Lehký průmysl v Ruské federaci

4. 11. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Lehký průmysl v Ruské federaci Lehký průmysl se v roce v 2015 na celkovém HDP podílel méně než 1 %. Rusko se snaží tuto situaci změnit. Proto ministerstvo průmyslu a obchodu RF vypracovalo novou strategii dlouhodobého rozvoje lehkého průmyslu. Jedním z prioritních směrů rozvoje má být například větší spolupráce textilního a chemického průmyslu. Situace je ale komplikovaná, sektor trpí především nedostatkem finančních zdrojů.

Českou republiku vnímá Rusko jako tradičního regionálního hráče v oblasti výroby textilu a strojního zařízení pro lehký průmysl. Potenciál uplatnit se na ruském trhu mají především české společnosti, které vyrábějí strojní zařízení pro lehký průmysl, a dále dodavatelé zdravotnických textilií, skleněných vláken a nových technologií pro výrobu technického textilu.

Strategie rozvoje lehkého průmyslu v Ruské federaci

S cílem zvýšení nízkého podílu lehkého průmyslu na celkovém ruském HDP vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu RF v květnu roku 2015 novou strategii: „Strategii rozvoje lehkého průmyslu v RF do roku 2025“. Jedná se o klíčový dokument, který má přispět k rozvoji textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Snahou strategie je zvýšit podíl lehkého průmyslu z 0,9 % HDP v roce 2015 (z průmyslové výroby pak ve stejném období lehký průmysl činí 2,4 %) na 1,5 % HDP v roce 2025.

Nástrojem má být politika náhrady dovozu, politika rozvoje vnitřního trhu a podpora exportního potenciálu. Hlavní směry rozvoje spočívají v podpoře výstavby technologických řetězců syntetických materiálů, tedy podpora výroby polymerních, viskózních a kompozitních vláken, dále pak snaha vytvořit vhodné podmínky pro lokalizaci obuvnických firem a minimalizace nelegálního dovozu zboží lehkého průmyslu do RF (tj. textilu, obuvi, atp.).

Důraz v současné době klade MPO RF na spolupráci textilního a chemického průmyslu. Chemický průmysl se jeví jako klíčový pro další rozvoj průmyslu textilního. Důvodem je především větší efektivita a rychlost rozvoje v oblasti syntetických materiálů. Ruskou produkci z 50 % činí materiály pro výrobu oděvů a obuvi, technické tkaniny zaujímají 38 % produkce a 12 % produkce je textil pro domácí a další potřebu.

V roce 2015 v lehkém průmyslu v RF pracovalo okolo 319 tis. zaměstnanců (pozn.: v ČR cca 16 tis.). Ruská vláda se snaží podporovat univerzity, které se věnují výzkumu v oblasti lehkého průmyslu, ale i výchově inženýrů a budoucích pracovníků. Efektivita této podpory má ovšem své hranice.

Státní versus soukromý sektor

Státními zakázkami jsou podporovány například výrobci textilních materiálů. Textilní materiály jsou následně dodávány pro užití ve zdravotnictví, zemědělství a dopravní oblasti. Nicméně v posledních dvou letech státní poptávka oslabuje. Státní zakázky, na které byla většina společností zvyklá, nejsou v současné době dostupné v tak velkých objemech, případně některé ze státních zakázek byly zcela zrušeny. Proto se musí ruské firmy více orientovat na zákazníky z privátního sektoru, tj. ruské firmy se musí více zaměřovat na běžný trh, což jim činí problémy.

Ukazuje se totiž, že jejich výrobky nejsou vždy konkurenceschopné, a to přesto, že oslabený kurz rublu zlevňuje jejich cenu proti zahraničním dodavatelům. Většina projektů a plánů je založena na rozpočtovém financování a ruské firmy v současném období těžko hledají vhodné platformy pro jejich realizaci. Kvůli škrtům ve státním rozpočtu dochází k přesunu jednotlivých položek určených pro lehký průmysl do jiných kapitol. Situace lehkého průmyslu v RF je tedy komplikovaná, celý sektor trpí především nedostatkem finančních zdrojů.

Spolupráce RF na světovém trhu a v rámci Eurasijské hospodářské unie

V rámci Eurasijské hospodářské unie (EHU) platí v oblasti lehkého průmyslu technický reglement, který upravuje hlavní standardy. Podíl obchodu Ruska s EHU v oblasti lehkého průmyslu činí pouze 40 %, přičemž nejvýznamnější partner je Bělorusko. Dle zástupce MPO RF např. v Kyrgyzstánu pracuje okolo 250 tisíc lidí, kteří vyrábí textilie pro Ruskou federaci. Pracovní síla je tam mnohem levnější než v sousední Číně. V oblasti lehkého průmyslu se v RF stále více zapojují Ázerbájdžánci, kteří vytlačují tradiční Uzbeky.

Rusko by také chtělo následovat rostoucí trend a posilovat domácí produkci technických tkanin, protože světový trh s technickými tkaninami každoročně roste o cca 3 %. Do roku 2025 by se Rusko v oblasti technických textilií chtělo stát hlavním konkurentem Číny.

Perspektivy posilování spolupráce s ČR

Rusko vnímá ČR jako tradičního regionálního hráče v oblasti výroby textilu a strojního zařízení pro lehký průmysl. Velký význam přikládá např. ortopedické spolupráci. Rusko rovněž sleduje světové trendy v oblasti vytváření klastrů. Jako jeden z pozitivních příkladů hodnotí český klastr pro technické textilie CLUTEX.

Velký potenciál mají české dodávky strojních zařízení do lehkého průmyslu (v RF se nevyrábí žádné stroje pro lehký průmysl, většina strojů je importována z Německa, Itálie a Číny), ale i technologická spolupráce. Potenciál uplatnit se na ruském trhu mají především české společnosti, které vyrábějí strojní zařízení pro lehký průmysl, a dále dodavatelé zdravotnických textilií, skleněných vláken (většina současného importu je z Číny) a nových technologií pro výrobu technického textilu.

Zastupitelský úřad ČR v Moskvě doporučuje českým firmám účast na několika ruských veletrzích, např. Ingelmaš, Intertkaň, Techtextil Russia, SJF – Dětská móda, Textillegprom, Legpromforum a Kompozit Expo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek