Cíl 1 - Konkurenceschopná česká ekonomika

27. 7. 2007 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v období 2007 až 2013, je částka 5,11 miliard eur určena hlavně na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Prostředky budou alokovány na základě operačních programů Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace.

Cílem je posílit konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v ČR zvyšováním jeho produktivity. Zároveň půjde o urychlení udržitelného hospodářského vývoje pomocí inovací a strukturálních změn v české ekonomice.

„Výsledkem má být zdravá ekonomika generující robustní a udržitelný hospodářský růst,“ uvedl Milan Půček, náměstek ministerstva pro místní rozvoj pověřený vyjednáváním s Evropskou komisí. „Pomoc EU směřuje na zvýšení motivace k podnikání, rozvoje podnikatelské infrastruktury a kvalitních poradenských služeb,“ dodal. Součástí podpory bude vytváření a uplatnění nových finančních nástrojů, jako jsou fondy mikropůjček a fondy rizikového kapitálu, poskytování zvýhodněných úvěrů a záruky usnadňující přístup malých a středních podnikatelů k externím zdrojům financování. Dále budou podporovány stávající průmyslové parky a regenerace brownfieldů pro podnikání. Z peněz EU budou podpořeny projekty zavádějící progresivní metody řízení a poskytující vzdělávací, asistenční a informační služby či poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a výstavnictví. V neposlední řadě půjde také o podporu zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a na trh včetně ochrany nehmotných statků v podobě patentů, průmyslových vzorů, apod.

V rámci podpory pro výzkum a vývoj bude ČR usilovat o rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v regionech s cílem usnadnit a prohloubit spolupráci vědeckých institucí s domácí a zahraniční podnikatelskou sférou. Podpora bude směřována na vznik a zapojení do národních a mezinárodních technologických platforem, vytváření inovačních sítí, center excelence a center pro transfer technologií. Jde o rozvoj podmínek pro aplikaci vědeckých zjištění v praxi a zvýšení tlaku na inovaci výrobních prostředků a postupů.

Součástí strategického cíle Konkurenceschopná česká ekonomika je také podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví ČR. Půjde o rozvoj stávajících turistických atrakcí, využívání přírodního a kulturního bohatství. ČR se zavázala respektovat přírodní hodnoty území a chránit své kulturní dědictví. Podporována bude tvorba a nabídka produktů, programů a aktivit regionálního významu s cílem zvýšit objem návštěvnosti domácích a zahraničních turistů.

Informace o strukturálních fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese je k dispozici také schválená verze Národního strategického referenčního rámce. Náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Martin Tlapa vedl vyjednávání strategického cíle Konkurenceschopná čeká ekonomika v rámci týmu pro Národní strategický referenční rámec, který byl Evropskou komisí schválen 27. července 2007 v Bruselu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek