Kuba: Vztahy země s EU

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Na Kubě se nachází akreditovaná Delegace Evropské unie a rezidentní velvyslanectví Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Itálie, Kypru, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoz zboží z EU (mil. EUR) 1 746 1 833 1 623 2 173 2 043
Dovoz zboží do EU (mil. EUR) 739 843 466 546 418
Obchodní bilance (mil. EUR) -1 007 -990 -1 157 -1 627 -1 625

 

EU je tradičně hlavním cílem kubánského exportu a obecně druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem po Venezuele. EU je i největším investorem a okolo třetiny všech turistů pochází z EU.

V roce 2014 Kuba coby statisticky středopříjmová země vypadla ze systému Všeobecných celních preferencí (GSP).

Podíl Kuby na celkovém exportu z EU činí zhruba 0,1 %.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Současné vztahy EU a Kuby se dosud řídí Společnou pozicí z r. 1996. Ta bude zrušena v momentě, kdy vstoupí v platnost Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou (PDCA). Cílem této bilaterální smlouvy je posílení vzájemných vztahů, jako např. politický dialog, rozvojová spolupráce, ekonomické vztahy a obchod. Smlouva byla parafována v březnu 2016 v Havaně (symbolicky těsně před návštěvou amerického prezidenta Obamy) a podepsána 12. prosince v Bruselu. Česká republika se aktivně podílela na tvorbě obsahu Dohody a v minulosti taktéž podpořila zahájení evropsko-kubánského dialogu. Dohodu, která je tzv. smíšená, musí pro její vstup v platnost ratifikovat národní parlamenty členských států včetně ČR.

 

Aktuální Víceletý indikativní plán (MIP) na léta 2014-20 počítá s 50 mil. EUR (oproti 20 mil. EUR v období 2011-13) v následujících prioritních sektorech geografických programů Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI, z regionu Latinské Ameriky sem kromě Kuby spadají pouze Bolívie, Paraguay a Střední Amerika kromě Kostariky a Panamy):

  1. Udržitelné zemědělství a potravinová bezpečnost (21 mil. EUR)
  2. Životní prostředí: Podpora lepšího využívání klíčových přírodních zdrojů pro udržitelný rozvoj (18 mil. EUR)
  3. Podpora ekonomické a společenské modernizace (10 mil. EUR)

Do geografických programů mohou zainteresované subjekty vstoupit prostřednictvím výběrových řízení publikovaných Delegací Evropské unie na Kubě.

Vedle toho na Kubu připadají další prostředky ve výši 5 mil. EUR v rámci tematických programů DCI - nestátní subjekty a místní správa. Do tematických programů DCI je možné vstupovat přes výběrová řízení publikovaná na EuropeAid.

Kuba není signatářem Dohody z Cotonou, vypadává tedy z rámce Evropského rozvojového fondu (EDF).

Zajímavým projektem je probíhající výměna administrativních expertů pod hlavičkou Iberoamerické nadace pro správu a veřejné politiky FIIAPP, která vytváří prostor pro uplatnění zahraničních kapacit v daných oblastech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: