Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

2011

421

166.

65,7

1 142

127.

164,1

1 563

156.

116,9

-721

2012

263

171.

62,5

1 670

124.

146,2

1 933

160.

123,7

-1 407

2013

568

165.

216,0

1 935

120.

115,9

2 503

151.

129,5

-1 367

2014

364

172.

64,1

1 726

125.

89,2

2 090

160.

83,5

-1 362

2015

3 172

136.

871,4

3 029

110.

175,5

6 201

134.

296.7

143

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 720
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 1 189
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 187
88 Letadla kosmické lodě jejich součásti části 56
73 Výrobky ze železa nebo oceli 22
70 Sklo a výrobky skleněné 20
94 Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 11
82 Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec 1
33 Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap 1
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 0

 

Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 608
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 409
07 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 406
08 Ovoce ořechy jedlé slupky citr plodů melounů 399
61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

351

09 Káva čaj maté koření 205
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 165
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 128
17 Cukr a cukrovinky 108
12 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 96

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze omezený objem turistického ruchu (především ve směru ČR - Laos).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme přímé české investice v teritoriu ani aktivity českých firem v oblasti JV.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6.3. 1995 a 17.4. 1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Pro detailní informace ke smluvní základně viz www.mzv.cz.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2014 se v Laosu uskutečnil jeden Malý lokální projekt (MLP), v rámci kterého byla vystavěna malá ubytovna pro žáky základní školy ve vesnici Soukham na hranici s ČLR. Objekt poskytne ubytování asi 20 žákům z národnostních menšin v horských oblastech. Toto skromné zařízení umnožní, aby děti, které chodí pěšky do školy vzdálené 10 i více kilometrů, zde mohly během týdne přenocovat. Tím se nepochybně zlepší školní docházka i zvýší bezpečnost těchto dětí. Součástí projektu byla i malá kuchyňka, ve které se bude dětem vařit základní jídlo.

V roce 2016 probíhá v Laosu MLP zaměřený na vybavení nově stavěné školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast, ve které se vesnice nachází, patří k nejchudším v Laosu. Vybavení poskytne lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvoří také důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: