Koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza jednal s partnery o svých prioritách

23. 6. 2016 | Zdroj: Úřad vlády ČR

motiv článku - Koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza jednal s partnery o svých prioritách Ve středu 22. června 2016 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo první jednání koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy se zástupci resortů, sociálních a hospodářských partnerů a odborníky z IT byznysu. Tématem pracovního setkání byly priority koordinátora digitální agendy a jejich provádění.

Tomáš Prouza, kterého vláda v květnu jmenovala koordinátorem digitální agendy, si vytyčil pět prioritních oblastí:

  1. e-skills
  2. e-commerce
  3. e-government
  4. e-bezpečnost
  5. e-výzvy.

Tomáš Prouza zároveň představil některé z digitálních aktivit, které chce rozpracovat v následujících měsících. V oblasti e-skills se chce zaměřit na zmapování projektů digitálního vzdělávání a vytvořit jejich přehled na jednom místě, aby je občané a firmy nemuseli složitě vyhledávat.

Druhou prioritou koordinátora je elektronický obchod. Je to i velké téma Evropské komise a bude jen na nás, jak dokážeme využít návrhy k dalšímu posílení českého e-commerce sektoru a rozšíření nabídky pro české zákazníky.

V oblasti e-governmentu bude Tomáš Prouza úzce spolupracovat s Ministerstvem vnitra na pravidelné aktualizaci plánovaných digitálních služeb, které by měly zlepšit přístup občanů ke službám státní správy.

Úspěšné promítnutí evropské legislativy o ochraně osobních údajů do českého právního řádu pak bude cílem koordinátora v oblasti e-bezpečnosti. V poslední prioritě – e-výzvách – se Tomáš Prouza zaměří na otevřená data ve veřejné správě, služby sdílené ekonomiky a on-line platformy.

Rozpracované priority budou zakotveny v aktualizovaném Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu, který bude 15. července 2016 projednán na Pracovním tymu tripartity pro hospodářskou politiku. Do konce července bude aktualizovaný Akční plán předložen vládě.

Redakčně upravená tisková zpráva Úřadu vlády ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek