Laos: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

poř.

Index

tis. USD

2012

263

171.

62,5

1 670

124.

146,2

1 933

160.

123,7

-1 407

2013

568

165.

216,0

1 935

120.

115,9

2 503

151.

129,5

-1 367

2014

364

172.

64,1

1 726

125.

89,2

2 090

160.

83,5

-1 362

2015

3 172

136.

871,4

2 964

109.

171,7

6 136

135.

293.6

208

2016

6 070

122.

191,4

3 660

110.

123,5

9 730

121.

158,6

2 410

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Pozn.: Položky uváděny podle Harmonizovaného systému (HS2)
Zdroj: ČSÚ

Vývoz (z ČR do Laosu) v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 1 464
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 1 112
73 Výrobky ze železa nebo oceli 729
93 Zbraně střelivo části součásti příslušenství 636
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 602
39 Plasty a výrobky z nich 598
72 Železo a ocel 374
68 Výrobky z kamene sádry cementu osinku slídy 113
74 Měď a výrobky z mědi 101
88 Letadla kosmiské lodě jejich součásti části 48

 

Dovoz (do ČR z Laosu) v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

62 Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 992
07 Zelenina rostliny hlízy kořeny poživatelné 937
61 Oděvy doplňky oděvní pletené káčkované 492
08 Ovoce ořechy jedlé slupky citr plodů melounů 407
85 Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 393
12 Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap 359
90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 108
09 Káva čaj maté koření 78
44 Dí dřevěné výrobky dřevěné 47
64 Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 16

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze zmínit pouze omezený objem turistického ruchu (především ve směru ČR - Laos).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Neevidujeme přímé české investice v teritoriu ani aktivity českých firem v oblasti JV.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 6.3. 1995 a 17.4. 1996
  • Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků sjednaná výměnou nót
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o změně Dohody o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou z 11. července 1979
  • Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů

Pozn.: Pro detailní informace ke smluvní základně viz www.mzv.cz.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2014 se v Laosu uskutečnil jeden Malý lokální projekt (MLP), v rámci kterého byla vystavěna malá ubytovna pro žáky základní školy ve vesnici Soukham na hranici s ČLR. Objekt poskytne ubytování asi 20 žákům z národnostních menšin v horských oblastech. Toto skromné zařízení umnožní, aby děti, které chodí pěšky do školy vzdálené 10 i více kilometrů, zde mohly během týdne přenocovat. Tím se nepochybně zlepší školní docházka i zvýší bezpečnost těchto dětí. Součástí projektu byla i malá kuchyňka, ve které se bude dětem vařit základní jídlo.

V roce 2016 proběhl v Laosu MLP zaměřený na vybavení nově stavěné školy ve vesnici Kokpherng v prefektuře hlavního města Vientiane. Oblast, ve které se vesnice nachází, patří k nejchudším v Laosu. Vybavení poskytlo lepší zázemí dětem ve školním a předškolním věku a vytvořilo také důstojnější pracovní prostředí pro působení učitelů.

V roce 2017 jsou v Laosu realizovány dva MLP v oblasti hlavního města Vientiane. První z projektů dále vybavuje školu, ke které byl vázán MLP v roce 2016. Druhý z projektů se zaměřuje na pomoc a dopravu dětí z vyloučených lokalit do vzdělávacích zařízení.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: