Kuvajt: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

3. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Perspektivní obory:

Stavebnictví - Anoncované státem financované infrastrukturní projekty se pohybují v řádu mld. USD a mají se uskutečnit v příštích 5 – 15 letech. Zahrnují výstavbu metra v Kuwait city (7 mld. USD), výstavbu železniční sítě (10 mld. USD), rozšíření letiště v Kuwait City na roční kapacitu 20 mil. cestujících (6 mld. USD), výstavbu nadregionálního tranzitního přístavu Mubarak Al-Kabir (8 mld. USD) či rozšíření dálniční sítě (2 mld. USD). Vzhledem k velikosti projektů a specifičnosti místních podmínek nemají české firmy reálnou šanci se do projektů zapojit v roli generálních dodavatelů, nicméně i subdodávky stavební, osvětlovací a klimatizační techniky, armatur, osobních i nákladních výtahů, či stavebních materiálů a nátěrových hmot mohou být zajímavé.   

Ropný průmysl - Ropa a plyn jsou a ještě dlouho zůstanou konstantami kuvajtské ekonomiky. Vláda plánuje kontinuální zvyšování objemu těžby ropy i plynu z dnešních 2,8 mil. barelů denně až na 4 mil. barelů denně v roce 2020. Ještě rychleji má růst produkce zemního plynu. V této souvislosti se připravují projekty na rozšíření kapacity stávajících rafinérií, vybudování nových zásobníků ropy a plynu a výstavbu ropovodů a plynovodů v celkovém objemu okolo 10 mld. USD. České firmy by se mohly uplatnit subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů , pump, kompresorů a měřící/ řídící techniky.

Energetika - Kuvajt vykazuje jednu z nejvyšších spotřeb elektrické energie na obyvatele, přičemž maxim spotřeba každoročně dosahuje v letních měsících (klimatizace). Spotřeba elektřiny se již takřka kryje s její produkcí, proto byly zahájeny práce na projektech nové elektrárny o výkonu 3000 MW (Northern Zour) a rozšíření kapacity stávajících dvou (Shuaiba a Subbiya) o 800-1000 MW. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit např. při dodávkách přenosových kabelů, rozvaděčů či transformátorů.

Automobily a dopravní technika - Osobní a nákladní automobily a dopravní technika činí přes 15 % kuvajtských importů a tato položka má stále rostoucí tendenci. Zatímco osobní automobily (Škoda Auto) na zdejším trhu již zastoupeny jsou, uplatnit by se zde v budoucnu mohly autobusy, nákladní automobily, stavební a speciální technika (čistící a kropicí vozy), náhradní díly k automobilům a pneumatiky.

Zdravotnictví - Kuvajt pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví s cílem rozšířit lůžkovou kapacitu státních nemocnic o 10.000 lůžek. Celková výše investic má přesáhnout 8 mld. USD. Pro české dodavatele představuje kuvajtský zdravotnický sektor velký potenciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a léků.

Potraviny - Přestože potraviny patří mezi nejrychleji rostoucí položky kuvajtského dovozu, jejich sortiment na zdejším trhu stále ještě zaostává za západoevropskou nabídkou. Z české produkce by uplatnění mohlo najít mléko (sušené a kondenzované), dětské výživy, nápoje a polévky v prášku, čokoláda a cukrovinky, produkty zdravé výživy, potravinové doplňky (omáčky, dochucovací přípravky) a podobně. 

Spotřební zboží - Trh se spotřebním zbožím vykazuje stabilně rostoucí tendenci, což ve spojení s masivní kupní silou místních spotřebitelů vytváří potenciál pro české dodavatele. Pro kuvajtského spotřebitele není důležitá cena, ale originalita, dojem a prestiž. Potenciál zde má rozhodně české sklo (nápojové i dekorativní), šperky a bižuterie, kosmetika (péče o pleť, make up), luxusní textil (šaty, krajky, lemovky, výšivky), bytové doplňky, umělé květiny, umělecká díla (obrazy, sochy), hudební nástroje a designový nábytek.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivními položkami zůstávají i nadále položky v současné době obchodované a položky uvedené v předchozí kapitole. 

Tradiční český vývozní artikl - strojírenské výrobky - v Kuvajtu nemá zatím příliš naději na úspěch při výrazné konkurenci zejména z asijských zemí, které nabízejí zboží za ceny, které jsou několikanásobně nižší než zatím nabízené z ČR. Trh je zejména pro strojírenské zboží zatím poměrně malý vzhledem ke skutečnosti, že průmyslová výroba je velmi omezená.

Perspektivní je možnost žapojení českých firem do výběrových řízení na dodávky pro projekty petrochemické, ať již nové kapacity nebo rekonstrukce a údržba stávajících, energetické a vodárenské. Je však nutná vyšší aktivita potenciálních dodavatelů, zejména při velké konkurenci, která na trhu existuje jak z USA či zemí západní Evropy, tak zejména nově ve stále větší míře z Číny, Jižní Koreje, Indie a Pákistánu. Významné možnosti jsou i v projektech stavebních - dopravních i průmyslových.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kuvajt

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kuvajt není klasickou veletržní destinací. V místě pořádané "veletrhy" nemají mezinárodní přesah, jsou malého rozsahu a jsou zaměřeny především na prodej spotřebního zboží koncovému zákazníkovi. Z hlediska prezentace ČR na místních trzích lze doporučit účast na veletrhu cestovního ruchu Kuwait Travel World Expo.

Více informací o prezentačních aktivitách naleznete v kapitole 6.4. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: