Kosmická řešení se otevírají českému průmyslu

28. 1. 2016 | Zdroj: Technologické centrum AV ČR

Využijte kosmické technologie ve svém podnikání. Zkuste to přes ESA TT Brokera. Získejte přístup na tržiště technologií a hledejte vhodnou technologii pro vaši firmu. Pomocí ověřených praxí transferu technologie se můžete dostat na nové trhy.

Česká republika je od 1. září 2015 zapojena do významné sítě transferu znalostí a transferu technologií Evropské kosmické agentury (European Space Agency ESA) s názvem ESA TT Broker. V národním tendru na zajištění služeb tohoto „makléře“ (brokera) s celostátní působností, který vyhlásilo Ministerstvo dopravy, zvítězilo Technologické centrum Akademie věd ČR, které má předně v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network řadu let zkušeností s technologickým transferem a podporou inovací v řadě oblastí, včetně vesmírných technologií.

ESA nyní využívá v 15 svých členských státech sítě kvalitních center transferu technologií k aktivnímu vyhodnocování tržních potřeb v oblastech, kde je zřejmý potenciál ve využívání stávajících kosmických technologií. Sítě se účastní Velká Británie, Rakousko, Německo, Lucembursko, Itálie, Portugalsko, Řecko, Norsko, Španělsko, Francie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Belgie a první zemí z bývalého východního bloku je právě ČR, která se stala 18. členem ESA v roce 2008 a byla prvním státem z východní Evropy, která do ESA vstoupila.

Jak to funguje

Síť brokerů disponuje databází s tržištěm technologií, metodik, ověřených praxí, nových materiálů, satelitních dat, duševního vlastnictví aj., kde lze porovnávat technologické poptávky s dostupnými kosmickými technologiemi a tyto dále nabízet k využití v komerčních oblastech. Samotná ESA při transferech znalostí aktivně pomáhá. Hlavním cílem projektu je zvyšování četnosti transferů znalostí a technologií z kosmických programů ESA do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících v kosmických technologiích do dalších průmyslových oblastí mimo kosmický sektor. Tím se dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Naději mají rovněž české firmy, které řeší určitý technický či technologický problém. Mohou totiž u brokera zdarma poptat požadovanou technologii a broker jim za pomoci evropské sítě pomůže identifikovat dostupná řešení. To samozřejmě může podstatně urychlit inovační proces firmy a v neposlední řadě jej i zlevnit, protože se ESA snaží opravdu umožnit využití vesmírných technologií v průmyslu a cena není rozhodujícím faktorem.

Transfer technologie může směřovat rovněž od českého subjektu do ESA. Pro české firmy je možná spolupráce s ESA i velkým marketingovým přínosem, protože samotná značka ESA je dobrou referencí pro další potenciální odběratele. Dlouhodobě se potvrzuje, že sice nákladný vesmírný výzkum je spolu s například vojenským výzkumem cenným zdrojem inspirace pro další průmyslová odvětví. Přenositelnost technologií do dalších oblastí není zdaleka nemožná a současná realita ukazuje, že kosmická řešení jsou de facto všude kolem nás.

Úkolem ESA TT Brokera je tedy také prolomení počáteční nedůvěry a pochybností českých manažerů, že jim může vesmírný program být užitečný. Transfer současných znalostí by měl být první volbou při zadání inovačních úkolů firem, protože se firmám velmi rychle nákladově vrátí. Navíc firma v takovém případě nemusí čerpat své omezené výzkumné kapacity. Teprve při neexistenci či nedostupnosti stávajícího řešení by firma měla přistoupit k internímu výzkumu a vývoji, který je obecně řečeno dražší a delší.

Český broker bude také dále spolupracovat s nově vznikajícím technologickým inkubátorem ESA BIC, který by měl začít svou činnost v ČR v několika příštích měsících. Zejména bude identifikovat vhodné projekty k inkubační a finanční podpoře.

Technologické centrum Akademie věd ČR touto novou aktivitou navazuje na svá četná zapojení v oblasti podpory kosmických aktivit a také transferu znalostí. Je národním kontaktem pro Kosmické aplikace v projektu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, plní roli kontaktu pro spolupráci s českým průmyslem pro Evropskou jižní observatoř ESO (Industry Liaison Officer) a pořádá ve spolupráci s Ministerstvem dopravy konferenci Gate2Space.

Kontakt na TT Brokera

Pavel Habarta, email: habarta@tc.cz, tel: +420 234 006 180

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek