Korea (Severní - KLDR): Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

EU pokračuje ve vztahu ke KLDR v politice „critical engagement“ prostřednictvím podpory:

· - míru a bezpečnosti na Korejské poloostrově

· - nešíření jaderných zbraní

· - lidských práv

EU podporuje mezinárodní úsilí směřující k zajištění míru a stability na Korejském poloostrově, a to zejména prostřednictvím šestistranných rozhovorů. EU poskytuje zemi humanitární pomoc a asistenci, apeluje na dodržování lidských práv v zemi a v současné době uplatňuje vůči KLDR omezující opatření cílící ukončení dalšího vývoje jaderných zbraní.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU v zemi nemá zastoupení. Z členských států EU mají v Pchjongjangu své zastupitelské úřady Bulharsko, Česká republika, Německo, Polsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie, které se střídají v půlročních intervalech ve vedení místního předsednictví EU. Česká republika vykonává místní předsednictví v prvním pololetí roku 2016.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Největším dlouhodobým obchodním partnerem KLDR je v rámci zemí EU Německo. V roce 2015 exportovalo do KLDR zboží v hodnotě 7,299 mil. EUR a importovalo zboží v hodnotě 4,745 mil. EUR. Nutno říci, že oproti roku 2012 se jedná o značné snížení objemu obchodu – tehdejší vývozy Německa byly ve výši 19,65 mil. EUR a dovozy 12,05 mil. EUR (údaje statistického úřadu DE).

EU z KLDR dováží především stroje a přepravní zařízení (v roce 2015 v hodnotě 5 mil. EUR) a chemikálie a příbuzné výrobky (4 mil. EUR), přičemž některé položky mají velmi pravděpodobně původ v průmyslové zóně Kaesong. EU exportuje chemikálie a příbuzné výrobky (6 mil. EUR), stroje a přepravní zařízení (5 mil. EUR), potraviny a živá zvířata (2 mil. EUR), spotřební zboží (2 mil. EUR) a nápoje a tabák (2 mil. EUR).

Obchodní výměna EU s KLDR má spíše klesající tendenci, vzhledem k nízkým objemům celkové výměny nejsou překvapující i relativně významné procentuální výkyvy. V roce 2015 dosahoval vzájemný obchod obratu 30 mil. EUR, na kterých se podílely vývozy EU do KLDR výší 19 mil. EUR a dovozy EU z KLDR výší 11 mil. EUR.

Obchodní bilance EU s KLDR (mil. EUR, %)

 

Import

Meziroční nárůst

Export

Meziroční nárůst

Bilance

Obchodní výměna

2007

63

-59,3

59

-53,8

-4

121

2008

111

77,6

96

63,0

-16

207

2009

51

-54,2

73

-23,7

22

124

2010

99

94,8

68

-6,8

-31

167

2011

117

17,7

42

-38,0

-75

159

2012

23

-80,2

48

13,0

24

71

2013

117

407,5

29

-39,1

-88

146

2014

17

-85,7

18

-39,5

1

34

2015

11

-33,1

19

9,4

8

30

Zdroj: Evropská komise

S ohledem na aktivity KLDR v rámci vývoje ZHN včetně jejich nosičů Evropská komise omezuje vstup vyjmenovaných osob pod sankcemi na území států Schengenské úmluvy a obchodování s některými osobami a subjekty z KLDR.

RB OSN přijala ke 2. březnu 2016 v reakci na čtvrtý jaderný test KLDR z 6. ledna 2016 a test rakety dlouhého doletu ze 7. února 2016 rezoluci č. 2270 (2016), kterou zpřísnila dosavadní sankce vůči KLDR. Mezi nová opatření patří další kritéria, podle nichž jsou na sankční seznam zařazovány osoby a subjekty, na které se vztahuje zmrazení majetku, odvětvové zákazy týkající se získávání zlata, titanové rudy, vanadové rudy, minerálů vzácných zemin, uhlí, železa a železné rudy ze Severní Koreje, zákazy prodeje nebo dodávek leteckých pohonných hmot, zákazy týkající se udržování korespondenčních bankovních vztahů a společných podniků s bankami a subjekty s vazbami na Severní Koreu, jakož i další omezující opatření v odvětví dopravy. Zákazy jsou rozšířeny i na převody a obstarávání věcí, které by mohly přispět k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo jejichž vývoz by mohl podpořit či posílit operační schopnosti ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

EU transformovala opatření stanovená v rezoluci 2270 (2016) do unijního práva přijetím rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476 ze dne 31. března 2016 a nařízením Rady (EU) 2016/682 ze dne 29. dubna 2016. Ke dni 19. května přijala v rámci autonomních opatření EU rozhodnutí, kterým došlo k rozšíření sankčního seznamu o 18 osob a 1 subjekt, a pokračuje ve finalizaci právních aktů s dalšími autonomními opatřeními.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje KLDR od roku 1995 humanitární a potravinovou pomoc. Většina projektů, které v současnosti (pod hlavičkou Evropské komise) financuje, je zaměřena na potravinovou bezpečnost, zdraví, vodu a asanaci, s primárním zacílením na nejzranitelnější část populace KLDR. Projekty vykonávají partneři EU, z nichž někteří mají v KLDR svá zastoupení. Vedle EU v zemi mají vlastní rozvojové a humanitární projekty i některé členské státy EU. Od roku 1995 poskytla EU zemi pomoc v celkové výši více než 366 milionů EUR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: