Konjunktura v Polsku v červenci 2012

3. 8. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 02.08.2012
  • Zdroj: http://www.praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,28079,.html

Zpracovatelský průmysl

V červenci zpracovatelský průmysl zaznamenal pokles konjunktury na úrovni - 3 (v červnu 0). Ke zlepšení konjunktury dochází podle 15 % dotazovaných firem a naopak 18 % vykazuje její zhoršení. (v červnu vykazovalo jak zhoršení tak zlepšení 17 % dotazovaných firem).

Podniky zaznamenaly pokles počtu stávajících zakázek. Největší pokles se týká malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců). Očekává se další snižování počtu zakázek u malých podniků. U velkých a středně velkých podniků (50 zaměstnanců a více) se počítá s pozitivním vývojem množství zakázek.

Podniky ze všech zkoumaných kategorií vykazují omezení stávající výroby, nejvíce však omezily svou výrobu malé podniky. Také prognózy výroby nepředpokládají zlepšení situace malých podniků. U středně velkých a velkých podniků se očekává zvětšení výroby, ale ne v takové míře jak se očekávalo v minulém měsíci.

V červenci letošního roku 7,3 % podniků nezaznamenalo žádné překážky bránící stávající podnikatelské činnosti (v červenci v minulém roce 8,1 %).
U ostatních podniků nejčastěji zmiňovanými překážkami jsou:
nedostatečná vnitřní poptávka (57 % podniků v červenci letošního roku, 56 % před rokem),
nejistá celková ekonomická situace (51 % podniků v červenci letošního roku, 41 % před rokem),
náklady na zaměstnanost (47 % podniků v červenci letošního roku, 42 % před rokem),
vysoké náklady na odvody do státního rozpočtu (45 % podniků v červenci letošního roku i před rokem,
Meziročně nejvýznamnější překážkou bylo zhoršení celkové ekonomické situace (z 41 % na 51 %).

V letošním roce zaznamenáno zvětšení využití výrobní kapacity z loňských 74% na letošních 76% (červenec). Meziročně největší nárůst využití výrobní kapacity zaznamenaly podniky zaměřující se na výrobu nábytku, kůže a kožených výrobků, textilních výrobků, elektronických zařízení a oděvů.

Zpracovala kancelář CzechTrade Varšava na základě zprávy portálu oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze.
Zdroj: www.stat.gov.pl

Tisknout Vaše hodnocení: