Kvalitní zaměstnance si mohou firmy vychovat - pilotní projekt duálního vzdělávání

21. 7. 2017 | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)

Svaz průmyslu spustí ve spolupráci s dalšími partnery pilotní projekt duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Velkou pozornost Svaz věnuje otázce, jak sladit nabídku a poptávku na trhu práce z hlediska kvality pracovní síly. V současnosti jde zejména o podporu spolupráce firem a škol, která žákům přináší možnost získat praktické dovednosti a firmám vychovat si budoucí zaměstnance. Vedle systému počátečního vzdělávání Svaz touto formou podporuje i další vzdělávání a rekvalifikace.

Aby bylo možné nastavit kvalitní vzdělávání, musí existovat fungující systém, pomocí kterého bude možné získat informace, jaké učební obory budou firmy v následujících letech potřebovat.

Průkopníkem bude Moravskoslezský kraj

Ve školském vzdělávání Svaz prosazuje prvky duálního vzdělávání, ať už jde o vzorové smlouvy, daňové odpočty, či konkrétní zapojení odborníků z firem do výuky nebo praxi žáků v podnicích. „Zdali bude možné prvky duálního vzdělávání v praxi skutečně uplatnit, ukáže s novým školním rokem pilotní projekt v Moravskoslezském kraji,“ prozrazuje regionální manažer SP ČR Petr Holica. Do projektu, který vede 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj, se zapojil také kraj prostřednictvím hejtmana Ivo Vondráka, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti a poradenská firma Trexima.

V roce 2016 bylo v ČR téměř 100 000 středoškoláků.
Učňovský obor vhodný pro duální vzdělávání navštěvuje přes 35 000 žáků.

„Těžiště programu spočívá v oborech elektro a strojních, kde budou učební programy ušity na míru dle požadavků zaměstnavatele,“ vysvětluje tajemník paktu zaměstnanosti Petr Czekaj. Firmy školám předloží profily dané profese a škola za pomoci stávajících materiálů najde způsob, jak výuku oboru přizpůsobit. Aktuálně jsou do projektu zapojené čtyři školy (SPŠ v Kopřivnici, Vítkovická SPŠ, SŠ elektrotechnická Na Jízdárně v Ostravě, SŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm) a pět firem, konkrétně ArcelorMittal Ostrava, Brose Kopřivnice, Vítkovice Heavy Machinery, ČEZ a Varroc Lighting Systems.

„Uvědomujeme si, že ve stávajících podmínkách českého školství se jedná o pohyb na neprobádaném území. Důležitá je tedy otevřená spolupráce všech zapojených partnerů,“ zdůrazňuje Holica. Svaz se v týmu primárně stará o vztahy s veřejnou správou, Trexima má na starosti systémovou část projektu a Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti připadá koordinační role.

Ověření možností uplatnění prvků duálního vzdělávání proběhne od září 2017, ostrý start pilotního projektu se plánuje od školního roku 2018/19. Pozitivním zjištěním je, že už nyní se o projekt zajímají další firmy i regiony.

Převzato z časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky SPEKTRUM.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek