Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-2013

30. 8. 2006 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Podrobné vyčíslení zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro Českou republiku pro jednotlivé cíle, roky a operační programy pro období 2007-2013.

Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (SF a FS) v období 2007–2013 bude mít ČR možnost hospodařit s přibližně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování).

Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle Cílů

 
Mil. €, běžné ceny   2007–2013
Konvergence   25 883 511 035
  Regionální konvergence 17 064 488 596
  Fond soudržnosti 8 819 022 439
Konkurenceschopnost (Praha)   419 093 449
  z toho: konkurenceschopnost 194 247 800
  dodatečná alokace* 224 845 649
Přeshraniční a transnac. spolupráce   389 051 107
  z toho: přeshraniční 275 599 077
  dodatečná přeshraniční 75 990 880
  transnacionální 37 461 150
Celkem soudržnost   26 691 655 591


Alokace pro ČR na roky 2007–2013 podle operačních programů

 
Operační program Fond Mil. €, běžné ceny
Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546
Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884
Životní prostředí ERDF + FS 5 176 702 206
  ERDF 767 190 986
  FS 4 409 511 220
Doprava ERDF + FS 5 564 954 873
  ERDF 1 155 443 654
  FS 4 409 511 219
Integrovaný operační program ERDF 1 941 263 329
Regionální operační programy ERDF 3 429 565 211
Střední Čechy ERDF 411 547 827
Jihozápad ERDF 456 132 173
Severozápad ERDF 549 073 389
Jihovýchod ERDF 518 550 260
Severovýchod ERDF 483 225 738
Moravskoslezsko ERDF 527 124 174
Střední Morava ERDF 483 911 650
Technická pomoc ERDF 258 835 110
Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 2 588 351 104
Vzdělávání pro konkurenchopnost ESF 1 811 845 772
Praha - Konkurenceschopnost ERDF 297 137 255
Praha - Adaptabilita ESF 121 956 194


V prvních podkladech EK z března 2006 byly jednotlivé roční alokace uvedeny s přesností na milióny eur. Po schválení nařízení ke SF a FS a uzavření jednání o
Meziinstitucionální dohodě byly částky mírně upraveny a zpřesněny na celá eura.

Roční rozdělení finančních prostředků u jednotlivých členských států je v souladu s kritérii a metodikou uvedenou v příloze
všeobecného nařízení k SF a FS (tzv. "berlínská" metodika).

Rozložení finančních prostředků SF a FS v období 2007–2013 mezi jednotlivé operační programy bylo schváleno
Usnesením vlády č. 494 z 10. května 2006 jako východisko pro jednání s Evropskou komisí o NSRR ČR a operačních programech a pro dopracování konečných verzí operačních programů.

Podrobné rozložení alokace podle programů a fondů na jednotlivé roky a další související dokumenty naleznete na webových stránkách Strukturální fondy.cz.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek