Libanon: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní položky:

 • dodávky energetických zařízení; (generátory pro výrobu páry vodní, kotle k ústřednímu topení ,turbíny, rozvaděče, panely, rozvodné stoly)
 • výstavba, resp. rekonstrukce přenosových sítí a plynovodů včetně kompresorových jednotek, chladících věží pro průmyslové a energetické podniky;
 • dodávky osobních automobilů (Auto Škoda do Libanonu vyváží), autobusů vč. školních, nákladních vozů včetně vozů pro obtížné terény;
 • spolupráce při rekonstrukci dopravní infrastruktury vč. kolejových vozidel, el. napájení, zabezpečovacích zařízení pro železnice (t.č. má Libanon cca 400 km železnice);
 • řešení systému MHD (zejm. v Bejrútu a Tripoli) a navazující dodávky techniky a zařízení;
 • obranný průmysl (střelné zbraně, munice, prvky pasivní bezpečnosti – scannery, detektory výbušnin,  prostředky osobní ochrany, rušičky, přístroje k nočnímu vidění);
 • dodávky, modernizace a opravy rádiových a televizních vysílačů;
 • dodávky ekologických zařízení (čističky a úpravny vody, zařízení na zpracování komunálních odpadů);
 • dodávky, resp. výstavba zařízení pro výrobu stavebních hmot, stavební kontrakty;
 • sklářské výrobky, výrobky z křišťálu;
 • spolupráce v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT);
 • spolupráce v oblasti potravinářství a potravinářských zařízení a technologií, včetně navazujících (např. obalová technika, velkokapacitní sklady, sila, obilní mlýny, těstárny, speciální sklady výrazně prodlužující dobu skladování, průmyslové mrazírny)
 • zemědělské stroje a technika
 • produkty zemědělské výroby (potraviny vč. mléčných a masných výrobků, živý skot a maso)
 • spolupráce při budování a modernizaci  turistických kapacit
 • asistence specializovaných českých firem při budování lázeňských kapacit v Libanonu.

Urgentní je potřeba posílit a zreformovat bezpečnostní složky, což souvisí s udržením stabilní bezpečnostní situace v zemi a záměrem prosadit monopol státních ozbrojených sil na držení zbraní v zemi. Pokud jde o speciální materiál, vývoz této položky do Libanonu nepodléhá embargu, ale funguje v tzv. zpřísněném režimu (vyplývá z rezoluce RB OSN 1701, na kterou navazuje Společná pozice EU 2006/625/CFSP). Dodávky lze tedy realizovat na základě oficiálních potvrzení vystavených libanonskou vládou a řada západních zemí tak bez větších problémů s Libanonem spolupracuje (vesměs v rámci bilaterální asistence Libanonským ozbrojeným silám).

Možnosti skýtá i příp. výrobní kooperace v některé z ekonomických zón, kdy je možné např. dovézt do země takové strojní zařízení nebo jeho části, které jsou doplněny zařízením vyráběným v Libanonu. Tato praxe je jednak atraktivní pro zdejšího partnera, který v případě dovozu zaplatí nulovou nebo sníženou celní sazbu, jednak usnadňuje vývoz, protože od r. 2005 byla cla ve vzájemném obchodu mezi arabskými zeměmi zrušena.

Perspektivní se může jevit i zapojení českých podnikatelů do rozvojových projektů EU (ec.europa.eu - sekce „funding“) či Světové banky realizovaných v Libanonu.

Významnou oblastí ekonomické spolupráce mezi Libanonem a ČR je oblast cestovního ruchu, a to nejen pokud jde o cesty Libanonců do Prahy či  Karlových Varů. ČR  má v této oblasti v Libanonu značné renomé, a velký potenciál by tak mohla mít realizace velkorysých plánů libanonských investorů vybudovat s českou asistencí v Libanonu prvotřídní lázeňské centrum určené primárně pro bohatou klientelu ze zemí Zálivu. Zařízení má mj. v prvních letech kompletně provozovat český management a personál, pro intenzivnější léčbu je připravována dlouhodobá úzká kooperace nového zařízení s lázněmi v ČR.

Ze strany českých subjektů jsou v posledních letech velvyslanectvím registrovány jen minimální investiční aktivity. Akciová společnost  JUTA Dvůr Králové nad Labem připravuje v Libanonu otevření vlastního závodu.

České firmy v minulosti zřízené v Libanonu (např. Aeraprint Consulting, Phora, Geosan Development neboli 1.česko-libanonská stavební společnost) svou činnost buď nevyvíjejí nebo byly vykoupeny libanonskými společníky.

Na druhou stranu přítomnost libanonských investic z 90. let v ČR podporuje např. obchod s mléčnými výrobky a se sklem.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ZÚ Bejrút uskuteční na podzim projekt ekonomické diplomacie nazvaný „Prezentace vybraných českých firem v oblasti vodního a odpadové hospodářství“.  Záměrem projektu bude představit vysokou úroveň produktů a technologií českých firem v oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: