Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-2013

30. 8. 2006 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007-2013.

Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007–2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).

Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle Cílů

 
Mil. €, běžné ceny 2007–2013
Konvergence 25 883 511 035
 Regionální konvergence17 064 488 596
 Fond soudržnosti8 819 022 439
Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449
 z toho: konkurenceschopnost194 247 800
 dodatečná alokace*224 845 649
Přeshraniční a transnac. spolupráce 389 051 107
 z toho: přeshraniční275 599 077
 dodatečná přeshraniční75 990 880
 transnacionální37 461 150
Celkem soudržnost  26 691 655 591


Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle operačních programů

 
Operační programFondMil. €, běžné ceny
Podnikání a inovaceERDF3 041 312 546
Výzkum a vývoj pro inovace ERDF2 070 680 884
Životní prostředí ERDF + FS5 176 702 206
 ERDF767 190 986
 FS4 409 511 220
Doprava ERDF + FS5 564 954 873
 ERDF1 155 443 654
 FS4 409 511 219
Integrovaný operační program ERDF1 941 263 329
Regionální operační programy ERDF3 429 565 211
Střední ČechyERDF411 547 827
JihozápadERDF456 132 173
SeverozápadERDF549 073 389
JihovýchodERDF518 550 260
SeverovýchodERDF483 225 738
MoravskoslezskoERDF527 124 174
Střední MoravaERDF483 911 650
Technická pomocERDF258 835 110
Lidské zdroje a zaměstnanost ESF2 588 351 104
Vzdělávání pro konkurenchopnostESF1 811 845 772
Praha - Konkurenceschopnost ERDF297 137 255
Praha - Adaptabilita ESF121 956 194


V prvních podkladech EK z března 2006 byly jednotlivé roční alokace uvedeny s přesností na milióny eur. Po schválení nařízení ke SF a FS a uzavření jednání o
Meziinstitucionální dohodě byly částky mírně upraveny a zpřesněny na celá eura.

Roční rozdělení finančních prostředků u jednotlivých členských států je v souladu s kritérii a metodikou uvedenou v příloze
všeobecného nařízení k SF a FS (tzv. "berlínská" metodika).

Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007–2013 mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno
Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006 jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.

Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky a další související dokumenty naleznete na webových stránkách Strukturální fondy.cz.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek