Kuba: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

  

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl
Přes mírné zlepšení v podobě povolení soukromých taxi (jež se však potýkají s nedostatkem pohonných hmot) je situace v sektoru dopravní infrastruktury na Kubě mimořádně špatná. Kromě bídného stavu silniční sítě je problémem i nedostatek vozů, způsobený jednak nízkou likviditou a jednak skutečností, že soukromé osoby i zahraniční společnosti si nový automobil mohou koupit pouze s přirážkovou daní ve výši 800 %. Vláda si nicméně uvědomuje potřebu modernizace dopravní infrastruktury v přímé návaznosti na snahy o zvyšování kapacit v oblasti cestovního ruchu, a tak dochází k nákupu vozů pro půjčovny aut a snahu o zlepšení kvality komunikací v turisticky frekventovaných oblastech.
V oblasti MHD jsou pak zajišťované služby naprosto nedostatečné. V této souvislosti je na roky 2018-2022 připravována licitace na dodávky celkem 12 až 13 tisíc autobusů (polovina autokary pro cestovní ruch, druhá polovina pro MHD) v hodnotě cca 100 až 150 milionů USD ročně.

Energetický průmysl
96 % výroby elektřiny je na Kubě realizováno spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a československé provenience. Kuba se dlouhodobě potýká s chronickým energetickým deficitem a modernizace elektráren je pro zajištění rozvoje naprosto nezbytná. Perspektivní je pak i celá zastaralá a ztrátová rozvodná síť. Potřeba modernizace vzhledem k původu stávajících elektráren představuje velmi významnou příležitost pro český průmysl. Nemalý objem prostředků bude v následujícím období směřován do opravy elektrárny Felton (představující za běžných podmínek 22 % kubánské výrobní kapacity), jejíž blok byl významně poničen následkem nehody v říjnu 2016.
Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie, kubánská vláda plánuje urychlit svůj původní úmysl generovat do roku 2030 24 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Identifikována byla potřeba 2 140 MW, přičemž je v plánu například 13 větrných parků či výroba elektřiny z biomasy v objemu 770 MW ročně.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Kuba dováží 80 % veškerých potravin a píce pro zvířata, což se stoupajícími cenami na světových trzích vyvíjí čím dál vyšší tlak na centrální plánování. V roce 2008 nastartované zavádění drobného soukromého hospodaření neefektivní zemědělskou výrobu neakcelerovalo a Kuba akutně potřebuje modernizovat výrobu, zpracování a skladování potravin. Zvyšování potravinové soběstačnosti je kubánskou vládou označováno za otázku národní bezpečnosti a investice do této oblasti jsou deklarovány za jedny z prioritních.
V zemědělské výrobě a přepravě jsou ve velkém měřítku stále využívána tažná zvířata, většina používaných traktorů jsou dosluhující zbytky sovětských a československých dodávek ze 70. let. Potřeba jejich modernizace, ať už prostřednictvím dodávek náhradních dílů a servisu nebo nákupem zcela nových strojů, vytváří nezanedbatelnou exportní příležitost.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Kubu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Kubě se obvykle organizují obchodní veletrhy a výstavy, jak tradičních kubánských výrobků, tak nového vývozního sortimentu. Veletrhy se dělí na všeobecné nebo specializované a konají se ročně nebo dvouročně.

Název

Obor

Město

Datum konání

Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2017)

všeobecné zaměření

Havana

30. 10. - 3. 11. 2016

FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍA (FIART)

řemeslná výroba, výtvarné umění

Havana

prosinec 2017

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (FIL 2018)

knihy

Havana

únor 2018

FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA (FIAGROP) zemědělství a potravinářství Havana březen 2018
CUBA SALUD 2018 zdravotnictví Havana 16.-20. 4. 2018
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITCUBA) turistický ruch Cayo Santa María květen 2018

Portál, který poskytuje přehled veletrhů, výstav a kongresů v zemi: www.camaracuba.cu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: