Kyrgyzstán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

Kyrgyzská ekonomika je značně podfinancovaná. Poto, i přes značné potřeby, je klíčovým faktorem výhradně zajištění financování pro daný projekt

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mezi perspektivní odvětví pro investice v Kyrgyzstánu lze zařadit zejména investiční celky (např. malé vodní elektrárny), dopravní techniku (trolejbusy, autobusy či lokomotivy), zelené technologie (čištění odpadních vod, ohřev teplé vody, solární panely), malé pivovary a technologie výroby piva a potravinářské technologie jako celek. Další možnosti existují v turistice, v zemědělství, perspektivní je i bytová výstavba, možnosti existují též u realizace spotřebního zboží.

 

Největším problémem pro prosazení českých firem je exportní financování. Podle zkušeností z jiných zemí se ukazuje jako nejperspektivnější cesta identifikování rozvojových programů financovaných ze zahraničí s cílem participace v nich, byť alespoň jako subdodavatel.

 

V Kyrgyzstánu působí též celá řada významných kyrgyzských podnikatelů, se kterými lze identifikovat vzájemně výhodné projekty. Zájem o rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce má též na KG straně asociace JIA a Obchodně - průmyslová komora KG.

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2017 proběhly, nebo se připravují, následující akce:

 

- Dne 25. ledna 2017 byl v Biškeku otevřen honorární konzulát ČR. Jeho vedoucím je pan Marat Džanbajev. Úkolem honorárního konzulátu je hlavně podpora rozvoje dvoustranných ekonomických vztahů.

 

- Ve dnech 15.- 19. května 2017 proběhla podnikatelská mise z Kyrgyzstánu do ČR. Zúčastnilo se jí cca 60 kyrgyzských podnikatelů a součástí programu bylo podnikatelské fórum, organizované dne 15. 5. 2017 honorárním konzulátem ČR v Biškeku v součinnosti se ZÚ Astana.

 

- Na 28. září 2017 připravuje ZÚ Astana již tradiční recepci ke státnímu svátku, spojenou s podnikatelským fórem v jižním Kyrgyzstánu ve městě Osh.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: