Lesotho: Investiční klima

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pro vstup zahraničních investorů na lesothský trh nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Pobídky: Lesotho je obchodně, daňově a finančně přátelským prostředím. Finanční pobídky jsou k dispozici pro výrobní podniky včetně:

 • volného přístupu k devizám;
 • pro-exportní politice;
 • poskytnutí dlouhodobých úvěrů.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Lesotho je velmi otevřené realizaci přímých zahraničních investic (FDI).Za posledních pět let bylo Lesotho v přilákání FDI úspěšnější než většina ostatních nejméně rozvinutých zemí  - především v oblasti proexportních investic.Zahraniční investoři v oděvním průmyslu vytvořily nová pracovní místa (cca 45 tis.), zejména pro ženy, a přispěli tak ke snížení chudoby.

Platné právní předpisy upravující firemní právo jen částečně reflektují potřeby investorů. 90 % FDI plyne na podporu vývozu. Největší investice se odhaduje na zhruba 90 mil. USD tchajwanskou společností NienHsing Group. Zahraniční firmy se koncentrují ve velmi úzkém rozmezí výrobků jako jsou pletené oblečení a džíny. Zahraniční pobočky rovněž investují menší částky do obuvnického průmyslu, elektrických výrobků, elektroniky, montáží TV,  zpracování potravin a další výrobu produktů jako jsou plasty a deštníky.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Dle dostupných informací takové v Lesothu nejsou.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Zatímco Lesotho je velmi silným hráčem v oblečení, textilním a obuvnickém průmyslu, investiční příležitosti jsou také i v následujících rozvíjejících se odvětvích:

 • továrny na výroby pletenin, příslušenství a obalů;
 • kožedělný a obuvnický průmysl;
 • montáž zařízení spotřebních elektrických a elektronických součástek;
 • zpracování potravin;
 • plnění vody z přírodních zdrojů do lahví;
 • plastové výrobky;
 • projektyv oblastech např. keramiky, výroby cihel, těžba nerostů;
 • environmentální projekty např.recyklace odpadů;
 • rozvoj infrastruktury.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Lesotho je signatářem Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a státními příslušníky jiných států a je členem Multilaterální agentury pro investiční záruky (MIGA), která propaguje/podporuje tok přímých zahraničních investic do rozvojových zemí tím, že poskytuje investiční záruky investorům ke zmírnění některých nekomerčních rizik spojených s realizací projektu, např. politická rizika, omezení převodu, vyvlastnění, porušení smlouvy, války a občanské nepokoje v hostitelských zemích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: