Lesotho: Zahraniční obchod země

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

 201020112012 odhad2013 odhad
Obchodní bilance v mil. USD -2,64 -5,55 -3,45 -3,31
Obchodní bilance jako % HDP -11,8% -22,0 -14,15 -12,65

Zdroj: MMF

 

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery jsou ve vývozu (2009) JAR, Velká Británie, USA a Francie.

Dovozními partnery (2009) jsou Indie, JAR, USA a Německo.

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou hotové výrobky (77,5 % - oděvy, textil, obuv), dále vlna, mohér, potraviny a živá zvířata. Nejvíce se dováží potraviny, stavební hmoty, motorová vozidla, stroje, léky, ropné výrobky. Největšími exportními trhy jsou USA (80 %) a jihoafrická celní unie SACU (19,6 %), přičemž v rámci vývozu do SACU - především JAR, mohou být položky reexportované do třetích zemí. Největšími dovozními partnery jsou celní unie SACU (86 %) a asijské země (13 %) s tím, že v rámci dovozu ze zemí SACU - hlavně JAR může být dovoz ze třetích zemí.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Lesotha. Od roku 2003 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty 14 %. S ohledem na SACU musí Lesotho uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.

Dovozci musí být registrováni u Ministerstva obchodu a průmyslu a marketingu Lesotha, aby mohli žádat o dovozní povolení. Všechny dovozy mimo země SACU musí mít dovozní povolení.

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Ochrana domácího trhu je zajišťována celními sazbami.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

V současné době je Lesotho signatářem těchto mnohostranných preferenčních ujednání:

  • Celní unie SACU (Southern African Customs Union) - Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko - obchod nepodléhá celnímu odbavení (i ve statistikách není veden jako součást zahraničního obchodu) pouze platbě DPH;
  • SADC (South African Development Community) - jedná se o oblast volného obchodu, která byla založena SADC Trade Protocol, podepsaným v srpnu 1996.

Dále je Lesotho součástí ujednání poskytujících nereciproční preference na dovoz zboží z rozvojových zemí do EU a USA, a to:

  • prozatimní Dohoda o hospodářském partnerství (interim EPA) - nahrazující od 4. června 2009 obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP
  • AGOA (African Growth and Opportunity Act) - je v oblasti obchodu s textilem uplatňován mezi Lesothem a USA preferenční režim na dovoz do USA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: