Lesotho: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

ČR udržuje s Lesothem tradičně přátelské styky a české zboží je relativně známé. Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Lesotha, téměř zanedbatelný. Lesotho nabízí možnost spolupráce v některých oborech,  byť omezené malou velikostí tohoto trhu. V roce 1984 byla uzavřena Obchodní dohoda, jejíž  platnost byla ukončena dne 30. 4. 2004 z důvodu vstupu ČR do EU a společné obchodní politiky EU. Po vstupu ČR do EU se ČR také stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a Skupinou států Afriky, Karibiku, Pacifiku (ACP). V r. 2009 přistoupilo Lesothské království k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Období

Dovoz:

Stat. hodnota CZK(tis.)

Vývoz:

Stat. hodnota CZK(tis.)

2011

1 760

687

2012

7 763

1 892

2013

8 759

1 847

2014

9 909

1 139

2015

8 304

1 100

2016

2 868

36 496

Zdroj: Český statistický úřad

 

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Lesotha, téměř zanedbatelný a pohyboval se většinou v řádech statisíců CZK. Nárůst nastal v r. 2016, kdy se českým exportérům podařilo vyvézt zbraně, střelivo, části, součásti, příslušenství (kategorie 93) v hodnotě 35 mil. CZK.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK(tis.)

93

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

36 254

12

Semena plody rostliny léčivé průmysl sláma ap

4 004

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

1 419

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1 383

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

47

90

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

40

83

Výrobky různé z kovu obecných

12

95

Hračky hry potřeby sportovní

1

 

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů dostupných ZÚ Pretoria není obchodní výměna v oblasti služeb evidována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dosud neexistuje žádný joint-venture české a lesothské firmy.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platnost tzv. Obchodní dohody z r. 1984 byla skončena v r. 2004 současně se vstupem ČR do EU a společnou obchodní politikou EU. Po vstupu ČR do EU se ČR také stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a Skupinou států Afriky, Karibiku, Pacifiku. Dne 4. června 2009 podepsalo Lesothské království prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. V současné době je připravován členskými státy EU a Evropskou komisí nový smluvní rámec, který bude platit po r. 2020, a který nahradí stávající Dohodu z Cotonou.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Lesotho je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce. Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím EU.

V roce 2017 nerealizuje ČR v Lesothu žádný bilaterální rozvojový projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: