Libanon: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Bejrút (Libanon)

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

perspektivním oblastem vzájemné obchodní spolupráce patří strojírenství a zařízení pro energetiku, malé a střední generátory, elektrická zařízení, rozvodny, dodávky materiálů a výrobků využitelných ve stavebnictví, ekologických technologií, čistíren odpadních vod, spaloven odpadu, autobusů, automobilů, osobních a loveckých zbraní a munice, vybavení pro vládní bezpečnostní složky, zařízení pro potravinářský průmysl, potravin, papíru, skla a spotřebního zboží. Ve střednědobém horizontu se rýsují možnosti účasti na výstavbě tunelů a mostů, obecně infrastruktury. V oblasti potravinářství je možné uplatnění know-how českých firem, které by mohly takto proniknout na trh.

Perspektivní položky:

 • dodávky energetických zařízení (generátory pro výrobu páry vodní, kotle k ústřednímu topení, turbíny, rozvaděče, panely, rozvodné stoly)
 • výstavba, resp. rekonstrukce přenosových sítí a plynovodů včetně kompresorových jednotek, chladících věží pro průmyslové a energetické podniky
 • dodávky osobních automobilů (Auto Škoda do Libanonu vyváží), autobusů vč. školních, nákladních vozů vč. vozů pro obtížné terény
 • spolupráce při rekonstrukci dopravní infrastruktury vč. kolejových vozidel, el. napájení, zabezpečovacích zařízení pro železnice (t.č. má Libanon cca 400 km železnice, která je však v celkové délce nefunkční);
 • řešení systému MHD (zejm. v Bejrútu a Tripoli) a navazující dodávky techniky a zařízení
 • obranný průmysl (střelné zbraně, munice, prvky pasivní bezpečnosti – scannery, detektory výbušnin, prostředky osobní ochrany, rušičky, přístroje k nočnímu vidění)
 • dodávky, modernizace a opravy rádiových a televizních vysílačů
 • dodávky ekologických zařízení (čističky a úpravny vody, zařízení na zpracování komunálních odpadů)
 • dodávky, resp. výstavba zařízení pro výrobu stavebních hmot, stavební kontrakty
 • sklářské výrobky, výrobky z křišťálu
 • spolupráce v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT)
 • spolupráce v oblasti potravinářství a potravinářských zařízení a technologií, včetně navazujících (např. obalová technika, velkokapacitní sklady, sila, obilné mlýny, těstárny, speciální sklady výrazně prodlužující dobu skladování, průmyslové mrazírny)
 • zemědělské stroje a technika
 • produkty zemědělské výroby (potraviny vč. mléčných a masných výrobků, živý skot a maso)
 • spolupráce při budování a modernizaci  turistických kapacit
 • asistence specializovaných českých firem při budování lázeňských kapacit
 • školení, transfer know-how, konzultace a další podpůrné služby zejm. ve vysokých technologiích, IT, ochraně životního prostředí, bezpečnostních řešení a energetice

Urgentní je potřeba posílit a zreformovat bezpečnostní složky, což souvisí s udržením stabilní bezpečnostní situace v zemi a záměrem prosadit monopol státních ozbrojených sil na držení zbraní v zemi. Pokud jde o speciální materiál, vývoz této položky do Libanonu nepodléhá embargu, ale funguje v tzv. zpřísněném režimu (vyplývá z rezoluce RB OSN 1701, na kterou navazuje Společná pozice EU 2006/625/CFSP). Dodávky lze tedy realizovat na základě oficiálních potvrzení vystavených libanonskou vládou a řada západních zemí tak bez větších problémů s Libanonem spolupracuje (vesměs v rámci bilaterální asistence Libanonským ozbrojeným silám).

Možnosti skýtá i příp. výrobní kooperace v některé z ekonomických zón, kdy je možné např. dovézt do země takové strojní zařízení nebo jeho části, které jsou doplněny zařízením vyráběným v Libanonu. Tato praxe je jednak atraktivní pro zdejšího partnera, který v případě dovozu zaplatí nulovou nebo sníženou celní sazbu, jednak usnadňuje vývoz, protože od r. 2005 byla cla ve vzájemném obchodu mezi arabskými zeměmi zrušena.

Perspektivní se může jevit i zapojení českých podnikatelů do rozvojových projektů EU (ec.europa.eu - sekce „funding“) či Světové banky.

Významnou oblastí ekonomické spolupráce mezi Libanonem a ČR je oblast cestovního ruchu, a to nejen pokud jde o cesty Libanonců do Prahy či  Karlových Varů. ČR  má v této oblasti v Libanonu značné renomé, a velký potenciál by tak mohla mít realizace velkorysých plánů libanonských investorů vybudovat s českou asistencí v Libanonu prvotřídní lázeňské centrum určené primárně pro bohatou klientelu ze zemí Zálivu.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ZÚ Bejrút uskuteční na podzim r. 2017 dva projekty ekonomické diplomacie s pracovními názvy "Seminář k příležitostem na energetickém trhu v Libanonu" a "Incomingová mise libanonských dovozců v oboru zemědělství". Záměrem prvního projektu bude představit v Libanonu možnosti českých firem na kombinovaném úseku ekologické energetiky a dodávek ekologických zařízení na úpravu vody, druhý projekt si klade za cíl posílit export české zemědělské (potravinové a nápojové) produkce do Libanonu a na Blízký východ.

Seznam hlavních veletržních událostí, které se budou v Libanonu konat v r. 2017, naleznete v subkapitole 6.4 této STI.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: