roku 2005 valná hromada EGAP za účasti zástupců všech ministerstev, která vykonávají akcionářská práva státu v EGAP: MF, MPO, MZV a MZe. Založení dceřiné společnosti je krokem k praktické realizaci "Koncepce dalšího rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou" a další logicky návaznou reakcí na pravidla EU v této oblasti. EGAP je jediným akcionářem KÚP.

Management KÚP a představenstvo jsou obsazeny bývalými vedoucími pracovníky EGAP z úseku komerčního pojištění. V dozorčí radě jsou kromě představitelů EGAP v počáteční fázi i zástupci státu s cílem zabezpečit, aby KÚP plynule pokračovala v poskytování kvalitních služeb všem skupinám českých exportérů a tyto funkce a záměry dále rozvíjela. Předsedou představenstva a generálním ředitelem KÚP se stal bývalý vrchní ředitel komerčního pojištění EGAP Ing. Martin Růžička, předsedou dozorčí rady náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Martin Tlapa, MBA .

V další etapě se uvažuje o prodeji akciového podílu v KÚP strategickému partnerovi s cílem získat přístup k vyspělým technologiím, produktům a především databázím a know-how. Fungování pojišťovny v rámci větší mezinárodní skupiny je nezbytným předpokladem pro optimální rozvoj komerčního pojištění, kterým se rozumí další zkvalitňování, zlevňování a zlepšování dostupnosti pojišťovacích služeb pro české exportéry a rovněž rozšíření nabídky o další služby související s úvěrovým pojištěním, např. poskytování informací, vymáhání pohledávek, atd.

Pojištění se státní podporou, které je součástí státní podpory vývozu, zůstává v působnosti státem vlastněné pojišťovny EGAP, fungující již posledních pět let na bázi využití vlastních finančních zdrojů, tj. bez nároků na dotace ze státního rozpočtu. V zájmu vyššího využití odborné a finanční kapacity připravuje EGAP rozšíření dosavadních činností v rámci státní podpory exportu a podnikání. Jedná se především o:

  • rozšíření úvěrového pojištění pro malé a střední podniky,
  • rozšíření působnosti o zajištění komerčně nezajistitelných rizik pro komerční úvěrové pojišťovny působící na českém trhu,
  • pojištění vysoce rizikových projektů zvláštního národohospodářského významu,
  • pojištění vývozních projektů financovaných na principu projektového financování,
  • rozšíření pojištění rizik při investicích českých podniků v zahraničí o komerční rizika,
  • pojištění úvěrů na financování investic do výroby pro vývoz.

V rámci nově připravovaných aktivit na podporu podnikání půjde např. o podporu zahraničních investic v ČR, pojišťování úvěrů na dlouhodobé investiční projekty ve veřejném sektoru v ČR (projekty typu PPP), pojišťování úvěrů kryjících spoluúčast českých subjektů při využívání strukturálních fondů EU a další.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek