Komora zajistí potřebné dokumenty pro zahraniční obchod

13. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Komora zajistí potřebné dokumenty pro zahraniční obchod Hospodářská komora ČR poskytuje podnikatelům řadu proexportních služeb, které zajišťuje její Odbor usnadňování obchodu a služeb

Jednou z ceněných služeb je například vydávání certifikátů o původu zboží. Ty jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

„Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho, z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se určuje nárok na příslušnou celní sazbu. Ověřujeme osvědčení o původu zboží, dále obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu,“ říká ředitel odboru Antonín Kerner.

Na otázku, kolik tato služba konkrétně stojí a jak rychle jsou schopni pracovníci HK ČR potřebné dokumenty připravit, potom odpovídá: „Dobu trvání potvrzení certifikátu si můžete určit sami. Normální doba je tři dny, přednostní ověření je vyhotoveno do 24 hodin, tedy prakticky se provádí na počkání. Cena se stanovuje podle doby ověření a původu zboží. Rozpětí je od 350 Kč za certifikát potvrzený do tří dnů s původem v EU do 650 Kč za přednostně ověřený certifikát s původem v třetí zemi.“

Karnet ATA

Zkratka „ATA“ vychází z francouzských a anglických slov – „Admission Temporaire/Temporary Admission“. Nejdelší možná doba platnosti je jeden rok od data vystavení a lze ho použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti přes 75.

Uvedený karnet je určen všem firmám a podnikatelům, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí. Jedná se o mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní.

Tento dokument lze použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách.

„Služba je dostupná pro obchodní společnosti, vystavovatele, cestující profesionály, jako jsou např. filmové štáby, architekti, artisté, inženýři, představitelé zábavního průmyslu, fotografové, sportovní týmy a mnoho dalších,“ popisuje ředitel odboru.

Legalizace

HK ČR také zajišťuje pro exportéry konzulární legalizaci dokumentů na cizích zastupitelských úřadech v Praze a zajišťuje superlegalizaci dokumentů na odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí, a to jak dokumentů potvrzených HK ČR, tak i dokumentů právní povahy potvrzených Ministerstvem spravedlnosti ČR v těch případech, kdy je tento mezistupeň cizími zastupitelskými úřady vyžadován.

Zejména se jedná o zastupitelské úřady Argentiny, Egypta, Saudské Arábie, Turecka a Venezuely.

„Tuto službu pro mimopražské firmy zajišťujeme i poštovním stykem. V tomto případě doporučujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou konzultaci, aby nedocházelo k zasílání nesprávně vyplněných dokladů, eventuálně v nedostatečném množství nebo odporujících předpisům příslušného konzulátu. K výše zmíněné problematice poskytujeme konzultace,“ vysvětluje Antonín Kerner.

Osvědčení pro zahraničního partnera

Odbor usnadňování obchodu a služeb HK ČR rovněž vystavuje osvědčení právní povahy, a to převážně v anglickém jazyce, pro potřeby českých podnikatelů a jejich zahraničních obchodních partnerů, kteří potřebují prokázat existenci zápisu společnosti v Obchodním rejstříku, členství v HK ČR, oprávněnost jednat za společnost, předmět činnosti společnosti, že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zásah vyšší moci na majetku společnosti atd.

„Tato osvědčení mají povahu veřejných listin a jsou opatřena kulatým úředním razítkem HK ČR. Listiny vystavuje výhradně HK ČR, nikdy se nejedná o potvrzení cizí listiny,“ upozorňuje Antonín Kerner.

Další informace o uvedených službách a certifikátech, včetně správného postupu při podávání žádosti, případně o dalších kontaktech, zájemci najdou na internetové adrese www.komora.cz/certifikaty


Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Miloš Cihelka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek