Kuba: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Na Kubě se nachází akreditovaná rezidentní velvyslanectví Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Itálie, Kypru, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švédska a Velké Británie.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Kubu s podílem 21,4 procent zahraničního obchodu v roce 2014 druhým nejdůležitějším obchodním partnerem. EU současně Kubě zajišťuje 22,7 procent dovozu (druhá po Venezuele) a 17,2 procent vývozu. EU je i největším investorem a okolo třetiny všech turistů pochází z EU.

V roce 2014 Kuba coby statisticky středopříjmová země vypadla ze systému Všeobecných celních preferencí (GSP).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Současné vztahy EU a Kuby se řídí Společnou pozicí z r. 1996. V březnu 2016 byla v Havaně parafována Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou. Cílem této bilaterální smlouvy je posílení vzájemných vztahů, jako např. politický dialog, rozvojová spolupráce, ekonomické vztahy a obchod.

Po podpisu Smlouvy by měla být Společná pozice z roku 1996 odstraněna.

Aktuální Víceletý indikativní plán (MIP) na léta 2014-20 počítá s 50 mil. EUR (oproti 20 mil. EUR v období 2011-13) v následujících prioritních sektorech geografických programů Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI, z regionu LA sem kromě Kuby spadají pouze Bolívie, Paraguay a Střední Amerika kromě Kostariky a Panamy):

  1. Udržitelné zemědělství a potravinová bezpečnost (21 mil. EUR)
  2. Životní prostředí: Podpora lepšího využívání klíčových přírodních zdrojů pro udržitelný rozvoj (18 mil. EUR)
  3. Podpora ekonomické a společenské modernizace (10 mil. EUR)

Do geografických programů mohou zainteresované subjekty vstoupit prostřednictvím výběrových řízení publikovaných Delegací Evropské unie na Kubě.

Vedle toho na Kubu připadají další prostředky ve výši 5 mil. EUR v rámci tematických programů DCI - nestátní subjekty a místní správa. Do tematických programů DCI je možné vstupovat přes výběrová řízení publikovaná na EuropeAid.

Kuba není signatářem Dohody z Cotonou, vypadává tedy z rámce Evropského rozvojového fondu (EDF).

Zajímavým projektem je probíhající výměna administrativních expertů pod hlavičkou Iberoamerické nadace pro správu a veřejné politiky FIIAPP, která vytváří prostor pro uplatnění zahraničních kapacit v daných oblastech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: