Lesotho: Zahraničně-politická orientace

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO a pod.)
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
 • Mezinárodní měnový fond (IMF)
 • Světová organizace obchodu (WTO)
 • Hnutí nezúčastněných (NAM)
 • Africká unie (AU)
 • Africká rozvojová banka (AfDB)
 • Jihoafrická celní unie (SACU)
 • Společná měnová oblast (Common Monetary Area – CMA)
 • Jihoafrické rozvojové společenství (SADC)

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Marakešská dohoda o založení WTO z 15.4.1994 a další dohody v rámci WTO
 • Mnohostranná měnová dohoda z 6. 2. 1992 (JAR, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - smluvní úprava vztahů v rámci Společné měnové oblasti CMA
 • Dohoda o Jihoafrické celní unii SACU z  21. 10. 2002 (JAR, Botswana, Lesotho, Svazijsko a Namibie)
 • Smlouva o založení Jihoafrického rozvojového společenství SADC - 1992 (14 členských zemí)
 • SADC obchodní protokol z 9. 9. 1996 - předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu
 • Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost 1. 9. 2000 (pouze 11 členských zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Konžská demokratická republika a Seychelly)
 • Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství s EU (interim EPA) - nahrazující od 4. června 2009 obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP
 • Dohoda z Cotonou o partnerství mezi Evropské unie a jejími členskými státy na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na druhé straně

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

S Lesothem byla v minulosti uzavřena Obchodní dohoda (OD) mezi vládou ČSSR a vládou Lesothského království (podepsána v Maseru 5. 6. 1984), která platila od 16. 10. 1984. Po vstupu ČR do EU, kdy se ČR zapojila do jednotné obchodní politiky EU, byla platnost OD ukončena výměnou nót ke 30. 4. 2004  Od 1. 5. 2004 se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP, která je tzv. smíšenou dohodou a upravuje vztahy mezi EU i jejími jednotlivými členskými státy na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na druhé straně.  Dne 4. června 2009 podepsalo Lesotho tzv. prozatímní dohodu s EU o hospodářském partnerství (interim EPA), která nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou. O plnohodnotné EPA mezi EU a skupinou zemí tzv. SADC EPA zahrnující Lesotho se v průběhu r. 2013 stále ještě vedou jednání (pozn. některé jiné členské země SADC jednají s EU o EPA v rámci jiných skupin).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: