Království Tonga a jeho ekonomický vývoj

17. 2. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Království Tonga a jeho ekonomický vývoj GK Sydney má přiakreditováno pět pacifických států. Jedná se o rozvojové země s poměrně malým počtem obyvatel, (Fidži – 898 tis., Šalamounovy ostrovy – 595 tis., Vanuatu – 270 tis., Tonga – 107 tis., Samoa – 195 tis., Cookovy ostrovy – 21 tis.). Obchodně-ekonomicky jsou výše uvedené pacifické státy orientovány zejména na své ekonomicky úspěšnější sousedy (Austrálie, Singapur, Nový Zéland), ale mají také zájem o spolupráci s Čínou a USA.

Z evropských zemí tradičně nejvýznamnější roli i v ekonomické oblasti hraje Velká Británie. Vzájemná obchodní výměna ČR s výše uvedenými státy je minimální. Potenciál je zejména v oblasti cestovního ruchu (pacifické ostrovy jsou stále populárnější destinací i evropských turistů), v oblasti ICT, v oblasti environmentální (všechny výše uvedené státy si uvědomují význam ochrany životního prostředí a věnují se mu na bilaterální i multilaterální úrovni), v oblasti udržitelného rozvoje, ekologických projektů a projektů na předcházení živelných katastrof. Příležitostí pro české firmy může být také účast na mezinárodně financovaných projektech a grantech.

Království Tonga je do značné míry závislé na rozvojové pomoci a na remitencích, téměř polovina obyvatel pracuje v zahraničí (Austrálie, Nový Zéland a USA). V roce 2015 byl zaznamenán další téměř 7% růst objemu remitencí.

Převážná většina obyvatel ostrova, kteří neodešli za prací do zahraničí, je zaměstnána v zemědělství. Pěstují se banány, kokosové ořechy, taro, káva, vanilka, melouny, dýně, kořenová zelenina. Dále je rozšířen rybolov a chov skotu. Primární sektor (zemědělství, lesnictví a rybolov) tvoří cca 18 % HDP. Sekundární sektor (těžba, výroba, stavebnictví) tvoří cca 17 % HDP, přičemž rostoucí trend zaznamenává zejména stavebnictví.

Terciální sektor (maloobchod, velkoobchod a služby) tvoří až 54 % HDP, přičemž potenciál růstu je zejména u služeb v cestovním ruchu (počet zahraničních turistů na Tonze se zvyšuje. Větší počet turistů v roce 2015 byl spojen také s 11denními oslavami spojenými s korunovací nového krále Tupou VI v červenci 2015), v dopravě a u finančních služeb.

Největšími obchodními partnery jsou Austrálie, Nový Zéland, USA, Singapur, Japonsko a Fidži. Z Tongy se vyváží zejména zemědělské produkty.

Růst HDP byl v roce 2015 cca 2,7 %, pro rok 2016 se předpokládá mírné zvýšení tempa růstu na cca 3,3 %. Na nižším než předpokládaném růstu pro rok 2015 se podepsalo především velké sucho, které snížilo výnosy ze zemědělské produkce. Tonga se také ještě potýká s následky tajfunu Ian z roku 2014. Inflace se pohybovala kolem 1 %, dá se předpokládat, že v roce 2016 může nastat deflace.

návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2015/2016 (který je koncipován v souladu s „Rámcovým strategickým rozvojovým plánem Tongy na léta 2015–2025“) jsou jako prioritní uvedeny tyto oblasti: efektivní, důvěryhodná a transparentní státní správa, udržitelný rozvoj a stabilita, podpora investic a zlepšení bankovních služeb, boj proti chudobě, tvorba nových pracovních míst, podpora vzdělávání a zdravotnictví, budování veřejné infrastruktury a předcházení živelným katastrofám.

Hospodářství ostrova stejně jako jeho ostrovních sousedů je silně závislé na přírodních katastrofách a klimatických změnách a také na ekonomické kondici největších obchodních partnerů (USA, AU, NZ), odkud plynou příjmy z exportu, turistiky i remitencí. Rozvojovou pomoc získává Tonga také z Číny.

Vzájemná obchodní výměna mezi Tonga a ČR (v tis. Kč)
  Dovoz Vývoz Bilance Obrat
1–11/2014 75 0 75 75
1–11/2015 6 0 6 6

Zdroj: MPO

TOP komodity českého importu (1–11/2015)
Komodita Hodnota
Obuv se svrškem z usně 4
Vysavače 2

Zdroj: ČSÚ

Informace poskytnuta Konzulátem České republiky v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek