Kuvajt nezůstává pozadu

31. 1. 2017

  • Země: KW - Kuvajt
  • Datum zveřejnění: 29.01.2017

Kuvajt oznámil, že v horizontu let 2017-2018 plánuje na infrastrukturální projekty vynaložit investice ve výši 15,6 mld. USD. Očekává se, že soukromý sektor se bude na této sumě podílet investicí v podobě 16,9%. Bude se jednat o výdaje na projekty spojené s bydlením, dopravou, výrobou elektrické energie, modernizace přístavů, odvětví letectví, telekomunikací a obnovitelných zdrojů energie. Vláda má v úmyslu přispět na tuto částku podílem 49,3%, zbylých 33,8% bude proinvestováno ze státního ropného průmyslu.

 

Podíl soukromého sektoru na celkové investici je plánován v rámci projektů Public Private Partnership (PPP).

 

Rozvojový plán na léta 2017 - 2018, který je součástí druhého pětiletého plánu, zahrnuje projekty, které si kladou za cíl předně diverzifikovat zdroje příjmů, rozvoj cestovního ruchu a příliv nových investic do Kuvajtu.

 

 Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji

Tisknout Vaše hodnocení: