Komise identifikovala zbývající překážky na trhu finančních služeb

24. 4. 2018 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise dnes zveřejnila studii o spotřebitelských finančních službách, která identifikuje překážky, se kterými se spotřebitelé v EU potýkají při pořízení investičních fondů, životního pojištění nebo penzijního připojištění.

Studie ilustruje úlohu právních předpisů EU, jako jsou MIFID II, PRIIPS a směrnice o distribuci pojistných smluv, které nedávno vstoupily v platnost nebo budou brzy uplatněny. Ze studie vyplývá, že spotřebitelé čelí výzvám při shromažďování a porovnávání informací napříč EU a rozdílnosti v nákladech na pořízení jednotlivých produktů napříč Evropou. Nové distribuční modely založené na FinTech Komise vnímá pozitivně, upozorňuje však, že je třeba tuto oblast pečlivě sledovat. Komise posoudí oblast digitálních technologií, které mohou jednotlivcům pomoci nalézt vhodné a nákladově efektivní retailové investiční produkty na kapitálových trzích EU. Komise uspořádá dne 29. června 2018 veřejné slyšení k výměně názorů v této oblasti.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek