Lesotho: Zahraniční obchod a investice

5. 6. 2017

V posledních letech hodnota vývozu z Lesotha značně kolísala, přesto v letech 2006 až 2015 došlo k celkovému nárůstu vývozu do zahraniční v celkovém objemu 889 mil. USD v r. 2015 (oproti 757 mil. USD v r. 2006). U dovozu došlo od r. 2006 k nárůstu z 1 736 mil. USD na 2 048 mil. USD v r. 2015. Bilance zahraničního obchodu je negativní v celkové výši 1159 mil. USD. Přímé zahraniční investice v Lesothu činily v r. 2015 113 mil. USD.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

Zahraniční obchod - celkem

 

dovoz

vývoz

bilance

 

mld. EUR

mld. EUR

mld. EUR

2012

1.3

0.5

-0.8

2013

1.1

0.5

-0.6

2014

1.0

0.5

-0.6

2015

1.1

0.6

-0.6

2016

1.1

0.6

-0.5

Průměrný růst (%)

-4.4

2.3

 

 

Zdroj: Statistiky zahraničního obchodu EU. Přístupné na trade.ec.europa.eu

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery jsou ve vývozu JAR, Velká Británie, USA a Francie. Největšími dovozními partnery jsou Indie, JAR, USA a z Evropské Unie Německo.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou hotové výrobky (77,5 % - oděvy, textil, obuv), dále vlna, mohér, potraviny a živá zvířata. Nejvíce se dováží potraviny, stavební hmoty, motorová vozidla, stroje, léky, ropné výrobky. Největšími exportními trhy jsou USA (80 %) a jihoafrická celní unie SACU (19,6 %), přičemž v rámci vývozu do SACU - především JAR, mohou být položky reexportované do třetích zemí. Největšími dovozními partnery jsou celní unie SACU (86 %) a asijské země (13 %) s tím, že v rámci dovozu ze zemí SACU - hlavně JAR může být dovoz ze třetích zemí.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současné době je Lesotho signatářem těchto mnohostranných preferenčních ujednání:

  • Celní unie SACU (Southern African Customs Union) - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko - obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu) pouze platbě DPH;
  • SADC (South African Development Community) - jedná se o oblast volného obchodu, která byla založena SADC Trade Protocol, podepsaným v srpnu 1996.

Dále je Lesotho součástí ujednání poskytujících nereciproční preference na dovoz zboží z rozvojových zemí do EU a USA, a to:

  • prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (interim EPA) - nahrazující od roku 2009 obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP
  • AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi Lesothem a USA preferenční režim na dovoz do USA.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Lesotho je velmi otevřené realizaci přímých zahraničních investic (FDI). Za posledních pět let bylo Lesotho v přilákání FDI úspěšnější než většina ostatních nejméně rozvinutých zemí - především v oblasti proexportních investic. Zahraniční investoři v oděvním průmyslu vytvořily nová pracovní místa (cca 45 tis.), zejména pro ženy, a přispěli tak ke snížení chudoby.

Platné právní předpisy upravující firemní právo jen částečně reflektují potřeby investorů. 90 % FDI plyne na podporu vývozu. Největší investice se odhaduje na zhruba 90 mil. USD tchajwanskou společností NienHsing Group. Zahraniční firmy se koncentrují ve velmi úzkém rozmezí výrobků jako jsou pletené oblečení a džíny. Zahraniční pobočky rovněž investují menší částky do obuvnického průmyslu, elektrických výrobků, elektroniky, montáží TV, zpracování potravin a další výrobu produktů jako jsou plasty a deštníky.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Lesotha. Od roku 2003 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty 14 %. S ohledem na SACU musí Lesotho uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.

Dovozci musí být registrováni u Ministerstva obchodu a průmyslu a marketingu Lesotha, aby mohli žádat o dovozní povolení. Všechny dovozy mimo země SACU musí mít dovozní povolení.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: