Korejská republika: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obory pro český export do Korejské republiky

Automobilový průmysl

Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů a v objemu jejich výroby zaujímá 5. místo na světě. Pro svoji finální výrobu vyhledávají korejští výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za konkurenceschopné ceny. Pro české exportéry jsou zakázky korejských výrobců automobilů perspektivní příležitostí, neboť Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Na korejském trhu je též klientela, která vyhledává zahraniční značky automobilů. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů a náhradních dílů, ale též pro celky.

Energetický průmysl

Vzhledem k rostoucí průmyslové výrobě v Korejské republice roste každoročně též spotřeba elektrické energie. Korejská republika podporuje výstavbu nových energetických zdrojů i modernizaci a zvyšování výkonu stávajících. Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších částí pro výstavbu elektráren se otevírají možnosti v oblasti subdodávek pro korejský trh. Další příležitostí je spolupráce s korejskými dodavateli energetických zdrojů na třetích trzích. České firmy se díky jihokorejským dodavatelům energetických zařízení mohou prosadit nejen v Korejské republice, ale též např. v Číně, Vietnamu a dalších zemích.

Obranný průmysl

Stálá hrozba vojenské konfrontace s KLDR a s tím související potřeba modernizace armády nutí Korejskou republiku investovat nemalé prostředky do jejího vybavení. Zájem o spolupráci v oblasti obranného průmyslu projevují jak korejští představitelé, tak instituce a firmy působící v tomto oboru. Korejský obranný průmysl se velmi rychle rozvíjí a pro české firmy se nabízí možnost spolupráce v oblasti dodávek speciální techniky, případně i subdodávek pro kompletaci a finální výrobu v Korejské republice.

Strojírenský průmysl

Exportně orientovaná ekonomika Korejské republiky vyžaduje špičkové vybavení továren a výrobních provozů. Vyspělé české strojírenské firmy, které jsou schopny konkurovat korejským firmám i další zahraniční konkurenci (Německo, Japonsko, USA aj.), mají příležitost prosadit se na korejském trhu. Mezi nejperspektivnější položky lze zařadit např. soustruhy, stroje pro obrábění, vrtání a frézování, lisy a tvářecí stroje apod. Čeští vývozci strojírenské techniky mohou využít dobrého jména české produkce a pozitivních referencí z již realizovaných obchodních případů na korejském trhu.

Zábava a volný čas

Kulturní tradice, vysoká životní úroveň a kupní síla v Korejské republice vytvářejí předpoklady pro rozvoj průmyslu, který dodává výrobky pro zábavu a volný čas. Vzhledem k rychle se měnícím požadavkům trhu se otevírá prostor především pro inovativní firmy, které jsou schopny rychle reagovat na požadavky trhu. Mezi perspektivní položky českého exportu patří hračky, stavebnice a modely a rovněž počítačové hry. Vzhledem ke stále většímu zájmu korejské populace o sportovní vyžití se zvyšuje též poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod. Velmi zajímavou oblastí pro české exportéry je rovněž korejský trh s hudebními nástroji, který se podle posledních odhadů zvyšuje ročně cca o 6-7 %.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Korejská republika importuje ročně lékařské technologie a zdravotnické vybavení za cca 3,3 mld. USD. Vzhledem k zajímavému trhu z hlediska počtu obyvatel (50 mil.) a vysoké kupní sile obyvatelstva, je korejský trh velmi perspektivní pro české dodavatele zabývající se vývozem zdravotnického vybavení a speciální zdravotnické techniky. Uspět mohou především výrobci, kteří nabízejí špičkovou kvalitu výrobků splňujících mezinárodní zdravotnické a bezpečnostní normy. Díky velkému zájmu a péči Korejců o svůj vzhled roste vedle nákupu lékařských přístrojů rovněž import přístrojů a nástrojů pro rehabilitaci a estetickou medicínu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Z hlediska zemědělského a potravinářského průmyslu je pro český vývoz nejperspektivnější trh s pivem. České pivo je v Korejské republice považováno za jedno z nejlepších na světě a jeho spotřeba každoročně stoupá. Vlivem dobrého jména českého piva se zvyšuje též zájem o víno z České republiky. Určitý prostor na trhu s nápoji je rovněž pro dovoz minerálních vod. Korejský trh s minerálními vodami je však z velké části kontrolován významnými dovozci z jiných zemí a vstup na něj je finančně velmi náročný vzhledem k vysokým nákladům na reklamu a požadavkům zákazníků např. na speciální balení apod. Určitý prostor pro export českého potravinářského průmyslu je též v oblasti dodávek produkce živočišné výroby, především pak mléčných výrobků. Vstup na trh je však velice časově náročný a může trvat i více jak rok. Korejské Ministerstvo potravin a bezpečnosti léků (Ministry of Food and Drug Safety) požaduje od dodavatelů dovážené produkce mnoho informací, jejichž zpracování trvá řadu měsíců. Součástí schvalovacího procesu na dovoz potravin živočišného původu je i inspekce výrobních provozů u českého výrobce, kterou provádí korejská strana.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

 

HS 8701 - Osobní auta, motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8708 - Části, součásti vozidel motor. osob. aj., traktorů

Energetický průmysl

 

HS 8548 - Části elektrických strojů, přístrojů jinde neuvedené

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

Obranný průmysl

 

 

HS 9301 - Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné, revolvery, pistole

HS 9302 - Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné, zařízení využívající výbuchu ost.

HS 9304 - Zbraně ostatní, ne zbraně sečné, bodné

Strojírenský průmysl

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů buchary

HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů

Zábava a volný čas

HS 9201 - Klavíry aj. nástroje strunné s klaviaturou

HS 9503 - Tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, panenky, hračky ostatní, modely, puzzle

HS 9506 - Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.

HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj.

 

HS 9401 - Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2201 - Voda, vody minerální, sodovky neslazené

HS 2202 - Voda, vody minerální, sodovky s přídavkem cukru či sladidel, šťávy

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů, vinný mošt jiný

HS 0402 - Mléko, smetana zahuštěná, slazená

HS 0404 - Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Termín konání

Druh akce

Místo

únor

prezentace průmyslových oborů - Busanská obchodní komora

Busan

březen

prezentace průmyslových oborů - Korea Export & Import Association

Busan

duben

česká účast na mezinárodním veletrhu Wine & Spirits 2017 - projekt ekonomické diplomacie

Soul

květen

propagace ČR a českého potravinářského sektoru na mezinárodním veletrhu Seoul Friendsip Fair

Soul

květen

Pilsner Urquell Day - pezentace ČR a českého potravinářského sektoru

Soul

červen

česká účast na mezinárodním veletrhu International Goods Fair

Soul

září

česká účast na mezinárodním veletrhu Wordl Beer Festival

Soul

září

propagace českého obranného průmyslu - projekt ekonomické diplomacie

Soul

říjen

česká účast na mezinárodním veletrhu Handmade Fair

Soul
říjen propagace ČR na konferenci EU Research and Innovation Day Soul

listopad

propagace českého potravinářského sektoru na mezinárodním veletrhu Cafe Show

Soul

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: