Kyrgyzstán: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU v Kyrgyzstánu sídlí v Biškeku na adrese 21 Erkindik Boulevard, Business Centre Orion, Bishkek, 720040, tel.: +996 312 26 10 01, e-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu, http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan/index_en.htm 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod EU – Kyrgyzstán v období 2010 – 2014 (mil. euro)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Import z KG

199

55

54

77

79

Export do KG

211

408

422

399

402

Saldo

12

353

367

322

322

V roce 2014 (poslední dostupné údaje) dosáhl export ze zemí EU do Kyrgyzstánu 402 mil. euro a import z Kyrgyzstánu 79 mil. euro. Země EU 28 představují 4. nejvýznamnějšího obchodního partnera Kyrgyzstánu s celkovým podílem 5,1 % na zahraničním obchodu Kyrgyzstánu. Klíčovým společným orgánem je Výbor pro spolupráci, jehož poslední zasedání se uskutečnilo dne 15. února 2016. Rozvoj obchodních vztahů se koordinuje prostřednictví Podvýboru EU – Kyrgyzstán pro obchod a investice.  Poslední, tj. 14.  zasedání Výboru, se uskutečnilo v březnu 2015 v Biškeku.

Spolupráce EU a Kyrgyzstánu se rozvíjí na základě  Dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která byla podepsána v roce 1995 a vstoupila v platnost v roce 1999. 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská komise spolupracuje s Kyrgyzstánem a dalšími zeměmi Střední Asie na základě dokumentu „The Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia (2017 – 2013)“ s předpokladem investovaní 719 mil. euro na regionální programy a projekty. V Kyrgyzstánu se spolupráce zaměřuje na sociálně-ekonomický rozvoj a na podporu státní a administrativní reformy s tím, že regionální programy prioritizují spolupráci v oblasti energetiky a dopravy, životního prostředí, vzdělávání, bezpečnosti a stability.  Od roku 1991 bylo v Kyrgyzstánu financováno ze strany EU cca 500 projektů za cca 130 mil. euro. Na období 2011 – 2013 činil průměrný roční finanční příspěvek EU cca 17 mil. euro. Projekty prioritně směřují do oblastí jako je sociální ochrana, vzdělávání a problematika vládnutí (good governance).

Probíhají přípravy nového Instrumentu rozvojové spolupráce 2014-2020.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: