Konference Energy Tomorrow

18. 4. 2016

  • Země: Rakousko
  • Datum zveřejnění: 15.04.2016

V pondělí 11. dubna 2016 se ve Vídni pořádala konference Energy Tomorrow, kterou zaštítila poradenská firma TPA Horwath, jejíž hlavním tématem byla energetická politika a obnovitelné zdroje energie, tedy velice důležité téma současnosti. Například v Rakousku je tento sektor každoročně podporován částkou 47 mil. Euro. Největší pobídky míří do oblasti větrné energie, nemalé jsou ale i investice do systémů biomas a fotovoltaiky.

ilustrační obrázekNa konferenci vystoupili profesor Karl Rose, ředitel World Energy Council, Ing. Jiří Hlaváč Ph.D., zástupce TPA Horwath pro Českou republiku, Dr. Wojciech Sztuba, zástupce TPA Horwath pro Polsko, Dr. Bernd Rajal, zástupce firmy Schönherr, Ing. Ingmar Höbarth, ředitel firmy Klimafonds a Ing. Horst Dulle, hlavní konzultant firmy Pöyry.

Hovořilo se především o současné situaci ve světě, kde stále klesající ceny ropy a plynu působí negativně na vývoj obnovitelných zdrojů. Mezi hlavní trendy na trhu patří zajisté snižování CO2, stále se zvyšující požadavky zákazníků, nárůst možností „jak ušetřit“ za energii a decentralizace tzv. Smart Grids.

EU si klade za cíl zvýšení efektivnosti v energetice současně se zvýšením bezpečnosti při zásobování energií. S tím souvisí rozšíření zdrojů obnovitelné energie, udržitelná výroba z fosilních paliv a výstavba bezpečných jaderných elektráren. O budoucnosti v energetice se podle profesora Roseho bude rozhodovat v Asii – především ve dvou nejlidnatějších zemích – Číně a Indii (která brzy překoná Čínu co do počtu obyvatel). Rose také připomněl, že pro dosažení cílů a výzev stanovených Evropskou unií bude třeba v Evropě vybudovat tzv. energetickou unii, tedy propojení trhů v oblasti energetiky v rámci Evropy. Na otázku z publika, jakým způsobem je možné dosáhnout těchto cílů, odpověděl profesor slovy: „Stanovených cílů zajisté dosáhneme, zde se není o čem bavit. Otázkou ovšem je, jak moc budeme trpět při jejich dosahování.“

Na konferenci byly také zmíněny i problémy v energetice a jejich možné řešení. Ty největší nastávají při efektivitě energetického využití v sektoru stavebnictví. Velké procento staveb (jako např. obytné domy, školy, školky nebo banky) je stále velice neúsporné. Tento problém by měla řešit postupná sanace těchto budov, od roku 2020 již budou muset nové stavby splňovat povinná kritéria „vysoké užitečnosti“. Sanací starých, energeticky neefektivních budov se zabývá firma Klimafonds. Pan Höbarth na konferenci představil několik úspěšných projektů (dodnes má za sebou firma 66 úspěšných projektů). Dle slov ředitele firmy Klimafonds se jeho firma snaží o finančně únosné a především technicky a stavebně kopírovatelné projekty.

Jako určitý pokrok k lepšímu můžeme brát 40% nárůst tzv. Green Jobs (od roku 2001 do roku 2011). Tedy takových pracovních pozic, které pomáhají snižovat negativní následky na životní prostředí a které vedou k ekonomickému a sociálnímu udržitelnému rozvoji.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře Czechtrade ve Vídni.

Tisknout Vaše hodnocení: