Kongres EuroNanoForum 18.–20. června 2013 v Dublinu

11. 7. 2013

  • Země: Velká Británie
  • Datum zveřejnění: 11.07.2013

Ilustrační obrázekEuroNanoForum 2013 je největší akcí v oboru nanotechnologií v Evropě a navštívily ji špičky tohoto odvětví. Je pořádána jednou za 2 roky v zemi, která v té době předsedá Evropské unii, za podpory Evropské komise

Česká republika je světovou špičkou v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologických vláken a materiálů, pro široké využití napříč průmyslovými obory. Potřebuje se však více prosadit v tvrdé konkurenci na mezinárodních trzích. Účast na kongresu, včetně společné české expozice byla zajištěna Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechTradem a CzechInvestem, ve spolupráci s velvyslanectvím v Dublinu. Kongresu se zúčastnilo celkem 10 českých firem – 2G, BIC Plzeń, Contipro Biotech, CzechInvest, Elmarco, NanoTrade, Pardam/Kertak, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Student Science a Technologické centrum Akademie věd.

Klíčovými událostmi kongresu byly prezentace českého nanotechnologického průmyslu a výzkumu profesora Georgie Zippellaro, spot firmy 2G, a návštěva českého velvyslance v Irsku Tomáše Kafky, která přilákala pozornost médií a potenciálních partnerů.Ilustrační obrázek

Hlavním cílem české účasti na EuroNanoForu 2013 bylo najít strategické partnery pro spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, dodávek produktů z ČR, a pro využití investičních příležitostí v ČR. Součástí akce byly také předem domluvené schůzky s potenciálními partnery a zákazníky. ČR byla prezentována jako země nabízející široké možnosti pro obchod, vědeckou spolupráci a zhodnocení investic v sofistikovaných odvětvích.  

Podle vystavovatelů účast na Kongresu umožnila získat nové kontakty s partnery po celém světě, zvýšit povědomí o jejich firmách a posunout jednání se stávajícími partnery směrem k novým zakázkám. Obrovským přínosem bylo propojení s akademickou sférou, prostřednictvím přednášek a workshopů. Ocenili, že se podařilo zorganizovat expozici na „národní úrovni“, čímž ČR prokázala, že dlouhodobě patří ke světové špičce v oblasti nanotechnologií.

Matej Buzgo, Student Science: „Účast na EuroNanoForum 2013 přispěla k vylepšení spolupráce mezi Student Science a ostatními českými subjekty a navázání spolupráce se zahraničními studenty, které budou využity pro vytvoření sítí pro rámcový program Horizont 2020.“

Jan Buk, Pardam: „Hlavním výsledkem našeho působení bylo dojednání spolupráce s konkrétními firmami na testování a vývoj nových produktů.“

Největší počet návštěvníků českého stánku tvořili zástupci světových výzkumných pracovišť a firem, pracujících s nanovlákny a nanomateriály zejména z Irska, UK, Ruska, Finska, Švédska, Itálie, SRN, USA a Turecka. 


Zpracoval kolektiv pracovníků zahraničního zastoupení MPO v Londýně.

 

Tisknout Vaše hodnocení: