Kongo (Brazzaville): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 V době marxistického režimu v Kongu patřilo Československo k významným obchodním partnerům. Dlouhá občanská válka v 90. letech a ekonomické změny v ČR ve stejném období zpřetrhaly tyto svazky. Stále je ale na co navazovat. V zemi žije početná skupina absolventů československých vysokých škol. ČR je vnímána jako tradiční partner i spřátelená země, která nevyužívá možností.

Vzájemná obchodní výměna v roce 2014 dosáhla 147,4 milionů CZK, což je 2,5x více než v roce 2013. Hlavní překážky ještě širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce vidíme v nezájmu českých soukromých podniků o tuto zemi, neznalosti teritoria a způsobů podnikání v něm, vzdálenosti od ČR, stále ještě nízké znalosti francouzského jazyka a určité opatrnosti nebo neochotě se dlouhodobě angažovat v neznámém (a pro mnohé rizikovém) teritoriu. Konžská republika je hodnocen agenturou OECD v té nejhorší kategorii co do pojistitelnosti exportních úvěrů, takže domácí české banky jsou velmi opatrné. České firmy narazí na silnou konkurenci francouzských, čínských, nově i tureckých nebo jihoafrických společností.

V obchodních vztazích s Kongem pomáhá českému exportu přítomnost honorárního konzula České republiky v Brazzaville, který je sám obchodník. Honorárním konzulem je pan Serges Mpoungui.Adresa: 74, Av. Marechal Loyautey, Centre Ville, Brazzaville. Tel.: 00242 666 89 40, 00242 55 93 391, e-mail: serges_mpoungui@yahoo.fr; serges.mpungui@volny.cz

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2010

2 002

1 450

3 452

552

2011

2 843

1 563

4 406

1 280

2012

2 565

1 488

4 053

1 077

2013

2 914

2 012

4 926

902

2014

6 237

863

7 100

5 374

Údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura českého dovozu z Konga v roce 2014:

 • surové tropické dřevo, dýhy z tropického dřeva
 • nepražená káva s kofeinem

 Komoditní struktura českého vývozu do Konga v roce 2014:

 • bavlněné látky
 • oděvy (obnošené)
 • potraviny
 • ocelové trouby a tlakové nádoby
 • stroje na automatizované zpracování dat
 • motorová vozidla
 • telekomunikační zařízení
 • elektromateriál
 • lékařské přístroje
 • kufry a aktovky
 • pneumatiky

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou spolupráci v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace o firmách působících v Konžské republice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo /Brazzaville/, Brazzaville, 29. 11. 1966, č. 64/1967 Sb.

Mezi ČR a Konžskou republikou nejsou v současné době uzavřeny v ekonomické oblasti žádné platné dohody. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z ČR nebyla v posledních letech poskytnuta žádná zahraniční pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: