Komise schválila českou státní podporu vodní energie a bioplynu

24. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Dva programy, jež mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, splňují podle Evropské komise unijní pravidla pro státní podporu. Díky oběma programům bude z obnovitelných zdrojů vyráběno více energie, a to v souladu s cíli EU a bez toho, aby byla nepřípustně narušována hospodářská soutěž.

V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč.

V říjnu 2015 pak ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

Obě opatření pomohou rozvinout zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a posunou Českou republiku blíže ke splnění jejích cílů v oblasti obnovitelné energie na rok 2020.

Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky („pokyny“), které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Podle Evropské komise oba programy podpory minimalizují riziko, že bude v důsledku veřejného financování narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

„Pro jistotu celého trhu, regulátora i státní rozpočet to je velmi dobrá zpráva, vše jde podle oznámeného harmonogramu. Je také důležité říci, že Evropská komise znovu zopakovala, že si je vědoma potřeby ČR mít rozhodnutí pro takzvané staré obnovitelné zdroje, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2012, do konce září,““ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie má ČR pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14 % své hrubé spotřeby elektřiny. Očekává se, že program podpory bioplynu pomůže zemi splnit i její cíl omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu podle směrnice o skládkách odpadů.

Zdroj: TZ Evropské komise a MPO

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek