KOMORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ INDIE

31. 5. 2016

  • Země: Indie
  • Datum zveřejnění: 31.05.2016
  • Zdroj: Internetová stránky komory

ilustrační obrázekKomora rozvoje malých a středních podniků (SME Chamber of India) je jednou z hlavních indických obchodních komor, a jako taková přispívá k růstu a rozvoji malých a středních podniků ze sektoru výroby a služeb po dobu posledních 23 let. Komora se aktivně podílí na propagaci exportu, bankovní podpory a investic do společných podniků, transfer technologií, výměnu know-how, zakládání podniků, marketingu, distribuci, a propojuje podniky s konečnými zákazníky, dovozci, investory a strategickými obchodními partnery ze zahraničí. Komora má též pobočky v mnoha zemích a podporuje rozvoj podnikatelských aktivit svých členů a pronikání do zemí golfského zálivu, Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Japonska a Evropské Unie.

Komora poskytuje platformu pro vzájemné propojení malých a středních podniků, růst domácího podnikání, znalosti a dovednosti, rozvoj kapacit, napojení na rozhodovací politickou komunitu, propojení s vedoucími multinacionálních společností, bank, zahraničních investorů, vládních úředníků, domácích investorů, fondů, zahraničních malých a středních podniků, dovozců, vývozců, a dalších společností. Komora je vedoucím činitelem při řešení problémů malých a středních podniků a poskytuje doporučení a návrhy pro změny politik a legislativy s důrazem na jejich implementaci.

Komora může dobře posloužit i exportním, investorským či odběratelským zájmům českých podniků a propojit své členy s českými obchodními partnery, ať už přímo, či prostřednictvím zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai.

Kontakt na Komoru malých a středních podniků: http://www.smechamberofindia.com/

Kontakt na zahraniční kancelář CzechTrade Mumbai: http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/indie/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai.

Tisknout Vaše hodnocení: