Komory: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB):

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

17,5

16,1

16,4

17,3

n/a

dovoz

54,1

58,4

61,8

62,6

n/a

saldo

- 36,6

- 42,3

- 45,4

- 45,3

n/a

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Statistiky Eurostat neuvádějí samostatně obchod EU s Komorami.

Partneři ve vývozu (r. 2015, dle CIA):

 • Indie 28,7 %
 • Singapur 6,6 %
 • Francie 17,0 %
 • Německo 8,7 %
 • Saudská Arábie 7,1 %
 • Nizozemsko 6,1 %
 • Mauricius 5,3 %

Partneři v dovozu (r. 2015, dle CIA):

 • Čína 18,9 %
 • Pákistán 16,2 %
 • Francie 14,7 %
 • SAE 11,3 %
 • Indie 6,3 %

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu:

 • vanilka
 • ylang-ylang
 • hřebíček
 • kopra

Komodity dovozu:

 • rýže a ostatní potraviny
 • spotřební zboží
 • ropné produkty
 • cement
 • dopravní zařízení

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Na Komorách nejsou.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle SB):

2011

2012

2013

2014

2015

23,1

10,4

9,5

14,0

5,1

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Institucionální omezení pro vstup zahraničního kapitálu nejsou. Přesto zahraniční investice jsou vzhledem k omezeným možnostem a nestabilní politické situaci minimální.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: