Kuvajt: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Hospodářské vztahy ČR a Kuvajtu nejsou zatíženy žádnými problémy. ČR vnímá Kuvajt jako významný stát Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC), jako stát s ekonomickým potenciálem, ale také jako perspektivního obchodního partnera.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kuvajtem spočívá v podstatě ve vývozu ČR, jelikož vývoz Kuvajtu do ČR je zanedbatelný. Tato skutečnost pozitivně ovlivňuje obchodní a platební bilanci ČR.

Poněkud nesplněnou skutečností pro české podniky zůstaly představy o automatickém poskytnutí státních zakázek na obnově válkou postiženého Kuvajtu jako „odměny" za českou účast ve válce důsledkem podceňování nezbytnosti dalších českých obchodních i politických aktivit. Přístup mnoha českých subjektů, nekoresponduje s vysoce konkurenčním prostředím (nabídky českých subjektů jsou často dražší než nabídky renomovaných výrobců z jiných zemí).  U investičních celků byla největší dosavadní překážkou  ve srovnání s konkurencí menší podpora státu, zejména v oblasti garancí a financování vývozu, ale také nabízená cena a především menší aktivita českých vývozců.

 

Vývoz a dovoz ČR (v mil. USD)

 

2008

2009

2010

 2011

2012

2013

2014 

2015

Vývoz

69,1

39,8

39,3

51,0 

50,9 

47,3

 50,5

62,3

Dovoz

1,5

2,4

4,2

2,4 

1,39 

1,57

 0,75

0,445

Zdroj: MPO

ČR je jednou z mála zemí SVE, které se podařilo udržet poválečný objem vývozu na dlouhodobé předválečné úrovni. Vývoz ČR do Kuvajtu dosáhl již v roce 1997 přibližně objemu vývozu dřívější celé federace před jejím rozpadem v r. 1992. Český vývoz měl stoupající tendenci až do r. 2009, kdy došlo k poklesu v důsledku globální ekonomické krize. K nárůstu obchodní výměny dochází opět od roku 2011. V korunovém vyjádření by vývoj vzájemného obchodu mezi lety 2011 - 2015 byl ještě mnohem dynamičtější vzhledem k posílení dolaru v tomto období. Zatímco v roce 2011  1 USD odpovídal 17 CZK, v roce 2015 byl kurz 1 USD = 24,5 CZK. Vzájemnou obchodní statistiku též do určité míry zkreslují reexporty, které dle odhadu kuvajtské Hospodářské komory číní až 15 % vzájemného obchodu.

V r. 2001 se uskutečnila státní návštěva prezidenta ČR v Kuvajtu, jejíž součástí byla i obchodní mise podnikatelských kruhů. V r. 2004 proběhla návštěva 25ti členné delegace Hospodářské komory ČR. V r. 2005 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR v Kuvajtu, na níž navázala návštěva CzechTourismu společně se zástupci hotelů, lázeňských zařízení, cestovních agentur a regionální samosprávy ČR. Podobná návštěva CzechTourismu se realizovala v r. 2009 a 2012. V r. 2010 navštívil Kuvajt prezident ČR doprovázen 17ti člennou  podnikatelskou misí organizovanou Svazem průmyslu a dopravy. V květnu 2014 ČR navštívil kuvajtský ministr průmyslu spolu s podnikatelskou delegací. Na podzim 2015 se uskutečnila návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR společně s delegací Poslanecké sněmovny a podnikatelskou delegací 25 firem. 

 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní položky

Osobní automobily, pneumatiky, chladicí a mrazicí pulty, klimatizační zařízení, elektrické rozvaděče a rozvodné skříně, stavební stroje a materiály, lustry a ostatní svítilny,  skleněné zboží, sportovní potřeby, potraviny, nábytek, železné a ocelové trubky, potrubí pro ropovody, ocelový drát, nádrže, čerpadla a kompresory, léky a léčiva, textilní výrobky, živá zvířata.

Hlavní dovozní položky

Organické chemikálie, polymery etylénu, telekomunikační zařízení, železné a ocelové výrobky, kohouty, ventily, armatury a výrobky osvětlovací techniky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Poskytování služeb je zatím limitováno na lázeňskou péči, za kterou přijíždí zejména v letních měsících značné počty kuvajtských občanů (v roce 2014 to bylo kolem 5000 návštěvníků).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ročně je směrováno na ZÚ několik desítek dotazů a žádostí především o vyhledání potenciálních obchodních partnerů, ověření podmínek tendrů, či zjištění legislativních podmínek některého segmentu.

Nejsou evidovány zatím žádné joint-ventures nebo projekty výrobní či ekonomické spolupráce mezi českými a kuvajtskými firmami.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Kulturní dohoda z 30.6. 1971, platná od 17.1. 1972 (vyhl. 49/1972 Sb.)
  • Dohoda o letecké dopravě z 3.7. 1997, platná od 21.4. 2005 (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.)
  • Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z 18.12. 1979, platná od 11.3. 1980 (vyhl. 78/1980 Sb.)
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z 1.10. 1984, platná od 1.1.1993
  • Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu ze 17.10. 1988, platná od 17.10. 1988
  • Dohoda o podpoře a ochraně investic z 8.1. 1996, platná od 21.1. 1997 (vyhl. 12/1997 Sb.)
  • Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 5.6. 2001, platná od 3.3. 2004 (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.)
  • Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, 29.4. 1995
  • Protokol o změně Dohody o letecké dopravě (Praha 13.10. 2010)
  • Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic (Kuvajt 31.10. 2010)

Obchodní dohoda mezi ČR a Kuvajtem z r. 1984 byla vypovězena v březnu r. 2003 na základě vstupu ČR do EU.

Smlouvy o obraně státu podepsal Kuvajt po osvobození od irácké okupace v letech 1992–94 s USA, Velkou Británií, Francií a Ruskem. Tyto smlouvy nepřímo fakticky upřednostňují uvedené země i v hospodářských vztazích s Kuvajtem.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kuvajt je finančně soběstačný díky příjmům z vývozu ropy a nebyla mu poskytnuta v minulých letech žádná rozvojová pomoc. Kuvajt poskytuje rozvojovou pomoc (1,31% HDP) zejména jiným arabským zemím prostřednictvím Kuvajtského fondu pro arabský ekonomický rozvoj - KFAED. Tato organizace rozhoduje o půjčkách za výhodných platebních podmínek jiným zemím na konkrétní projekty infrastruktury (stavby, silnice, železnice atd.).

V uplynulých letech Kuvajt hostil tři humanitární donorské konference k Sýrii a sám přispěl celkovou částkou přes 1 mld. USD. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: