Kupní síla Čechů dosahuje přibližně poloviny evropského průměru

17. 12. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Kupní síla Čechů dosahuje přibližně poloviny evropského průměru Kupní síla jednoho obyvatele České republiky činí v průměru 7 313 eur a je tak na úrovni 53,6 procenta evropského průměru. Údaj vychází ze studie GfK Purchasing Power Europe. Kupní síla Slováků je o něco vyšší a činí 7 769 eur na osobu. To odpovídá 57 procent evropského průměru, který je na úrovni 13 636 eur.

V Praze, která je nejbohatším městem v zemi, dosahuje kupní síla 9 598 € (260 000 Kč) na obyvatele a pohybuje se tak 31 procent nad celostátním průměrem. Českému průměru se nejvíc blíží okres Plzeň-sever, jehož obyvatelé mají k dispozici 7 927 € (210 000 Kč) na osobu. V Bruntále činí kupní síla pouze 6 006 € (160 000 Kč) na obyvatele. Tato hodnota zaostává za celostátním průměrem o 18 procent a zároveň přibližně odpovídá kupní síle na osobu v Chorvatsku.

Deset českých okresů s nejvyšší kupní silou

Pořadí (ze 77) Okres Počet obyvatel Kupní síla na obyvatele
v €
Celostátní index* Evropský index*
1 Hlavní město Praha 1 259 079 9 598 131,3 70,4
2 Praha-západ 134 351 8 655 118,3 63,5
3 Praha-východ 164 002 8 563 117,1 62,8
4 Brno-město 377 440 7 983 109,2 58,5
5 Plzeň-město 187 245 7 914 108,2 58,0
6 Mladá Boleslav 125 931 7 790 106,5 57,1
7 Beroun 89 172 7 694 105,2 56,4
8 Kladno 161 621 7 683 105,1 56,3
9 Benešov 96 718 7 641 104,5 56,0
10 Příbram 114 084 7 573 103,6 55,5

Zdroj: GfK Purchasing Power Czech Republic 2015
* Index: hodnota na obyvatele / průměr = 100

Slovensko

V žebříčku zemí dle velikosti kupní síly vyjádřené v eurech obsadilo Slovensko 25. místo a umístilo se tak těsně za Estonskem a o příčku nad Českou republikou.

Země Kupní síla na obyvatele
v €
Evropský index* Pořadí
Estonsko 7 798 57,2 24
Slovensko 7 769 57,0 25
Česká republika 7 313 53,6 26

* Index: hodnota na obyvatele / průměr = 100

Poznámka: V případě zemí, které neplatí eurem, vychází směnný kurz z prognóz Evropské komise zveřejněných 5. května 2015.

Pořadí slovenských okresů

Pořadí (ze 79) Okres Počet obyvatel Kupní síla na obyvatele
v €
Celostátní index* Evropský index* Poznámka
1 Bratislava V 111 001 12,222 157,3 89,6 Nejvyšší kupní síla na osobu
2 Bratislava IV 94 554 12 153 156,4 89,1  
3 Bratislava I 38 988 12 130 156,1 89,0  
4 Bratislava II 112 054 11 959 153,9 87,7  
5 Bratislava III 63 081 11 755 151,3 86,2  
6 Pezinok 60 445 9 446 121,6 69,3  
7 Malacky 70 043 9 324 120,0 68,4  
8 Senec 75 001 8 989 115,7 65,9  
9 Žilina 155 989 8 595 110,6 63,0  
10 Banská Bystrica 111 018 8 466 109,0 62,1  
26 Bánovce nad Bebravou 36 833 7 762 99,9 56,9 Okres s průměrnou kupní silou (celostátní průměr)
79 Gelnica 31 504 5 688 73,2 41,7 Nejnižší kupní síla na osobu

* Index: hodnota na obyvatele / průměr = 100

Kupní síla Španělů přibližně odpovídá evropskému průměru

Evropskému průměru se nejvíce přibližuje Španělsko s kupní silou 13 203 € (360 000 Kč) na osobu. V žebříčku zemí obsadilo 17. místo a jako jediné spadá do celoevropského průměru. O jednu příčku výš se nachází Itálie, kde kupní síla dosahuje hodnoty 16 193 € (440 000 Kč), takže už překračuje evropský průměr o 19 procent. Těsně za Španělskem se pak umístila Malta. Kupní síla zde činí 10 753 € (290 000 Kč), tedy o 21 procent méně, než je průměr v rámci Evropy.

Obyvatelé nejbohatší španělské provincie Gipuzkoa mají o něco vyšší disponibilní příjmy než Nizozemci, konkrétně 17 441 € (470 000 Kč) na osobu. Kupní síla obyvatel této provincie tak přibližně o třetinu převyšuje španělský průměr. V Cádizu, který je nejchudší provincií, disponují spotřebitelé pouze 8 943 € (240 000 Kč) na osobu, což je o třetinu pod španělským průměrem (celostátní index: 67,7). Nejblíže španělskému průměru jsou obyvatelé provincie Valladolid, jejichž kupní síla je na úrovni 13 224 € (360 000 Kč) na osobu.

Ve Francii se kupní síla koncentruje v Paříži

Ve Francii, která se umístila na 13. příčce, činí kupní síla na jednoho obyvatele 19 076 € (520 000 Kč) a je tak téměř 40 procent nad evropským průměrem.

Paříž s kupní silou 29 443 € (800 000 Kč) na osobu má oproti ostatním francouzským departementům výrazný náskok. V průměru dosahuje kupní síla obyvatel hlavního města Francie 1,5násobku francouzského a více než dvojnásobku evropského průměru.

Na posledním místě se pak umístil departement Pas-de-Calais s kupní silou 15 688 € (430 000 Kč) na obyvatele. Tato hodnota zaostává za francouzským průměrem o cca 18 procent a téměř přesně odpovídá průměru evropské osmadvacítky. Francouzskému průměru se nejvíce přibližuje departement Pyrénées-Atlantiques, jehož obyvatele mají v průměru k dispozici 19 006 € (520 000 Kč) na osobu.

Široké rozpětí příjmů v Polsku

Kupní síla Poláků na rok 2015 je na úrovni 6 437 € (170 000 Kč) na osobu. V žebříčku zemí patří Polsku 28. místo a kupní síla jeho obyvatel odpovídá 47 procentům evropského průměru. K celostátnímu průměru má nejblíže okres Tarnow. Nejvyšší kupní silou v zemi se pak může pochlubit Varšava, jejíž obyvatelé disponují 11 751 € (320 000 Kč) na osobu. To je v průměru o 83 procent více než ve zbytku země. Zároveň ale platí, že jejich kupní síla je 14 procent pod evropským průměrem.

Kupní síla v 17 z celkem 380 polských okresů však převyšuje celostátní průměr o 20 procent nebo více, což značí rostoucí prosperitu určitých regionů. Diametrálně odlišná je pak situace v 90 okresech, které za polským průměrem zaostávají o 20 či více procent. Okres Lubaczowski s nejnižší kupní silou v Polsku dosahuje pouze 68 procent celostátního průměru. Tyto hodnoty naznačují velmi výrazné rozdíly v příjmech Poláků. Jedním z možných vysvětlení může být rozdělení země do 380 oblastí. V porovnání s ostatními analyzovanými zeměmi se totiž jedná o poměrně detailní měřítko. Čím jsou oblasti menší, tím větší bývá rozptyl hodnot.

Informace o studii

Studie kupní síly realizovaná společností GfK vyjadřuje nominální disponibilní příjmy populace v eurech. Jsou k dispozici podrobná data až na úrovni jednotlivých správních a poštovních obvodů. V případě zemí, které neplatí eurem, vychází směnný kurz z prognóz Evropské komise zveřejněných 5. května 2015. Míra růstu 4,2 procenta je odvozena z revidovaných hodnot na obyvatele za rok 2014.

Při posuzování umístění zemí v žebříčku je nutné brát v potaz směnný kurz mezi eurem a dalšími měnami, zejména v případě Švýcarska a Velké Británie.

Kupní síla je ukazatelem disponibilního příjmu na jednoho obyvatele (včetně jakýchkoli státních dávek) po odpočtu daní a příspěvků na charitu. Studie GfK Purchasing Power udává úroveň kupní síly na obyvatele a na rok v eurech jako indexovanou hodnotu. Reflektuje nominální disponibilní příjmy populace, což znamená, že hodnoty nejsou očištěny o inflaci. Studie čerpá údaje ze statistik o příjmech a úrovních zdanění a státních dávkách a z předpovědí ekonomických institucí.

Kupní sílu využívají spotřebitelé na výdaje související se stravováním, bydlením, službami, energiemi, soukromým důchodovým pojištěním a platbami pojistného, jakož i na další výdaje, například za dovolenou, dopravu a spotřební nákupy. Studie GfK Purchasing Power Europe každoročně vyčísluje kupní sílu ve 42 zemích Evropy a poskytuje komplexní přehled až na úrovni jednotlivých místních samospráv a PSČ. Studie pro rok 2015, která zahrnuje i aktualizovaná data o obyvatelích a domácnostech, je ihned k dispozici. V rámci řešení pro geomarketing nabízí společnost GfK také příslušné digitální mapy.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti GfK.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek