Lesotho: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 6. 2017

Vzhledem k velmi omezenému trhu Lesotha a jeho úzkému napojení na JAR je obtížné hovořit o perspektivních položkách vývozu z ČR.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro Lesotho nebyla identifikována žádná potenciální příležitosti ze sledovaných oborů. Jisté uplatnění mohou na tomto trhu nalézt některé strojírenské položky, případně průmyslové výrobky.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Převážná většina veletrhů a konferencí s regionálním významem se koná v sousední JAR a účastní se jich i lesothská podnikatelská sféra. Pro přehled aktuálních akcí navštivte STI JAR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: