Libanon: Kontakty

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Bejrút (Libanon)

 

 

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresa zastupitelského úřadu ČR v Libanonu:

Ambassade de la République Tchèque  - Embassy of the Czech Republic
St. Becharra Church Street

B.P. 40195 P.O.Box 40195
Baabda Baabda

LIBAN LEBANON
Telefony: 00961 - 5 - 929 010, 929 011, 929 012, 929 013

Pohotovost: 00961 - 3 - 332291 (telefon je užíván mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a pouze pro urgentní případy)
Fax: 00961 - 5 - 922 120
E-mail: beirut@embassy.mzv.cz (e-mail ZÚ)
consulate.beirut@embassy.mzv.cz (e-mail konzulárního úseku)
commerce_beirut@mzv.cz (e-mail obchodního úseku)
Web: www.mzv.cz/beirut

Kontaktní osoby:

 • PaeDr. Michaela Froňková - velvyslanec
 • Robert Tripes - zástupce vedoucího úřadu
 • Martin Ducháč – konzulární agenda
 • Lucie Svobodová, MSc. – vízová agenda pro Sýrii
 • Mgr. Jan Čapek - obchodní, rozvojová a humanitární agenda

Zastupitelský úřad se nachází na předměstí Bejrútu ve čtvrti Baabda, mezi Justičním palácem a kostelem St. Béchara. Je umístěn cca 10 km od centra města a 12 km od letiště, poblíž dálnice směrem na Damašek.

Při první cestě na zastupitelský úřad je vhodné využít služeb taxi. Poplatky za taxi najaté na letišti se pohybují kolem 20–30 USD. Při cestováni po LR ale obecně doporučujeme využít spíše prověřených taxi služeb, např. Charlie Taxi, tel. 01/285710. Veřejná doprava v Bejrútu funguje velmi komplikovaně a je využívána vesměs chudšími sociálními vrstvami obyvatelstva.

zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

V působnosti ZÚ Bejrút není zastoupena žádná jiná česká státní instituce.

Kontakty na MZV ČR:

 • Ústředna - tel. +420 224 181 111
 • Odbor států Blízkého východu a severní Afriky - tel. + 420 224 182 470
 • Odbor ekonomické diplomacie - tel. + 420 224 182 592

Kontakt na MPO ČR:

zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • První pomoc: 140 nebo (05) 921 675  
 • Policie: 112 nebo (01) 752 428/9  
 • Požárníci: 175 nebo (01) 445 300  
 • Americká univerzitní nemocnice: (01) 350 000  
 • Informace o počasí: 1722  
 • Informace o telefonních číslech: 120
 • Bejrútské letiště: (01) 628 000 až 009

Aktuální informace o počasí v Libanonu doporučujeme prověřit zejména při plánování přejezdu z Bejrútu do údolí Bekáa (a event. dále do Damašku), neboť při této cestě může být v případě nepřízně počasí spojnice mezi Bejrútem a údolím Bekáa uzavřena.

zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Přehled důležitých internetových adres využitelných českými podnikateli se zájmem o spolupráci s Libanonem (adresy vládních institucí, ekonomických a finančních institucí a profesních svazů) je k dispozici v kapitole Odkazy na internetovém portálu Libanonské centrální banky www.bdl.gov.lb nebo na internetovém portálu libanonské investiční agentury IDAL www.idal.com.lb. Užší výběr internetových adres je součástí kapitoly Obchod a ekonomika webových stránek velvyslanectví ČR v Libanonu www.mzv.cz/beirut.

Vhodným zdrojem informací o ekonomickém vývoji země jsou zejména měsíční, čtvrtletní a výroční zprávy Libanonské centrální banky zveřejňované na www.bdl.gov.lb. Na tomto portálu je možné získat také kompletní informace k vývoji bankovního sektoru, aktuální směnné kurzy a výše úrokových sazeb a odkazy na všechny libanonské banky disponující internetovými adresami.

Při vyhledávání obchodních partnerů je vhodné využít internetové stránky Federace obchodních, průmyslových a zemědělských komor www.cci-fed.org.lb. Tendrové příležitosti v oblasti investičních projektů jsou pravidelně zveřejňovány na webovém portálu Rady pro rozvoj a rekonstrukci (CDR) www.cdr.gov.lb. Výroční zprávy této organizace zpřístupněné také na uvedené internetové stránce vhodně mapují situaci poválečné obnovy a rozvoje jednotlivých sektorů. Užitečným portálem pro potenciální investory je zejména domovská stránka investiční agentury IDAL www.idal.com.lb. Celní náležitosti jsou k dispozici na www.customs.gov.lb, v případě českých exportérů však doporučujeme se seznámit i s vývojem celních tarifů mezi Libanonem a členskými státy EU dohodnutý v rámci Asociační dohody na  http://www.eeas.europa.eu. Užitečné informace k navázání obchodních vztahů s Libanonem jsou rovněž obsahem kapitol Obchod a ekonomika na www.mzv.cz/beirut a obsahem každoročně aktualizované souhrnné teritoriální informace o Libanonu.

Nejvhodnějším portálem s turistickými informacemi je www.destinationlebanon.gov.lb  nebo www.rediscoverLebanon.com, vyhledavače libanonských hotelů, restaurací, obchodních a zábavních center, půjčoven automobilů apod. jsou dostupné i na www.lebanon.com.

Libanonské vládní instituce:

Další zdroje informací o Libanonu:

všeobecné informace:

turistické informace:

obchodní komory a profesionální asociační svazy:

statistiky:

další užitečné informace:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: