Kostarika: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V roce 1986 byla v Kostarice otevřena Delegace Evropské unie s následujícími kontaktními údaji:

Oficina en Costa Rica: Ofiplaza del Este, Edificio D-Tercer piso / 50 metros oeste Rotonda de la Bandera
Apdo. 836-1007, San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2283-2959
Fax: (506) 2283-2960
Email: Delegation-costa-rica@eeas.europa.eu 
Web: http://eeas.europa.eu

Z členských zemí EU mají své zastupitelské úřady v Kostarice následující státy: Německo, Španělsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemsko.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kostarika je smluvní stranou Asociační dohody EU – střední Amerika uzavřené v honduraské Tegucigalpě dne 29. června 2012. Zatímco Evropský parlament dohodu ratifikoval 11. prosince 2012, na straně středoamerických zemí dosud ratifikační proces probíhá.  Asociační dohoda EU – střední Amerika je ambiciózní komplexní dohodou postavenou na třech pilířích: politickém dialogu, spolupráci a ekonomické integraci.

Politický dialog umožňuje udržování stálé platformy mezi oběma regiony umožňující výměnu pohledů na jakákoliv témata, jako např. lidská práva, správné vládnutí, roli zákona, demokracii a ochranu životního prostředí. Spolupráce se soustředí na pomoc regionu formou rozvojových programů.

Obchodní část dohody si klade za cíl vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a střední Amerikou včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst investic a kapitálu. Obchodní ustanovení asociační dohody se začala pro Kostariku provizorně aplikovat od října 2013.  Obsahují snížení cel, netarifních překážek obchodu, liberalizaci trhu se službami, ochranu zeměpisných označení (GIs), otevření trhu s veřejnými zakázkami, u TBTs (technical barriers to trade) a SPS (sanitary and phytosanitary measures) se obě strany zavázaly plnit závazky vyplývající z dohod WTO a v některých oblastech jít nad rámec těchto dohod.

 

Vývoj obchodu zbožím EU – Kostarika

 

Rok

 

Hodnota v mil. Euro

Dovozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na dovozu EU (%)

 

Hodnota v mil. Euro

Vývozy

Přírůstek

(%)

 

Podíl na vývozu EU (%)

 

Bilance

2010

3.599

29,1

0,2

759

28,8

0,1

-2.840

2011

3.685

2,4

0,2

779

2,6

0,1

-2.907

2012

4.295

16,5

0,2

747

-4,1

0,0

-3.548

2013

4.054

-5,6

0,2

823

10,1

0,0

-3.231

2014

3.771

-7,0

0,2

829

0,8

0,0

-2.942

2015

2.248

-40,4

0,1

973

17,4

0,1

-1.275

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce EU – Latinská Amerika v letech 2014 – 2020 je definována v tzv. Víceletém orientačním programu EU pro Latinskou Ameriku (Multi-Annual Indicative Programme), sestávajícího ze dvou komponentů – iniciativ na kontinentální úrovni otevřených všem státům a podpory sub-regionu Střední Ameriky. Na období 2014 – 2020 je v unijním rozpočtu na tyto programy v Lat. Americe alokováno celkem 925 mil. EUR.

V rámci programů rozvojové spolupráce EU podepsala s Kostarikou v roce 2012 dohodu o finanční pomoci v rámci Programu občanské bezpečnosti (PROSEC). Cílem programu je zlepšit profesionalitu kostarických policejních složek při jejich boji za bezpečnost v zemi. V květnu 2014 takto Kostarika obdržela první částku ve výši 4 milionů Euro a v lednu 2016 druhou část z celkových 13 milionů Euro (4,25 milionů Euro).

Rčně Kostarika dostává rozvojovou pomoc ve výši cca 124 milionů USD. Od EU a členských států EU dosahuje rozvojová pomoc 27 mil. EUR. V zemi pracují NGO, které se v činnosti soustřeďují převážně na problematiku rozvojové pomoci. Dle informace DEU v Nikaraguy poskytla EU v roce 2012 do Kostariky rozvojovou pomoc ve výši 2,83 milionu EUR a v roce 2013 ve výši 2,6 milionu USD (tzn. bez individuálních projektů ZRS poskytnutých členskými státy EU).

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: