Kuba: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejperspektivnějšími sektory jsou zemědělství, potravinářství, energetika a doprava.

Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění soukromého hospodaření neefektivní zemědělskou výrobu neakcelerovalo. Ve velkém měřítku jsou v zemědělské výrobě stále využívána tažná zvířata, většina dosluhujících traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských dodávek ze 70. let. Výnosy jsou slabé, např. kubánský průměr pro sóju je 1,3 t na ha, v Brazílii jsou to 4 t na ha.

V oblasti energetiky jsou perspektivní nejen samotné výrobní kapacity, ale celá velmi zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Naprostá většina energie pochází z tepelných elektráren. Kuba je zemí s výrazným 40procentním energetickým deficitem a strategickou závislostí na dodávkách zvenčí. Tomuto faktu se také tradičně přizpůsobovala struktura výrobních kapacit. V současné době je většina energie vyráběna z kubánské sirnaté ropy, která se nehodí pro výrobu PHM. Kuba experimentuje s alternativními zdroji, existuje zde několiv velkých solárních elektráren (Isla de la Juventud), jsou instalovány fotovoltaické články a exitují i větrné parky. Rozvíjí se kapacity výroby elektřiny z biomasy po pěstování cukrové třtiny.

Kubánská vláda si stanovila za cíl dosáhnout do roku 2030 24% podílu energie z obnovitelných zdrojů (nyní 4 %).

Přes mírné zlepšení v podobě povolení soukromých taxíků a družstevního podnikání v oblasti osobní dopravy je situace v tomto sektoru na Kubě mimořádně špatná. Kromě problematického stavu silniční sítě se státní logistika potýká i s nedostatkem vozů, v oblasti MHD jsou pak poskytované služby naprosto nedostatečné. Jistou obnovu zažívá pobřežní a železniční doprava.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kubu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Kubě se obvykle organizují obchodní veletrhy a výstavy, jak tradičních kubánských výrobků, tak nového vývozního sortimentu. Veletrhy se dělí na všeobecné nebo specializované a konají se ročně nebo dvouročně.

Název

Obor

Město

Datum konání

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL 2017)

Knihy

Havana

9.-19.2.2017

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA (FIAGROP)

zemědělství a potravinářství

Havana

11.-19.3.2016

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITCUBA)

turistický ruch

Havana

3.-7.5.2016

CUBA INDUSTRIA

průmysl

Havana

20.-25.6.2016

FERIA ARTE EN LA RAMPA

umělecká výroba

Havana

červen/září 2016

Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2016)

všeobecné zaměření

Havana

31.10.-4.11.2016

FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA (FIART)

řemeslná výroba, výtvarné umění

Havana

prosinec 2016

Portál, který poskytuje přehled veletrhů, výstav a kongresů v zemi: www.camaracuba.cu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: