Kvalitní polské potraviny – výsledky světového indexu Food Security Index

6. 8. 2012

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 03.08.2012
  • Zdroj: http://www.praha.trade.gov.pl/cz/aktualnosci/article/a,27941,.html

Polsko zaujalo 24. místo ze 105 zemí v letošním hodnocení Food Security Index sledující dostupnost kvalitních potravin. Pořadí připravila výzkumná skupina Economist Intelligence Unit.

V celkovém hodnocení Polsko získalo 72,3 b. ze 100 b.  První místo zaujaly Spojené státy americké (89,5 b.).

MEZI SILNÉ STRÁNKY POLSKÉHO POTRAVINÁŘSTVÍ PATŘÍ:

  • vysoké výživové standardy,
  • existence programů na podporu bezpečnosti potravin,
  • přístup k financování v oblasti zemědělství,
  • bezpečnost potravin,
  • nízký index výskytu podvýživy.

V kategorii cenové dostupnosti Polsko získalo nejlepší hodnocení v oblasti existence programů na podporu bezpečnosti potravin a finanční podporu pro zemědělce, kde bylo oceněno 4 ze 4 možných bodů.

Polsko bylo také dobře ohodnoceno v kategorii dostupnosti potravin. Dostatečné dodávky potravin v Polsku byly oceněny 87 b. ze 100 (29,7 % nad průměrem). Polsko má také poměrně dobrou zemědělskou strukturu (60,2 b. ze 100) a vyhovující sklady obilí (1b. z 1).

Pokud jde o KVALITU A BEZPEČNOST polských potravin, Polsko získalo velmi dobré hodnocení  - 100 % bodů v subkategoriích: potravinářské normy, národní výživová doporučení, dostupnost vitaminu A, bezpečnost potravin, agentury zajišťující bezpečnost a hygienu potravin. Polsko v subkategorii bezpečnost potravin dopadlo dokonce lépe než lídr hodnocení (USA) a získalo 100 b. (USA 99,3 b).

Zpracovala kancelář CzechTrade Varšava na základě zprávy portálu oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze.
Zdroj: www.ogrodinfo.pl, www.foodsecurityindex.eiu.com

Tisknout Vaše hodnocení: