Kontroly berňáku: Na co se finanční úřady aktuálně zaměřují?

6. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Finanční úřady se při kontrolách podnikatelů a firem zaměřují stejně jako v minulých letech především na DPH a daň z příjmů právnických osob. Oproti roku 2014 loni sice ubylo kontrol správnosti nastavení převodních cen, zkoumání je ale detailnější.

Zmíněná fakta vyplývají z průzkumu společnosti Deloitte s názvem Daňová jistota, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů z 21 zemí Evropy. Průzkum se zaměřil na tři oblasti – vztahy s finančními úřady, daňovou kontrolu a vnímání daňové jistoty.

„Podle průzkumu se počet kontrol zaměřených na nastavení převodních cen meziročně snížil. V praxi však vidíme, že tyto kontroly jsou sofistikovanější a tudíž časově i odborně náročnější. Z hlediska kontrol nastavení převodních cen lze do budoucna nadále očekávat aktivnější přístup ze strany Generálního finančního ředitelství, které plánuje vybrat až 5 miliard korun ročně právě lepší kontrolou transferových cen,“ uvedl partner v daňovém oddělení společnosti Deloitte Marek Romancov.

Podnikatelé si na finanční úřady nestěžují

To, že má s finančními úřady pozitivní vztah uvedla v roce 2015 většina poplatníků v Česku. Každý desátý respondent má podle průzkumu s berními úředníky výborné zkušenosti, velmi dobrý vztah uvedla více než třetina dotázaných (38,5 %). Za dobrý jej považuje polovina dotázaných firem. Vlna hloubkových daňových kontrol neměla podle průzkumu na výsledky zásadní vliv.

Jednotlivé společnosti mají v rámci Evropy poměrně dobré vztahy s daňovými úřady. Češi je hodnotí stejně jako Němci a podobně jako Rakušané či Belgičané. Nejlepší vztahy s finančními úřady mají ve Velké Británii, nejhorší ve Francii. Mezi faktory, které by mohly zlepšit relaci s finančními úřady, jsou jasné a jednotné pokyny ze strany daňového úřadu. Výsledky průzkumu ukazují, že poplatníkům v ČR nezhoršují vztah s finančním úřadem zvolené daňové strategie, ale nejasné pokyny týkající se správného uplatnění daně, upřesnila ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte Radka Mašková.

Optimistických Čechů přibývá

Podnikatelé mají často pocit, že v jejich zemích panuje vysoká daňová nejistota, zástupci českých firem jsou ale stále optimičtější. V ČR má obavy 61 % dotázaných, což je o 10 procentních bodů méně než loni.  Nejvyšší vnímání daňové nejistoty je ve Francii, Řecku, Švédsku či na Ukrajině, nejnižší v Nizozemsku, Švýcarsku či Lucembursku.

A co si pod pojmem daňová nejistota představit? V České republice se respondenti podobně jako v ostatních zemích Evropy shodli na tom, že obavy podnikatelů způsobují zejména časté změny v daňové legislativě a nedostatky a nejednoznačnost ve stanoviscích daňové správy. Pro poplatníky je přitom tato nejistota zásadním rozhodovacím faktorem při rozvíjení podnikání a investování.

„Nejvíce by firmy uvítaly zjednodušení daňového systému a větší jistotu ohledně budoucnosti daňového systému. Po těchto změnách volají dlouhodobě čeští respondenti více než dotazovaní z ostatních evropských zemích. Nižší daně a menší počet daňových kontrol nemají dle respondentů tak zásadní vliv na konkurenceschopnost jejich firem,“ uzavřela Radka Mašková.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva společnosti Deloitte

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek