Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Soulu (Korejská republika)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ekonomická a obchodní spolupráce našich zemí je založena na principu oboustranné výhodnosti a neustále se prohlubuje. Vzájemné vztahy sice nemají dlouhou tradici, nicméně již nyní patří Korejská republika mezi 3 nejvýznamnější mimoevropské obchodní partnery naší země. Ve vzájemných obchodních vztazích neexistují žádné nevyřešené problémy. Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu. Z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Vysoký objem výměny zboží proto považujeme za užitečný pro obě strany. Předpokládáme, že obrat vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Korejskou republikou i náš deficit se bude vzhledem k novým investičním aktivitám korejských společností v naší zemi zvyšovat. Příkladem je probíhající investice do výstavby továrního komplexu na výrobu pneumatik společnosti Nexen Tire u Žatce, která bezesporu zvýší korejský export materiálu na výstavbu továrny a strojního vybavení výrobních provozů. Prostor pro rozvoj vzájemné spolupráce existuje nejen ve sféře výrobní kooperace, ale především v oblasti obchodní a investiční. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory této spolupráce jsme otevřeli v roce 2015 zastoupení agentury CzechInvest v Soulu. Očekáváme, že dojde k dalšímu rozvoji bilaterální obchodní a ekonomické spolupráce. Kromě standardní obchodní spolupráce a kooperace existují velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery v oblasti spolupráce na třetích trzích. Korejská republika spolupracuje na velkých projektech v Asii např. na výstavbě elektráren v Číně, kde existují reálné možnosti zapojení českých společností do těchto projektů. Korejské společnosti (jako např. Doosan Heavy Industries) projevují zájem o spolupráci s významnými českými subdodavateli při výstavbě elektráren a dalších velkých investičních projektů.  

 

Obchodní výměna ČR – Korejská republika (tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2012

555 529

30.

124,5

3 098 395

11.

114,6

3 653 924

16.

116,0

-2 542 866

2013

579 455

30.

104,3

3 002 988

12.

96,9

3 582 443

17.

98,0

-2 423 533

2014

603 754

29.

104,2

3 110 446

13.

103,6

3 714 200

18.

103,7

-2 506 692

2015

507 086

34.

84,0

3 376 299

10.

108,5

3 883 385

16.

104,6

-2 869 213

2016 

440 445 

37. 

86,9 

3 510 114 

10.

104,0

3 950 559

16.

101,7

-3 069 669

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Korejské republiky v roce 2016

Z hlediska komoditní struktury patřily v loňském roce k nejvýznamnějším vývozním artiklům z ČR do Korejské republiky výrobky s vyšší přidanou hodnotou - optická zařízení, elektrické přístroje, komponenty pro dopravní prostředky, hřídele, ložiska, ventily, spotřební zboží (sportovní potřeby, hračky apod.). Podrobnější členění českého vývozu do Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

871

Přístroje a zařízení optická

1 397 726

13,02

56 763

775

Zařízení elektrická a mechanická pro domácnost jn.

905 656

8,43

37 068

894

Kočárky dětské, hračky a hry

681 100

6,34

27 987

581

Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických

527 011

4,91

21 518

772

El. přístroje ke spínání ap. obvodů

526 310

4,90

21 572

699

Výrobky z kovů základních

439 755

4,10

18 029

743

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap.

346 083

3,22

14 201

874

Přístroje měřící, kontrolní

325 837

3,03

19 336

784

Díly a příslušenství

304 290

2,83

12 458

625

Pneumatiky a pryzžové duše

279 386

2,60

11 431

Dovoz z Korejské republiky do ČR v roce 2016

V českém dovozu z Korejské republiky převládaly rovněž výrobky strojírenské povahy s vyšší přidanou hodnotou – náhradní díly a komponenty na dopravní prostředky, osobní automobily, elektrické přístroje, elektronika (TV, monitory, PC, telefony), fotografické, optické a kinematografické přístroje, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku apod. Podrobnější členění českého dovozu z Korejské republiky je uvedeno v následující tabulce:

Nomenklatura   SITC3

tis. Kč

Podíl v %

tis. USD

Kód

Název

784

Díly a příslušenství vozidel motorových

25 525 769

30,18

1 044 498

778

Přístroje elektrické, baterie, žárovky ap.

5 633 034

6,66

230 261

764

Zařízení telekomunikační, příslušenství přístrojů

4 594 350

5,43

188 170

752

Zařízení k automat. zpracování dat

3 376 190

3,99

138 307

713

Motory pístové s vnitřním spalováním a díly jn.

3 185 104

3,77

129 894

874

Přístroje měřicí, kontrolní, analyzační, řídicí jn.

3 118 604

3,69

127 618

772

Přístroje elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.

2 433 289

2,88

99 581

575

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

2 414 906

2,85

98 687

699

Výrobky z kovů základních jn.

1 899 290

2,25

77 701

759

Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat 

1 751 845

2,07

70 984

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z analýzy vývoje vývozu a dovozu služeb v letech 2012-2016 je patrné, že rostoucí obchodní výměna mezi ČR a Korejskou republikou ovlivňuje též růst služeb. Vývoj vývozu a dovozu v oblasti služeb za posledních pět let je uveden v následující tabulce:

Vývoz a dovoz služeb mezi ČR a Korejskou republikou v letech 2012-2016 (mil. CZK)

rok 

vývoz

dovoz

2012

778,5

4215,6

2013

849,7

4532,9

2014

944.8

5082,0

2015

1557,8

8907,7

2016

3498,8 

 9716,0

Vývoz služeb z ČR do Korejské republiky v roce 2016

Mezi nejvýznamnější položky v oblasti exportu služeb v loňském roce patřily služby v oblasti cestovního ruchu, jejichž podíl na celkovém vývozu služeb činil 70,0 %. Dále následovaly podnikatelské služby s podílem 13,3 % a dopravní služby s podílem 11,0 %. 

Dovoz služeb z Korejské republiky do ČR v roce 2016

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu v oblasti služeb v loňském roce patřily podnikatelské služby jejichž podíl činil 48,3 %. Dále následovaly služby v oblasti cestovního ruchu s podílem 35,7 % a služby z oblasti duševního vlastnictví s podílem 11,2 %.

Zdroj: ČNB ČR

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zatím jediným přímým českým investorem v Korejské republice je akciová společnost Gold of Prague, jejíž vedení před časem rozhodlo o investici do výstavby minipivovaru v jihokorejském městě Busan, a následně též i do výstavby velkého pivovaru v korejské investiční zóně FOODPOLIS. Pro účely snadnější komunikace s korejskými úřady a samotné výstavby minipivovaru byla založena korejská společnost Praha Craft Brewery Ltd., která minipivovar provozuje. Srdcem pivovaru je česká technologie dodaná akciovou společností Pacovské strojírny. Akciová společnost Gold of Prague investovala do stavebních úprav, pivovarnických technologií, vybavení interiérů a restaurací celkem cca 20 mil. Kč. Český investor hodlá využít zkušenosti z této první menší investice v Korejské republice při realizaci výstavby velkého pivovaru v korejské průmyslové zóně FOODPOLIS. Zahájení výstavby velkého pivovaru českého typu je plánováno na druhé pololetí roku 2017. Dle informace vedení společnosti Gold of Prague je předpoklad, že celková investice dosáhne částky 15 mil. USD. Převážná část výroby piva plzeňského typu bude určena pro korejský trh, nicméně vzhledem ke strategickému umístění investiční zóny v blízkosti přístavu Busan na jihu Korejské republiky, je v plánu i export části produkce do okolních zemí.

 

Korejské investice v České republice

Korejské investice vytváří v České republice solidní průmyslovou základnu v automobilovém průmyslu (finální výroba i navazující subdodavatelská odvětví), strojírenství, zpracovatelském průmyslu a službách (letecká doprava, turistika). Z hlediska investiční spolupráce jsou perspektivní i další obory, jako např. doprava a dopravní infrastruktura, R&D, inovace a energetika.

Korejská republika je podílem 8 % na celkovém objemu naším čtvrtým největším investorem v historii od vzniku České republiky za Německem (23 %), Japonskem (13 %) a USA (9 %). Investice do nošovické továrny Hyundai je doposud historicky největší investicí jedné společnosti u nás (1,4 mld. USD). Další velmi významnou investicí pro Českou republiku (631 mil. USD), je převzetí a začlenění společnosti Škoda Power do skupiny Doosan. Společnost Doosan Heavy Industries působící v oboru těžkého strojírenství, energetiky a vodního hospodářství, uskutečnila akvizici Škoda Power. Významné postavení jihokorejských investorů v ČR bylo posíleno podpisem smlouvy o koupi 44 % akcií ČSA ze strany Korean Air, a dále též investicí do továrny společnosti GS Caltex nedaleko Karviné, která se zabývá výrobu plastů.

V ČR působí rovněž několik desítek společností s korejským kapitálem. Jedná se především o výrobní a obchodní společnosti a rovněž o firmy, které podnikají v oblasti služeb. Pro korejské společnosti je příznačné, že využívají moderní technologie, které představují světovou špičku. Řada firem, které v ČR investovaly, jako např. Hyundai Motor Manufacturing, LG Electronic, Sungwoo Hitech, Doosan Skoda Power, patří k nejvýznamnějším českým vývozcům. Očekáváme, že i nejnovější investice společnosti Nexen Tire do výstavby továrny na výrobu pneumatik v ČR po jejím dokončení významně podpoří český export. Výstavba továrny společnosti Nexen Tire byla zahájena v roce 2016 a předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny v roce 2018. Celková investice dosáhne hodnoty téměř 1 mld. USD. 

Zdroj: CzechInvest, MZV ČR, MPO ČR

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smluvní dokumenty

 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi ČSFR a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 27. 4. 1992, č. 124/1995 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Praha, 1. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, podepsané dne 26. října 1990 sjednaná výměnou nót, Praha, 14. 2. 2005, č. 107/2005 Sb. m. s.
 • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Praha, 14. 12. 2007, č. 80/2008 Sb. m. s.
 • Správní ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, Soul, 1. 7. 2008, č. 81/2008 Sb. m. s.
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Praha, 21. 4. 2009, č. 63/2009 Sb. m. s.
 • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, Soul, 30. 12. 2009, č. 16/2010 Sb. m. s.
 • Dohoda o pracovní dovolené mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, 19. 12. 2011, č. 55/2012 Sb. m. s.

Zdroj: MZV ČR, MPO ČR

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD. Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem.

Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

 • granty, spojené s dodávkou zařízení
 • technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů
 • měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Eximbanka, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR.

Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji "image" dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku. Tohoto cíle hodlá dosáhnout nejen navýšením celkového objemu vynaložených finančních prostředků na ODA, ale především jejich účelnějším vynaložením. V roce 2016 věnovala Korejská republika na zahraniční rozvojovou pomoc více jak 1,9 mld. USD (0,14 % HND) a je na 14. místě v žebříčku nejvýznamnějších světových dárců. Vláda Korejské republiky hodlá prostředky vynaložené na zahraniční rozvojovou spolupráci postupně navyšovat tak, aby v roce 2020 dosáhly 0,20 % HND.

 

Zdroj: MZV Korejské republiky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: