Kyrgyzstán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mezi perspektivní odvětví pro investice v Kyrgyzstánu lze zařadit zejména investiční celky (např. malé vodní elektrárny), dopravní techniku (trolejbusy, autobusy či lokomotivy), zelené technologie (čištění odpadních vod, ohřev teplé vody, solární panely), malé pivovary a technologie výroby piva a potravinářské technologie jako celek. Další možnosti existují v turistice, v zemědělství, perspektivní je i bytová výstavba, možnosti existují též u realizace spotřebního zboží.

Největším problémem pro prosazení českých firem je exportní financování. Podle zkušeností z jiných zemí se ukazuje jako nejperspektivnější cesta identifikování rozvojových programů financovaných ze zahraničí s cílem participace v nich, byť alespoň jako subdodavatel.

V Kyrgyzstánu působí též celá řada významných kyrgyzských podnikatelů, se kterými lze identifikovat vzájemně výhodné projekty. Zájem o rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce má též na KG straně asociace JIA a Obchodně - průmyslová komora KG.

Aktuální sektorové příležitosti pro Kyrgyzstán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2014 byl připraven text Smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR - KG. Podpis smlouvy se předpokládá v průběhu roku 2016.

V roce 2015 se uskutečnilo několik pracovních cest zástupců velvyslanectví ČR v Astaně do Kyrgyzstánu k rozvoji bilaterálních vztahů. Velvyslankyně E. Žigová mj. jednala na konci roku 2015 s předsedou vlády KG T. Sarievem a s primátorem města Biškek K. Kulmatovem k možnostem rozvoje zejména hospodářské  spolupráce s ČR. V říjnu 2015 se v Biškeku uskutečnilo první kyrgyzsko - české podnikatelské fórum za účasti více jak 50 účastníků z české a kyrgyzské strany. V rámci fóra byly mj. prezentovány české společnosti Regulus, Envi-Pur a ČSA.

Ve dnech 15. - 17. března 2016 uskutečnil předseda PSP ČR J. Hamáček oficiální návštěvu v Kyrgyzstánu. V delegaci pana předsedy byli poslanci Výboru pro obranu, další poslanci a čeští podnikatelé v rámci mise organizované Komorou pro hospodářské styky se SNS. Předseda PSP J. Hamáček mj. jednal s prezidentem A. Atambaevem, předsedou parlamentu A. Jeenbekovem, předsedou vlády T. Sarievem a ministrem zahraničí E. Abdyldaevem. Dne 16.3. 2016 se uskutečnilo v Biškeku kyrgyzsko - české podnikatelské fórum, kterého se zúčastnili zástupci Komory SNS, SPaD ČR, společnosti Sigma Pumpy, EGAP, Bohemia - lázně, ETG Express, Dr. Muller Pharma, Škoda Praha, ČEB, Lázně Teplice, Česká zbrojovka a Gumárny Zubří.

V roce 2016 se předpokládá několik akcí na podporu rozvoje bilaterálních vztahů jako je otevření honorálního konzulátu ČR v Biškeku, politické konzultace mezi MZV, rozvoj spolupráce Komory SNS s asociací JIA a s Obchodně-průmyslovou komorou KG, obchodní seminář při příležitosti státního svátku 28.9. 2016 apod. KG strana bude též organizovat obchodní misi KG podnikatelů do ČR.

 

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: