Libanon: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Po roce 2014, kdy export dosáhl téměř rekordní hodnoty z roku 2012, došlo v roce 2015 k jeho podstatnému snížení . Libanon v roce 2015 ve snaze snížit deficit zahraničního obchodu snížil celkový dovoz a postihlo to v podstatě všechny země (viz kapitoly 2.1. a 2.2.). Snížil se i dovoz z Libanonu, který se po loňské rekordní výši z r. 2014 vrátil na hodnoty roku předchozího. Celkový obchodní obrat tak byl nejnižší od roku 2010.

Významným aspektem vzájemné obchodní výměny s Libanonem je skutečnost, že obchod velmi často uskutečňují firmy z ČR, které jsou plně nebo částečně kapitálově ovládané libanonskými obchodníky a podnikateli žijícími v ČR nebo v Evropě. Týká se to zejména vývozu potravin a skla.

 

2011

2012

2013

 

2014 

 

2015

český vývoz (mil. USD)

65,0

74,5

62,4

73.9

54,1

český dovoz (mil. USD)

1,6

2,0

2,5

2,9

2,5

obrat (mil. USD)

66,6

76,5

64,9

76,8

56,6

saldo (mil. USD)

+63,4

+72,5

+59,9

+71,0

+51,6

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komoditou ČR do Libanonu se staly reaktory, kotle a mechanické nástroje, u nichž došlo k mírnému zvýšení. Mírně se zvýšil také export keramických výrobků. U ostatních komodit došlo ke snížení hodnoty vyváženého zboží, podstatné je to zejm. u mléka a mléčných výrobků. Oproti roku 2014 z první desítky vypadla živá zvířata a vozidla motorová, traktory, kola aj. Naopak se do ní dostaly přístroje optické foto kinem  lékař chirurg ap a také  nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované  

Dovoz z Libanonu je nadále zanedbatelný. Za zaznamenání stojí pouze perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie .

Podrobné statistiky lze získat na webové stránce http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Komoditní struktura českého vývozu do Libanonu v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota
(v tis. USD)

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

15 082

04

Mléko, vejce, med, výr. jedlé živoč. původu

14 892

70

Sklo a výrobky skleněné

5 239

85

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obr.

2 993

19

Přípravky z obilí, mouky, škroby mléka pečivo 

2 224

90

Přístroje optické foto kinem  lékař chirurg ap

1 708

17

Cukr a cukrovinky

1 303

69

Výrobky keramické

1 147

39

Plasty a výrobky z nich

1 103

94

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

1 028

Komoditní struktura českého dovozu z Libanonu v roce 2015

Kód zboží

Název zboží

Statistická hodnota
(v tis. USD)

71

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

1 067

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

399

24

Tabák náhražky tabákové vyrobené

304

19

Přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo

170

05

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené

95

85

Přístroje el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

88

21

Přípravky potravinové různé

85

20

Přípravky ze zeleniny ovoce ořechů

60

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

57

61

Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

41

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Informace o celkové hodnotě vzájemné výměny v oblasti služeb není k dispozici.

Hlavní položkou byly dříve dopravní (letecké) služby. Poč. r. 2012 ovšem ČSA zrušily přímou linku. Významné jsou nadále i další služby související s cestovním ruchem, když ČR je tradičně velmi populární turistickou a lázeňskou destinací zámožnější libanonské klientely. Hlavní libanonskou společností podnikající v této oblasti je Transas/Kaysas. Od 20.6.2016 ČSA obnovují pravidelný provoz mezi Prahou a Bejrútem. Linka bude zatím provozována jako sezónní do 29.9.2016 a nabídne dvě týdenní frekvence.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Z českých firem exportujících do Libanonu byly v posledním období nejaktivnější:

 • Škoda Auto
 • Jihočeské mlékárny, České Budějovice
 • Mlékárna Hlinsko, a.s.
 • Madeta České Budějovice, a.s.
 • Lacrum velké Meziříčí, s.r.o.
 • JUTA Dvůr Králové nad Labem
 • ZPA Smart Energy Trutnov
 • Přerovské kotlárny Vlček s.r.o.
 • Crystalex CZ, s.r.o.
 • Preciosa a.s., Jablonec n. Nisou
 • Jablonex a.s.
 • Milkpol a.s., Praha
 • Linet, s.r.o., Slaný
 • Astrom, s.r.o., Praha

Akciová společnost  JUTA Dvůr Králové nad Labem připravuje v Libanonu otevření vlastního závodu.

Aktivní partneři českých firem v Libanonu:

 • Éts. F.A. Kettaneh
 • S.T.C.I.  (Société Tabbara)
 • DYAR
 • Transas/KaySas
 • DEALTRADE Group
 • Benta Trading Co.
 • Crystalex Hazime Trading Co.
 • La Porcelaines.a.l.
 • Hamid Group
 • MYBEL Export - Import, Beirut
 • Fa Pierre SAYEGH
 • Halona Middle East
 • ZAYAT Home Style
 • HOSPI FOODS

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Libanonem existují následující dohody:

 • Dohoda o spolupráci v kultuře, školství a vědě (podepsána 3. 5. 2004 v Bejrútu, v platnost vstoupila 24. 9. 2004, dosud však nebyl sjednán prováděcí protokol).
 • Dohoda o spolupráci v civilním letectví (novela podepsána v září 2003, od července 2006 podřízená Letecké dohodě mezi EU a Libanonem).
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (v platnosti od 24. 1. 2000, v březnu 2010 podepsali ministr financí ČR a ministryně financí LR Protokol k existující Dohodě, který byl sjednán s ohledem na členství ČR v EU a slaďuje znění Dohody se závazky ČR podle komunitárního práva – tento dodatek ovšem nebyl zatím na libanonské straně ratifikován)
 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům (v platnosti od 24. 1. 2000)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (v platnosti od 18. 8. 2006)
 • Dohoda o spolupráci v kultuře, školství a vědě (podepsána 3. 5. 2004 v Bejrútu, v platnost vstoupila 24. 9. 2004, dosud však nebyl sjednán prováděcí protokol).

Kromě shora uvedených bilaterálních mezinárodních smluv existují ještě následující dohody mezi hospodářskými subjekty obou zemí:

 • Memorandum o porozumění mezi Asociací libanonských průmyslníků a Svazem průmyslu a dopravy ČR (duben 2003)
 • Memorandum o porozumění mezi libanonskou investiční agenturou IDAL a Czech Investem (duben 2003)
 • Dohody o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR a libanonskou Federací obchodních, průmyslových a zemědělských komor (květen 2004). V návaznosti na tuto dohodu došlo na podzim roku 2005 k vytvoření Smíšeného česko-libanonského výboru obou komor; jako hlavní oblasti společného obchodního zájmu byly vyčleněny ICT, elektronika, potraviny, elektrické přístroje, chemické výrobky, stroje k opracování dřeva, nábytek a potravinářské a balicí stroje.
 • Společné prohlášení podepsali při návštěvě prezidenta Sleimana v ČR v 2. 3. 2012 ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba a ministr hospodářství a obchodu Libanonské republiky Nicolas Nahas.

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

2006:

 • USD 220 266 humanitární pomoc bezprostředně po letním konfliktu
 • USD 198 108 sociálně-psychologická pomoc dětem postiženým válkou (Člověk v tísni)
 • USD 112 644 obnova zdrojů pitné vody v oblasti Tyru (Adra)
 • Vládní stipendia: 3
 • 2007:
 • USD 29 850 obnova knihovny v Haret Hreik
 • USD 200 000 NGO Société de Saint Vincent – střediska pro seniory
 • USD 147 444 odminování – vybavení regionálního střediska pro odminování v Nabátíji (Nabatiyeh) a částečně odminování tábora Nahr al-Bárid
 • Vládní stipendia: 2

2008:

 • Vládní stipendia: 3

2009:

 • USD 10 000 Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 1

2010:

 • USD 10 000 Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2011:

 • USD 10 000 Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2

2012:

 • USD 10 000 Dobrovolný příspěvek české vlády pro Zvláštní tribunál pro Libanon
 • Vládní stipendia: 2
 • 500.000 Kč Malý lokální projekt - podpora klubu al Mishaal v Bednayelu (Bekaa) zaměřeného na aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin, vč. dětí uprchlíků před syrským konfliktem

Pozn.:  Na činnost UNIFIL bylo v roce 2012 poskytnuto 9,5 mil. Kč (pro srovnání v roce 2010 to bylo 27 mil. Kč a v roce 2011 pak 19 mil. Kč).

Za příspěvek ČR Libanonu lze považovat také příspěvek v rámci rozpočtu EU, která je největším donorem (až 80% celkové pomoci)

2013:

 • 2 566 000 Kč Humanitární  projekt – rekonstrukce školy navštěvované dětmi syrských uprchlíků v Bednayelu (Bekaa)
 • Celkem 28,57 mil. Kč (tj. téměř 40 % celkového rozpočtu) bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku.

2014:

 • 4 610 000 Kč Humanitární projekt – Rekonstrukce 5 škol v okrese Marjeyoun (jižní Libanon)
 • 300 000 Kč Malý lokální projekt - Obnova veřejné školy „Mey for girls“ v Tripoli

2015:

 • 1 944 555,- Kč Humanitární projekt – Vybavení 22 veřejných škol v Tripoli
 • 2 034 000,- Kč Humanitární projekt – Vybavení všeobecné nemocnice v Tamnine (Bekáa) diagnostickými přístroji
 • 484 000,- Kč Malý lokální projekt – Obnova 5 veřejných škol v Tyru

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: