Korejská republika: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

13. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Korejský trh je velmi náročný, protože se na něm střetává vyspělá konkurence z celého světa. Korejci si většinou mohou vybírat z nabídek od více zákazníků. Chce-li se zahraniční firma dostat na korejský trh, musí být v něčem lepší, než konkurence.

Nejperspektivnější položky pro český export

Automobilová doprava

Korejská republika, která patří mezi největší světové výrobce dopravních prostředků, zaujímá 5. místo na světě v objemu vyrobených automobilů. Korejští výrobci vyhledávají dodavatele kvalitních komponentů pro svoji finální výrobu automobilů. Pro české exportéry jsou zakázky korejských výrobců dopravních prostředků perspektivní obchodní příležitostí, neboť Česká republika má na korejském trhu pověst průmyslové země s dlouholetou tradicí v automobilovém průmyslu, který nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Na korejském trhu je též klientela, která vyhledává zahraniční značky dopravních prostředků. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů a náhradních dílů, ale též pro celky.

Energetický průmysl

Vzhledem k rostoucí průmyslové výrobě v Korejské republice roste rok od roku spotřeba elektrické energie. Korejská republika podporuje výstavbu energetických zdrojů a modernizaci a zvyšování výkonu stávajících. Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších částí pro výstavbu elektráren se otevírají možnosti v oblasti subdodávek pro korejský trh. Další příležitostí pro české energetické strojírenství je spolupráce s korejskými dodavateli energetických zdrojů na třetích trzích. České firmy se díky jihokorejským dodavatelům energetických zařízení mohou prosadit nejen v Korejské republice, ale též např. v Číně, Vietnamu a dalších zemích. Velký zájem je především o parní turbíny, roste poptávka o vodní a plynové turbíny a další subdodávky. Čeští dodavatelé se mohou spolehnout nejen na vysoký kredit, který má české strojírenství v Korejské republice, ale též na pozitivní reference z již realizovaných obchodních případů a subdodávek pro jihokorejské kontraktory dodávající energetické celky.

Obranný průmysl

Stálá hrozba vojenské konfrontace s KLDR a všeobecná potřeba modernizace armády nutí Korejskou republiku investovat nemalé prostředky do vybavení armády. Zájem o spolupráci v oblasti obranného průmyslu projevují jak korejští představitelé, tak instituce a firmy působící v tomto oboru.

Zábava a volný čas

Trh s hudebními nástroji (především elektronickými) roste v Korejské republice velmi dynamicky. V následujícím období se očekává dynamika růstu cca 10 % ročně. Tato příznivá předpověď představuje pro české výrobce nástrojů, kteří mají v Korejské republice velmi dobré jméno, zajímavou vývozní příležitost. Rovněž trh hraček se v Korejské republice řadí mezi segmenty, které v posledních letech vykazují vysokou dynamiku růstu. Z hlediska českého exportu se hračky řadí mezi naše nejvýznamnější vývozní položky, které se prosadily na korejském trhu. Je to dáno nejen vysokou kupní silou Korejců a kulturní tradicí, ale rovněž dobrým jménem české produkce v Korejské republice. Zájem na trhu je např. o stavebnice a modely, velmi rychle se rozvíjí rovněž též trh s PC hrami a mobilními aplikacemi her.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Trh s lékařskými technologiemi v Korejské republice kontinuálně roste. Má hodnotu téměř 5 mld. USD a roční růst kolem 10 %. Z hlediska absorpce nových lékařských technologií patří Korejská republika mezi pět největších trhů v Asii, což též zvyšuje příležitost pro české vývozce. Vzhledem k zajímavému trhu z hlediska počtu obyvatel (50 mil.), vysoké kupní síle obyvatelstva a také stárnoucí populaci, která si může dovolit náročnou lékařskou péči, je korejský trh velmi perspektivní pro české dodavatele zdravotnické techniky. Uspět mohou především výrobci, kteří nabízejí odpovídající kvalitu výrobku splňujícího mezinárodní bezpečnostní normy (nutná certifikace MFDS - Ministry of Food and Drug Safety). Díky velkému zájmu a péči Korejců všech věkových kategorií o svůj vzhled, roste vedle nákupu lékařských přístrojů velmi dynamicky rovněž import přístrojů a nástrojů pro rehabilitaci a zejména estetickou medicínu.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Z hlediska zemědělství je pro český vývoz nejperspektivnější trh s pivem. České pivo je v Korejské republice považováno za jedno z nejlepších na světě a jeho spotřeba každoročně stoupá. V současné době vyváží české pivovary do Korejské republiky více jak 10 značek piva. Vlivem dobrého jména českého piva a díky uznávané české pivní kultuře se v poslední době mírně zvýšil též zájem o víno z České republiky. Na rozdíl od českého piva, kde náš podíl na trhu každoročně roste (některé české prémiové značky až o desítky procent), se v případě dovozů českého vína do Korejské republiky může jednat pouze o doplnění trhu, který pokrývají převážně exportéři z Austrálie, Francie, Itálie, Španělka, USA aj. Určitý prostor na trhu je rovněž pro dovoz minerálních vod. Je však třeba zdůraznit, že korejský trh s minerálními vodami je rovněž obsazen významnými dovozci z jiných zemí a teritorií (Austrálie, Francie, Severní Amerika aj.) a vstup na něj je finančně velmi náročný nejen vzhledem k vysokým nákladům na reklamu. Někteří korejští dovozci totiž vyžadují často speciální balení, které zvyšuje náklady na výrobu a počáteční fáze vstupu na trh je tak velmi riziková.

Rozvojové projekty

Korejská vláda se snaží podporovat ekonomický rozvoj především vytvářením vhodných investičních podmínek v méně rozvinutých oblastech Korejské republiky a všeobecně též investicemi do vědeckotechnického rozvoje. Největší část celkových nákladů (cca 70-75 %) do této oblasti však nesou velké korporace (tzv. cheoboly). Významným nástrojem na rozvoj korejské ekonomiky jsou tzv. “FEZ - Free Economic Zones“, které jsou prostřednictvím zahraničních investic zdroji rozvoje jednotlivých korejských provincií. Tato oblast je podrobně popsána v kapitole 2.4-2.6.

Aktuální sektorové příležitosti pro Korejskou republiku

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Termín konání

Druh akce

Místo

leden

prezentace moravských vín

Soul

únor

jednání s vedením Obchodní komory při Česko-korejské společnosti

Soul

březen

prezentace exportních možností a jednání s vedením Asociace korejských dovozců KOIMA

Busan

březen

prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením asociace FKI

Soul

duben 

prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením Busanské obchodní komory

Busan

duben

česká účast na veletrhu Wine & Spirits 2016

Soul

duben

příprava jednání a podpis dohody mezi Universitou Karlovou a korejskou vzdělávací a vědecko-technickou institucí KBSI

Soul

květen 

příprava jednání MF ČR a MF KR 

Soul

květen

Pilsner Urquel Day - pezentace ČR a českého piva

 Soul
 červen  konzultace pro české podnikatele  Praha

červen

prezenatce ČR a katalogová výstava na mezinárodním veletrhu Asociace korejských dovozců KOIMA

Soul

červenec

prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením asociace KBIZ

Soul

srpen

prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením asociace KITA

Soul

září

prezentace průmyslových oborů a jednání s vedením asociace KOTRA

Soul

říjen

jednání s Evropskou obchodní komorou v Soulu 

Soul

listopad

EU Research and Innovation Day

 Soul

prosinec

prezentace ČR

Soul

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: